Prof. Matthias E. Storme

Een relativiteitstheorie voor het recht ?


Oorspronkelijk een lezing in het Studium generale 2005-2006 van de Universiteit Antwerpen i.s.m. Hogescholen Antwerpen, VVA, KVHU, MF, HV en ActUA

U vindt een voorlopige (verkorte) versie van deze tekst op http://storme.be/00086030.doc of op http://www.ua.ac.be/download.aspx?c=*STUGEN&n=36362&ct=37235&e=86030