publicaties van prof. mr. Matthias E. Storme inzake vastgoedrecht

- Zaken- en kontraktenrecht voor het notariaat I : Appartementsrecht,

- Zaken- en kontraktenrecht voor het notariaat V : beperkte zakelijke genotsrechten : erfpacht, opstal,

- Zaken- en kontraktenrecht voor het notariaat IV: verbruikersbescherming bij onroerend goed

- Zekerheden- en insolventierecht

- Handboek vermogensrecht

- Comparative property law

- "Noch terugwerking, noch overdracht: bij verdeling of aanwas verkrijgt men niets wat men al niet heeft.
Tegelijk een bijdrage over de Gesamthand in ons recht.", TPR 2004 nr. 1 - Liber amicorum TPR en Marcel Storme, p. 653-683, ook op http://www.storme.be/Gesamthand.html

- & Ruud Jansen, "Zakenrechtelijke perikelen bij de verkoop van een aandeel in mede-eigendom: Molenaers revisited", noot onder cass. 27 december 2006, Tijdschrift voor belgisch Burgerlijk recht 2007, 373-378 (*), ook op http://www.storme.be/Molenaersrevisited.pdf

- "Het grondboek : de vereiste hervorming van de regels betreffende de verkrijging van onroerende zakelijke rechten", pre-advies Wetenschappelijk Kongres Vlaamse Juristenvereniging Gent 25 april 1998, RW 1997-1998, p. 1173-1187 (*), http://www.storme.be/grondboek.html

- "Het kausale karakter van de hypoteekvestiging, namelijk als uitvoering van een verbintenis tot hypoteekvestiging", AJT (Algemeen Juridisch Tijdschrift) 1995, 506-507, http://www.storme.be/causalehypotheek.pdf