Matthias E. STORME

Studiedag Nieuw Zekerhedenrecht Leuven 29 mei

het boek verschijn in het najaar 2013 bij Intersentia

Presentaties

131123-recht roerende zekerheden.indd

Doelstellingen en inspiratiebronnen van het nieuwe recht inzake roerende zekerheden
prof. Eric Dirix, afdelingsvoorzitter Hof van cassatie, buitengewoon hoogleraar KU Leuven

Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden van de vervreemder
prof. Vincent Sagaert, hoogleraar KU Leuven, advocaat te Brussel

Registerpand op roerende zaken en algemeenheden
prof. Ruud Jansen, buitengewoon docent VUB, Master in het notariaat


Het (nieuwe) pandregister
dhr. Johan Pieters, directeur FOD Financiën

De uitwinning van pandrechten en retentierechten na de hervorming
mr. Jasmine Malekzadem, advocaat te Brussel, praktijkassistent KU Leuven

Roerende zekerheden en consumentenrecht
prof. Reinhard Steennot, hoofddocent UGent

Pand op schuldvorderingen en andere zekerheidsrechten op schuldvorderingen
prof. Matthias E. Storme, gewoon hoogleraar KU Leuven, advocaat te Brussel

Zekerheden op financiële instrumenten in het nieuwe recht en in de wet financiële zekerheden
mr. Koen Panis, advocaat te Brussel,
praktijkassistent KU Leuven

"De security agent"
drs. Sander Van Loock, IWT-Bursaal Instituut voor Verbintenissenrecht, KU LeuvenNB. voor de vakpagina Zekerheden en Insolventierecht, zie  http://storme.be/insolventierecht.html