Bestuur

De uitbouw van VRG-Alumni vergt de nodige structuur. Daarom werd gekozen voor een veelzijdig en gelaagd model. Naast de eigenlijke bestuursorganen spelen o.m. de redactie van het magazine, de jaarwerking en de juniores een belangrijke rol.

Senaat (AV)

Senaat VRG AlumniDe Senaat is de algemene vergadering van werkende leden van VRG-Alumni vzw. Zij komt jaarlijks samen op de VRG-Alumnidag. De decaan van de faculteit, de praeses van het VRG, een vertegenwoordiger van de facultaire bibliotheek en een afgevaardigde van Alumni Lovanienses worden uitgenodigd om de vergaderig bij te wonen. Hetzelfde geldt voor de jaarverantwoordelijken en de ereleden van VRG-Alumni. De Senaat bepaalt o.a. de strategische opties van VRG-Alumni en zet zich tevens in om de band tussen de leden onderling te versterken.

Leden: John-John Ackaert,  Steven Boeynaems, Tom De Coster,  Jo De Meester, Dimitri Droshout, Naomi Glibert, Alexander Hamels, de praeses, Robbie Tas,  Bernard Tilleman (decaan rechtsfaculteit), Karel Van de Velde, Helga Van Peer, Barbara Van Speybroeck, Jonas Vernimmen, Kurt Willems.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vergadert in beginsel driemaandelijks. Het mandaat van de leden verloopt na 5 jaar. Zij zijn herverkiesbaar. De praeses van het Vlaams Rechtsgenootschap (VRG) als afgevaardigde van de studenten en de decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid worden uitgenodigd voor de vergaderingen.

Leden: John-John Ackaert, Steven Boeynaems, Tom De Coster, Jo De Meester, Dimitri Droshout (ondervoorzitter), Naomi Glibert, Alexander Hamels, Robbie Tas (voorzitter),  Karel Van de Velde, Helga Van Peer,  Barbara Van Speybroeck, Jonas Vernimmen (secretaris) en Kurt Willems.