Matthias E. STORME

gewoon hoogleraar KU Leuven

Insolventierecht

master in de rechten KU Leuven

In het opleidingsonderdeel Insolventierecht wordt het verhaal van schuldeisers bestudeerd, de en de gevolgen van de insolvabiliteit van de debiteur (op de debiteur zelf en op de rechtsbetrekkingen van anderen met de debiteur), en de technieken waarmee schuldeisers hun belangen kunnen beveiligen. 

In  een eerste deel wordt aandacht besteed aan persoonlijke zekerheden; dit deel bouwt voort op het verbintenissenrecht. Het bespreekt de algemene regels inzake persoonlijke zekerheden, de borgtocht, en de belangrijkste vormen van garantie.

In de volgende delen wordt vooral voortgebouwd op het goederenrecht. In het algemeen deel worden centrale begrippen zoals vermogen, zakelijke rechten en samenloop tussen schuldeisers uitgewerkt en worden de zakelijke zekerheden besproken die op de hele boedel of op alle goederen betrekking hebben, zoals boedelschulden en algemene voorrechten. In het bijzonder deel over zakelijke zekerheidsrechten worden systematisch nagegaan per categorie van goederen (roerende zaken, schuldvorderingen, effecten, onroerend goed) welke zakelijke zekerheidsrechten daarop kunnen gelden en hoe onderlinge conflicten tussen zakelijke rechten worden opgelost. Per categorie van goederen komen de zekerheidsrechten aan bod zoals onder meer eigendomsvoorbehoud; zekerheidseigendom; pandrechten, retentierecht, bijzondere voorrechten en aanverwante; hypotheken; andere mechanismen zoals rechtstreekse vorderingen, schuldvergelijking en delegatie-overeenkomsten.

In een bijzonder deel over de vormen van samenloop tenslotte worden de bijzonderheden van bepaalde collectieve procedures besproken, met name bij beslag, faillissement en collectieve schuldenregeling.

Syllabus en ander materiaal

zie onderaan

Kalender colleges 2016 (onder voorbehoud van aanvullend vervangcollege)

College telkens van 11 tot 13 uur op volgende data

(themata onder voorbehoud van wijziging):

1. 27 sept.: persoonlijke zekerheden 1 (algemeen, totstandkoming en gemeenschappelijke regels).

2. 28 sept.: persoonlijke zekerheden 2 (borgtocht, hoofdelijkheid, rechtstreekse vordering).

3. 4 okt.: persoonlijke zekerheden 3 (rechtstreekse vordering, delegatie en onafhankelijke garanties); inleiding op algemeen deel

4. 11 okt.: algemeen deel 1 (goederen en vermogen, statuut van activa - zakelijke rechten - overdraagbaarheid en beslagbaarheid)

5. 12 okt.: algemeen deel 2 (overgang van activa; passiva, reŽle executie, verhaalsrecht van de schuldeiser)

6. 18 okt: algemeen deel 3 (beslag in het algemeen & bewarend beslag, zekerheidstechnieken, informatieplichten)

7. 25 okt: algemeen deel 4 : afgescheiden vermogens

8. 26 okt: algemeen deel 5: samenloop in het algemeen, afzonderingsrechten, boedelschulden, algemene voorrechten

9. 27 oktober : college op donderdag 18 tot 20 uur (ter vervanging van 1 november): zakelijke zekerheden in het algemeen;

9. 8 nov: inleiding op zekerheden op roerende zaken (verkrijging, verhaal algemeen);  roerend beslag en evenredige verdeling - zekerheden op roerende zaken 1 (voorbehouden zekerheden: opschortingsrecht, ontbinding)

10. 9 nov: zekerheden op roerende zaken 2 (voorrecht verkoper, eigendomsvoorbehoud, eigendom tot zekerheid, pandrechten: vuistpand, retentierecht, stil pandrecht, registerpand)

11. 15 nov: zekerheden op roerende zaken 3 (pandrechten vervolg; stille voorrechten)

12. 22 nov: schuldvorderingen op naam 1 (algemene regels, overdraagbaarheid en beslagbaarheid)

13. 23 nov: schuldvorderingen op naam 2 (cessie en derdenbeslag)

14. 29 nov.: zekerheden op schuldvorderingen 1 (pandrechten, rechtstreekse vorderingen, voorrechten, zakelijke subrogatie, inkomstendelegatie

15. 6 dec.: zekerheden op schuldvorderingen 2 (schuldvergelijking, conflicten tussen zekerheden; modalisering van schuldvorderingen delegatie, kwaliteitsrekening)

16. 7 dec.: zekerheden op geld en effecten; onroerend goed 1 (hypothecaire publiciteit, overdracht,

17. 13 dec.: onroerend goed 2 (vervolg hypothecaire publiciteit, overdracht; onroerend beslag en rangregeling)

18. 20 dec.: onroerend goed 3 (onroerende voorrechten, hypotheken) - vereffeningsbewind en faillissement in het algemeen

20. 21 dec.: faillissement (vervolg), collectieve schuldenregeling

datum nog te bepalen in december: oefensessie.

Syllabus en ander materiaal

1. De eigenlijke syllabus komt op Toledo evenals de slides.

2. Sterk aanbevolen: E. Dirix, Beslagrecht. Kort begrip van het beslag- en executierecht, Acco Leuven NIEUWE UITGAVE 2016 (niet online)

3. Handboek alias Referentiemateriaal (veel uitgebreider dan de syllabus en leerstof), voor opzoekingen ter beschikking in meerdere delen:

a. Storme, Persoonlijke zekerheden en aanverwante rechtsfiguren, nieuwe versie 2016-17: http://www.storme.be/PersoonlijkeZekerheden.pdf

b. Storme, Zekerheden- en Insolventierecht, Deel II versie 2016-17: http://storme.be/InsolventierechtII2016.pdf

Deel III versie 2016-17: http://storme.be/InsolventierechtIII2016.pdf

Deel IV versie 2016-17: http://storme.be/InsolventierechtIV2016.pdf

Deel V tot IX versie 2016-17: http://storme.be/InsolventierechtV2016.pdf