publicaties van prof. mr. Matthias E. Storme

De invloed van de goede trouw op kontraktuele schuldvorderingen, proefschrift verdedigd aan de K.U.Leuven 7 juli 1989

ingescande versie

- Voorbladen en woord vooraf http://storme.be/voorbladenwoordvooraf.pdf

- Inhoud http:///storme.be/inhoudstafel.pdf

- Inleidend hoofdstuk "rechtsfeiten, bewijs en goede trouw" http://storme.be/1-24.pdf

- I. betekenis van en vereisten voor een kontraktuele vordering http://storme.be/25-54.pdf

- I (vervolg) http://storme.be/55-57.pdf

- I (vervolg)http://storme.be/58-86.pdf

- I (vervolg) http://storme.be/86-98.pdf

- II De wijze van uitleg van een kontraktuele regeling http://storme.be/99-133.pdf

- III De bepaling van het voorwerp van een verbintenis http://storme.be/135-148.pdf

- III (vervolg) http://storme.be/149-164.pdf

- III (vervolg) http://storme.be/164-185.pdf

- III (vervolg) http://storme.be/186-195.pdf

- IV De lasten tot medewerking van de schuldeiser http://storme.be/197-228.pdf

- V De vormen van verband tussen prestatie en tegenprestatie http://storme.be/229-245.pdf

- VI het bewijs der tekortkoming en de daarmee samenhangende opschortende verweermiddelen http://storme.be/247-268.pdf

- VI (vervolg) http://storme.be/269-286.pdf

- VI (vervolg) http://storme.be/287-296.pdf

- VII Bewijs en verwerking wanneer gebrek aan nakoming wordt ingeroepen http://storme.be/297-322.pdf

- VII (vervolg) http://storme.be/323-347.pdf

- VII (vervolg) http://storme.be/348-378.pdf

- VII (vervolg) http://storme.be/379-384.pdf

- VIII Bewijs en zo geen gebrek aan nakoming maar gebrekkige nakoming aangevoerd wordt http://storme.be/385-404.pdf

- VIII (vervolg) http://storme.be/405-427.pdf

- VIII (vervolg) http://storme.be/428-449.pdf

- VIII (vervolg) http://storme.be/450-463.pdf

- IX. Uitleiding / Bijlage I Benelux-ontwerp Nakoming / Bijlage II Benelux-ontwerp Koop en ruil http://storme.be/465-482.pdf

- Bijlage III - Benelux-voorontwerp Niet-nakoming http://storme.be/483-489.pdf

- Lijst der gebruikte afkortingen / Bibliografie http://storme.be/491-523.pdf

- Zaakregister http://storme.be/525-544.pdf