Matthias E. STORME

gewoon hoogleraar KU Leuven & buitengewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
advocaat bij de balie te Brussel

HANDBOEK VERMOGENSRECHT

De versie 2013 bevat niet alle onderwerpen en kan afgeladen worden als - http://www.storme.be/Insolventierecht2013oudrecht.pdf

Volgende oude versies bevatten materiaal dat in de versie 2012 niet is opgenomen

DEEL I - OVERZICHT VAN DE ALGEMENE BEGRIPPEN VAN HET ZAKENRECHT (oktober 2010, in pdf)

DEEL II - VERKRIJGING EN VERLIES VAN GOEDEREN (versie 2010, in pdf)

DEEL III - SAMENLOOP, VEREFFENING, RANGREGELING (versie 2010, in pdf)*


DEEL I - OVERZICHT VAN DE ALGEMENE BEGRIPPEN VAN HET ZAKENRECHT + DEEL II. OVERZICHT VAN WIJZEN VAN VERKRIJGING EN VERLIES VAN GOEDEREN (uitgave 2007-2008, met inhoud) in .pdf

DEEL III. OVERDRACHT & VESTIGING NADER BEKEKEN : IIIA (uitgave 2007-2008) in .pdf + IIIB (uitgave 2007-2008 met inhoud) in .pdf 

Zie ook:

Gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak (mandeligheid en appartementsrecht) (januari 2013)

Erfpacht en opstal (oktober 2015, aangepast aan nieuwe opstalwet)

Verbruikersbescherming bij onroerend goed en in de notariŽle praktijk (vooruitbetalingsovereenkomsten betreffende woningen; aankoop timesharing) (januari 2013)

Mede-eigendom en vermogen (2000)

Vertegenwoordiging, lastgeving, kwaliteitsrekening en aanverwante rechtsfiguren (2009-2010)

Bijkomende literatuur inzake vergelijkend zakenrecht:

- Comparative property law

- Het grondboek : de vereiste hervorming van de regels betreffende de verkrijging van onroerende zakelijke rechten", pre-advies Wetenschappelijk Kongres Vlaamse Juristenvereniging Gent 25 april 1998, RW 1997-1998, p. 1173-1187