Media & nieuws

Meer Media

Meer nieuws

Personeel

Het uitgebreide team van de onderzoekseenheid Publiekrecht bestaat uit professoren, assistenten en praktijkassistenten, alsook verscheidene vrijwillig medewerkers.

Alle leden

Onderzoek

De onderzoekseenheid Publiekrecht verricht onderzoek binnen de domeinen gerechtelijk recht, milieu- en energierecht, mensenrechten, administratief recht en constitutioneel recht.

Meer weten

Onderwijs

De uiteenlopende en veelomvattende onderwijsopdrachten van onze professoren zijn gericht op de diverse disciplines binnen het domein van publiekrecht.

Meer weten