Tolerantie en antitolerantie

hoofdstuk in het boek F. Fleerackers & H. Verboven, Grenzen aan tolerantie ? Anatomie van de open samenleving, VVA Vivat academia jaarboek 2011, Pelckmans Kalmthout 2011, p. 15-29.

U vindt deze tekst ook op http://storme.be/antitolerantie.pdf

Het betreft een geheel herwerkte versie van de volgende tekst

Tolerantie


Oorspronkelijk een lezing op het davidsfondscongres 20 april 2002 door prof. Matthias Storme, hoogleraar KU Leuven, nationaal voorzitter VVA,

Gepubliceerd in het boek "Vlaamse Beweging. Nog een opdracht ? Welke toekomst ?", bij het Davidsfonds Leuven 2002.

en op http://www.bitterlemon.nu/archief/5890/tolerantie/

Vervolgens licht ingekort als "Tolerantie: een complexe deugd", in Nieuwsbrief Orde van den Prince 2003 nr. 4, p. 6-10;

Vervolgens een licht gewijzigde versie in Nova et Vetera, Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding, jg. LXXX, 2002-2003, nr. 6, p. 435-449.

U vindt de laatste versie van deze tekst hier als http://www.storme.be/tolerantie.pdf

Over deze publicatie werd de auteur geïnterviewd: "Onverdraagzaamheid valt soms te verkiezen boven onverschilligheid", interview met Benoit Lannoo, Tertio 16 oktober 2002, p. 8-9, overgenomen in Met zorg - tijdschrift van vormingsdienst Guislain, jaargang 9 nr. 1, maart 2003, p. 13-17, ook op http://www.storme.be/tolerantietertio.html

Aanbevolen literatuur die nog niet in deze bijdrage is verwerkt:

- A. KINNEGING, "Tolerantie en pseudo-tolerantie" (in Geografie van goed en kwaad)

- J. LAFFITTE, Histoire de l'objection de conscience et différentes acceptions du concept de
tolérance

- I. BEJCZY, "Tolerantia: A Medieval Concept", Journal of the History of Ideas 58.3 (1997) 365-384