U bent hier: Home / Leden / Sofie Royer

Sofie Royer

[English version]

 

BIJZONDER ACADEMISCH PERSONEEL
 

 

 

 

 

 

Adres: Instituut voor Strafrecht, Hooverplein 10, 3000 Leuven
Tel.: (+32) (0)16 37 44 35
E-mail: sofie.royer@kuleuven.be
Lokaal: 01.40 - Spreekuur: na afspraak via e-mail

 

 

 

 

 

Biografische gegevens

 • Master in de rechten (Université de Liège en KU Leuven, 2014)
 • Van 2014 tot 2015 werkzaam als advocaat aan de balie van Leuven
 • Sinds 1 september 2015 voltijds als assistent verbonden aan het Instituut voor Strafrecht
 • Lid redactie Wetboek Strafrecht geannoteerd Die Keure

Top

 

Onderwijs

 • Ondersteuning bij het vak Straf- en strafprocesrecht (C02B9A)
 • Ondersteuning bij het vak Strafrecht en strafprocesrecht voor Bachelors Criminologie (C07I8A)
 • Ondersteuning bij het vak Strafrechtelijk Sanctierecht (C04D0A)
 • Ondersteuning bij het Werkcollege Strafrecht (04F4A)
 • Begeleiding Seminarie Straf- en strafprocesrecht (C06F1A en C06F2A)
 • Begeleiding Masterscriptie Straf- en strafprocesrecht (masterproef)
 • Gastcollege in het vak Bewijsrecht (C05I2A) en in het vak Bijzonder strafrecht  (C04D1A)

Top

 

Onderzoek

 • Doctoraatsonderzoek: Strafrechtelijk beslag: digiproof en (multi)functioneel?  (promotor: prof. dr. M. Panzavolta; co-promotor: prof. dr. F. Verbruggen)

  Korte samenvatting: De traditionele Belgische regels inzake beslag zijn geschreven in de 19de eeuw en sloegen op fysieke voorwerpen, vaak bewijsstukken en wapens. Het strafrecht en de wereld waarin het functioneert, zijn echter zeer snel geëvolueerd. Enerzijds is er nog een belangrijke bijkomende functie van het beslag gekomen, het waarborgen dat geld of goederen beschikbaar zouden blijven voor het uiteindelijk na een soms jarenlange procedure uit te spreken sancties, m.n. verschillende varianten van verbeurdverklaring. Anderzijds stelt de combinatie van globalisering en digitalisering zowel de wetgever als de rechtspractici voor nieuwe uitdagingen. Een aantal waarborgen bij klassiek beslag, zoals de aanduiding en beschrijving van specifieke voorwerpen, het wegnemen en inventariseren, vallen niet onverkort door te trekken naar digitale sporen of bewijselementen. De wetgever heeft in 2000 weliswaar in een specifieke onderzoeksmaatregel (databeslag) voorzien, maar die volstaat niet, nu er steeds meer grensoverschrijdend dataverkeer bestaat, met een belangrijke rol voor de privésector, nu verdachten soms digitale munteenheden gebruiken en er steeds meer continue wisselwerking bestaat tussen fysieke dragers en gegevensverkeer (internet of things). Het opzet van het onderzoek is het vinden van een coherent regime voor de fysieke en de digitale wereld, nu die in mekaar overvloeien. Het is complementair aan en bouwt voort op een doctoraat over de zoeking, waarvan het een soort spin-off is.

Top

 

Recente activiteiten, lopende projecten en op stapel staande activiteiten

 • Doctoraatsseminarie, "Strafrechtelijk beslag en het recht op vrije meningsuiting", Faculteit Rechtsgeleerdheid, KU Leuven, 19 maart 2019.

 • Publicatie S. Royer, “Beledigingen via sociale media en het drukpersmisdrijf”, NjW 2018, afl. 387, 650-651.

 • Onderzoeksverblijf aan Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, Duitsland, september-oktober 2018.

 • Presentatie S. Royer, “Privacy and freedom of expression in Europe”, Debating Legal Issues Affecting the EU-Japan Partnership, georganiseerd door KU Leuven, ULB en Waseda University (Japan), 13 maart 2018.

 • Themalunch: "Kaas met gaten of gaten met kaas? Wat blijft er over van het beroepsgeheim met de nieuwe uitzonderingen?", maandag 19 februari 2018.
 • Publicatie S. Royer en J.J. Oerlemans, “Naar een nieuwe regeling voor beslag op gegevensdragers”, T.Computerr. 2017, 277-284 (pdf - blog J.J. Oerlemans).
 • Presentatie S. Royer, “Search and seizure of data”, Comparative insights for the modernization of the Dutch Code of Criminal Procedure, georganiseerd door Ministerie van Veiligheid en Justitie Nederland en Erasmus School of Law, Rotterdam, 26 oktober 2017.
 • Presentatie S. Royer, “The involvement of a judge in the execution of penalties”, Comparative insights for the modernization of the Dutch Code of Criminal Procedure, georganiseerd door Ministerie van Veiligheid en Justitie Nederland en Erasmus School of Law, Rotterdam, 27 oktober 2017.
 • Doctoraatsseminarie, "Multifunctioneel strafrechtelijk beslag in een digitaliserende wereld ", Faculteit Rechtsgeleerdheid, KU Leuven, 16 maart 2017.
 • Presentatie C. Conings en S. Royer, "Het verzamelen en vastleggen van digitaal bewijs in strafzaken" in de reeks Permanente vorming. Bewijs & procedure doorheen verschillende rechtstakken met aandacht voor sociale media, Antwerpen, 19 januari 2017.

Top