"Om niet te delen in haar zonden" (Op. 18,4)

 

Beschouwingen over de rechtvaardiging van secessie bij aantasting van de "vrijheit hunder constitutien"

 

 

Openingsrede op de plechtige openingszitting

van de balie te Oudenaarde op 16 november 2007

 

prof. mr. Matthias E. Storme

hoogleraar,

oud-voorzitter Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel

De rede werd gepubliceerd in in Vivat Academia 2007 nr. 137, p. 139-165 en kan worden afgeladen op

http://www.storme.be/omniettedeleninhaarzonden.pdf

Dit is de versie 16/25 november 2007.

Later zal er een aangevulde versie van deze tekst verschijnen,

die enkele punten ervan nader uitwerkt. Daarom wordt deze tekst "voorlopige versie" genoemd.