voortgezette opleiding Ondernemingsrecht

Verbintenissenrecht blok II

(tijdens de onderneming)

 

Matthias E. STORME

Faculteit rechten UA

Studiemateriaal 2015-2016
(per thema)

- M.E. STORME, actualia verbintenissenrecht (2016): http://www.storme.be/recyclageverbintenissenrecht.pdfaanvullend materiaal

nakoming en niet-nakoming van overeenkomsten

 schematisch overzicht van belangrijke recente rechtspraak verbintenissenrecht, 2001-2014

- uittreksel uit L. DEMEYERE, A. VAN OEVELEN, F. WALSCHOT, Nuttige tips voor goede contracten, Kluwer 2004: "nuttige tips" (pdf)

- voorbeeld Mutual Nondisclosure Agreement: http://storme.be/MNDA.pdf

roerende koop-verkoop

- M.E. STORME, Slides (internationale) koop  Engelse versie (einde 2015): http://www.storme.be/IBL4.ppt

vastgoedovereenkomsten

- verkoopcompromis in de vorm van verkoop- en aankoopbelofte: http://storme.be/gekruisteoptie.pdf

- erfpacht en opstal : editie einde 2015 na publicatie nieuwe Opstalwet: zie Erfpacht en opstal

lastgeving, derdenbeslissing & arbitrage

- (niet updated) M.E. STORME, Lastgeving en vertegenwoordiging (2009-2010)

- M.E. STORME, "Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten", in de bundel Bijzondere overeenkomsten, XXXIVe PUC Willy Delva 2007-2008, Mechelen: Kluwer 2008 (9789046517482), p. 503-552, updated 2010.

contracten voor persoonlijke zekerheden, inb. garanties

- M.E. STORME, syllabus Persoonlijke zekerheden (versie oktober 2015)

- (niet updated) M.E. STORME, Slides persoonlijke zekerheden - algemeen overzicht (oktober 2015)

- M.E. STORME, - deel garanties - in: Slides financieringstechnieken (niet updated) recentere Engelse versie (2014) op http://www.storme.be/IBL9.ppt

contracten en technieken inzake betalingen en kredietzekerheden

- voor schuldvergelijking: zie het hoofdstuk in de syllabus Insolventierecht 2015

- M.E. STORME, Slides financieringstechnieken (supra) - documentaire kredieten, factoring, leasing

- M.E. STORME, - betalingsinstrumenten, betalingsprocedures: Engelse versie updated (2015) op http://www.storme.be/IBL10.ppt

- M.E. STORME, Persoonlijke zekerheden (supra) - deel delegatie, betalingsinstrumenten, garanties

In het bijzonder zakelijke zekerheden, waaronder eigendomsvoorbehoud en nieuwe Pandwet:

M.E. STORME, syllabus insolventierecht "oud recht" (d.i. zonder de nieuwe Pandwet): http://www.storme.be/Insolventierecht2013oudrecht.pdf

M.E. STORME, syllabus insolventierecht "nieuwe pandwet" : http://storme.be/Insolventierecht2015.pdf

nog bijkomend nuttig materiaal

Opstellen contracten

Gemeenrechtelijke clausules, deel I en II, http://professioneel.intersentia.be/searchDetail.aspx?bookId=102265

- STIJNS en K. VANDERSCHOT (red.), Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en de beŽindiging van contracten, Antwerpen Intersentia, 2006,

- Commission Droit et Vie des Affaires, Les grandes clauses des contrats internationaux, Bruylant Brussel 2005

- WILLIAM DROSS, Clausier, dictionnaire des clauses ordinaires et extraordinaires des contrats de droit privť interne, Litec Paris 2008

- D. DESCHRIJVER, A. GUTERMANN, M. TAEYMANS, Standard business contracts, Larcier, (2e uitg.) 2009

Internationaal privaatrecht

- PPT (in het Engels, 2014): http://www.storme.be/IBL2.ppt

Verbintenissenrecht algemeen

- materiaal op de pagina international business law

- materiaal op de pagina over vastgoedrecht

- PPT over de Unidroit Principles: http://www.storme.be/IBL5.ppt

Geschillenbeslechting

- M.E. STORME, Slides (internationale) procedure (niet updated), updated 2014 in het Engels als  http://www.storme.be/IBL11.ppt

- literatuur op de pagina "bindende derdenbeslissing"

- materiaal op de pagina "europees procesrecht"