Studienamiddag: Intertemporeel recht. De werking van de wet in de tijd

De juridische praktijk wordt de dag van vandaag meer dan ooit geconfronteerd met nieuwe wetgeving. Het WVV, het nieuwe bewijsrecht, de B2B-wet, de mogelijke hervormingen van het burgerlijk recht en het strafrecht,… Bij elk van die wijzigingen en hervormingen rijst de vraag hoe de nieuwe wet in de tijd moet worden toegepast, een vraag die beantwoord wordt door het intertemporeel recht. Op deze studienamiddag (incl. boek van 930 p.) gidsen diverse experten u door de verschillende aspecten van het intertemporeel recht. Naast een beschrijving van het huidige systeem worden ook voorstellen gedaan om dat systeem te verbeteren. Finaal krijgt u alles nog eens gepresenteerd in de vorm van een handig stappenplan waarmee u intertemporele conflicten snel en efficiënt de baas zult kunnen.

Intertemporeel recht

De werking van de wet in de tijd

Vrijdag 25 oktober 2019
van 14u00 tot 17u00
in College De Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven

 

De juridische praktijk wordt vandaag meer dan ooit geconfronteerd met nieuwe wetgeving. Het WVV, het nieuwe bewijsrecht, de B2B-wet, de mogelijke hervormingen van het burgerlijk recht en het strafrecht... Bij elk van die wijzingen en hervormingen rijst de vraag hoe de nieuwe wet in de tijd moet worden toegepast, een vraag die beantwoord wordt door het intertemporeel recht.

Op deze studienamiddag gidsen diverse experten u door de verschillende aspecten van het intertemporeel recht. Naast een beschrijving van het huidige systeem worden er ook voorstellen gedaan om dat systeem te verbeteren. Finaal krijgt u alles nog eens gepresenteerd in de vorm van een handig stappenplan waarmee u intertemporele conflicten snel en efficiënt zult kunnen oplossen. 

Programma

13u30: Onthaal

Inleiding en positief recht

14u00: Verwelkoming en inleiding
             Prof. dr. Bernard Tilleman, decaan Rechtsfaculteit KU Leuven

14u10: Het positief intertemporeel recht
             Dr. Thijs Vancoppernolle, advocaat Quinz

De techniek van het intertemporeel recht

14u30: Het intertemporeel recht in de adviespraktijk van de Raad van State
             Dhr. Jeroen Van Nieuwenhove, Staatsraad  Raad van State, afdeling Wetgeving      

14u50: De techniek van het intertemporeel recht en de technische herijking van het systeem   
             Dr. Thijs Vancoppernolle, advocaat Quinz

15u10: Koffiepauze

Het intertemporeel recht in het licht van hogere normen

15u30: De toetsing van het intertemporeel recht aan hogere normen in de rechtspraak
            van het Grondwettelijk Hof en van het EHRM
            Em. prof. dr. en Baron André Alen, voorzitter Grondwettelijk Hof
            en dhr. Willem Verrijdt, referendaris Grondwettelijk Hof

16u00: De conformiteit van het intertemporeel recht met hogere normen
             en de inhoudelijke herijking van het systeem
             Dr. Thijs Vancoppernolle, advocaat Quinz 

Stappenplan en toepassingen

16u20: Stappenplan voor de oplossing van intertemporele conflicten
             Dr. Thijs Vancoppernolle, advocaat Quinz

16u40: Toepassingen
             Dr. Thijs Vancoppernolle, advocaat Quinz

Uitleiding en receptie

17u00: Uitleiding 
             Prof. dr. Bernard Tilleman, decaan Rechtsfaculteit KU Leuven

17u10: Receptie

 

Kostprijs en inschrijving

Deelnameprijs: 120 euro (vrijgesteld van btw). Schrijf hier in.

De deelnameprijs is inclusief boek:

Intertemporeel recht (T. Vancoppernolle) (t.w.v. 135 euro, incl. btw) 

Erkend door OVB. 
Tussenkomst IGO
voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervanging collega. 
Erkend door de Nationale Kamer van notarissen.
Erkend door het Juridisch maatschappelijk kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders.