Alumnidag

alumnidagElk voorjaar vindt de VRG-Alumnidag plaats. Om en bij de 500 alumni blazen dan verzamelen in De Valk.

Op het programma staan een twintigtal juridische en andere voordrachten, gevolgd door de uitreiking van de VRG-Alumniprijs tijdens de academische zitting.

Deelnemers ontvangen een volledig verslagboek met de uitgeschreven tekst van alle voordrachten.

De VRG-Alumnidag wordt erkend door de Orde van Vlaamse Balies voor 4 juridische standaardpunten, door de Nationale Kamer van Notarissen voor 4 uren opleiding, door het IAB voor 4 vormingsuren, door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders voor 4 niet-juridische punten en door het IBJ voor 4 punten voorgezette opleiding .

De 26ste VRG-Alumnidag vond plaats op vrijdag 26 april 2019

Sprekers: Koen GEENS, Sebastien DE REY, Frank HENDRICKX, Simon TAES, Steven LIERMAN, Steven VERBEYST, Frank GOTZEN, Marie-Christine JANSSENS, Benoît ALLEMEERSCH, Paul DERMINE, Ingrid BOONE, Bert DEMARSIN, Renaud VERCAEMST, Marieke WYCKAERT, Thijs VANCOPPERNOLLE, Jacques HERBOTS, Peggy VALCKE, Valerie VERDOODT, Nadia FECI, Trudo LEMMENS, Alain Laurent VERBEKE, Luc DE BROE, Michiel POESEN, Jan WOUTERS, Anne VERHELST,  Joeri VANANROYE, Christiane STRUYVEN en Mark EYSKENS.

Verslagboek "Recht in Beweging"

  • De reeks Recht in beweging bundelt jaarlijks de teksten van alle voordrachten.
  • Alle deelnemers ontvangen dit volledige verslagboek ter plaatse.
  • Losse exemplaren zijn beschikbaar bij Gompel&Svacina uitgevers

Vorige edities