VERJARING NAAR BELGISCH RECHT

Bijdragen van prof. Matthias Storme:

"Verjährung und Verfassung - Belgische Erfahrungen", Referat Tagung "Verjährungsrecht in Europa: Zwischen Bewährung und Reform", Würzburg 8-9 Mai 2009, in O. Remien (ed.), Verjährungsrecht in Europa- zwischen Bewährung und Reform, Mohr Siebeck 2011, ISBN 978-3-16-150637-6, S. 143-175, ook op https://www.academia.edu/11398209/Verja_hrung_und_Verfassung_-_Belgische_Erfahrungen

- "Extinctive prescription under Belgian law", rapport voor de Académie internationale de droit comparé, in Extinctive prescription, On the limitation of actions, Reports to the 14th international Congress of the international Academy of comparative law, red. E. Hondius, Kluwer 1995, p. 41-73, op http://www.storme.be/extinctiveprescription.pdf

- "Perspektieven voor de bevrijdende verjaring in het vermogensrecht - met ontwerpbepalingen voor een hervorming", TPR 1994, 1977-2046= http://tpr.be/logging/logpdf.php?file=content/1994/1994-1977

- De nieuwe wet op de verjaring 1998 (samenvatting lezing)

- "Variaties op het thema verjaring en verwerking in huurzaken", Rechtskundig weekblad 1991-92, 994-997

- Alternatief wetsvoorstel verjaring 1997 (Parlementaire Stukken, Kamer 1996-1997, 1192-1)

- "Over de verhouding tussen civielrechtelijke en strafrechtelijke verjaring en over diskrepantie tussen burgerrechtelijke verjaringstermijnen onderling - twee arresten van het belgisch grondwettelijk hof", Ars Aequi 1996, 650-655

- "De verjaring van de burgerlijke vordering al dan niet voortspruitend uit een misdrijf eengemaakt : ja, maar hoe ?", Rechtskundig weekblad , 1994-1995, 1349-135

- "Constitutional review of disproportionately different periods of limitation of actions (prescription), ERPL 1997 nr. 1, p. 79-89, ook op http://www.storme.be/disproportionateprescription.pdf