U bent hier: Home

Instituut voor Strafrecht


 

 

 

 

Onbekendheid met het recht geeft meer aanleiding tot processen
dan kennis van het recht.

Marcus Tullius Cicero (Romeins staatsman en schrijver 106 v.C. - 43 v.C.), De Legibus 1, 6, 1.

 

Over ons

Meer

 

IN DE PERS - NIEUWS

 

 

*THEMIS STRAF- EN STRAFPROCESRECHT:
  Leuven : 9 mei - Kortrijk : 13 mei - Hasselt
: 21 mei

*Peggy Valcke en Sofie Royer over hoe je haat van het web haalt, De Standaard, 25 maart '19
* Frank Verbruggen over veroordeling skype, De Standaard, 1 maart 2019
* Frank Verbruggen over belaging van ex-minister Schauvliege, De Morgen, 7 februari 2019
* Joost Huysmans wint Fernand Collin-prijs 2018
* Sofie Royer over wraking onderzoeksrechter, De Wereld Vandaag, 14 november 2018

 
   
   

Nieuwe publicaties

  • J. Huysmans, "Strafrechtelijk gezag van gewijsde voor burgerlijke rechter erodeert verder", De Juristenkrant 10 april 2019, nr. 387, 8.

  • Yperman W., Verbruggen F. (2019). Wetgever én Grondwettelijk Hof in de knoop met criteria voor regulering IT-speurwerk. Computerrecht: Tijdschrift voor informatica, Telecommunicatie en Recht, 2019 (2), 149-151.

  • S. Royer en W. Yperman,
    “Horen, zien en (moeten) spreken: Grondwettelijk Hof vernietigt actieve meldplicht OCMW’s”, Juristenkrant 2019, nr. 386, 1–2.

  • Yperman W. (2019). De bestrijding van terrorisme en strafprocesrecht: vele kleintjes maken een grote. Tijdschrift voor Strafrecht, 2019 (1), 8-18.

  • S. Royer, “Beledigingen via sociale media en het drukpersmisdrijf”, NjW 2018, afl. 387, 650-651.

  • Raf Verstraeten, Frank Verbruggen, Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors, 11de editie

Meer

 

 

 

 

 

Vorming

Meer

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTGEGEVENS

Hooverplein 10, bus 3418,  B-3000 Leuven
Tel.:  (+ 32) (0)16 32 52 11 -  E-mail:  law.strafrecht@kuleuven.be
Plan     -     Parkeergelegenheid: Parking Ladeuze

 

Over ons

Het Instituut voor Strafrecht werd in 1983 opgericht als afzonderlijk instituut binnen de toenmalige Afdeling, nu Onderzoekseenheid Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. De eigenheid van het strafrecht als rechtstak, met alle dogmatische en juridisch-technische deskundigheid die dit vereist, betekent echter niet dat de leden van het Instituut voor Strafrecht zich opsluiten op hun domein. Integendeel. Het strafrecht sanctioneert vaak normen waarvan de inhoud in andere rechtstakken werd bepaald. Bovendien lopen strafrechtelijke procedures om tot sanctionering te komen meestal samen of parallel met andere, formele of informele sanctiemechanismen. Vandaar dat de penalist een ideale partner oplevert voor allerlei vormen van interdisciplinaire samenwerking. Bovendien bestaat institutioneel nog een stevige band met de criminologie, die aan de KU Leuven in het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) tot een zelfstandige multidisciplinaire wetenschap is uitgebloeid, maar de natuurlijke bondgenoot van de betere penalist blijft.
De leden van het Instituut verzorgen het onderwijs op het vlak van strafrecht, zowel in de bachelor als in de major en minor strafrecht van de master.
Zonder de algemene kennis uit het oog te verliezen, verrichten de leden in het bijzonder onderzoek naar Terrorisme en georganiseerde criminaliteit, Witteboordencriminaliteit, Beschermingsmechanismen in de strafprocedure en Straftoemeting en strafuitvoering. Binnen elk thema beklemtonen ze aan de ene kant de voortdurende wisselwerking tussen het nationale en internationale (vooral Europese) niveau en aan de andere kant die tussen materieel strafrecht en strafprocedure.

  •