De meest recente versie vindt U hier: "Geworteld en gelaagd: over culturele identiteit, welvaart, solidariteit, zingeving en democratie"

------

Oorspronkelijk: "Geworteld en gelaagd - Vlaming/Nederlander zijn in een tijd van globalisering", lezing Colloquium Delta Stichting 11 november 1999, in Vlaamse identiteit, Nederlandse toekomst in Europa, Tekos-reeks nr. 12;

Een bijgewerkte versie verscheen als "Culturele identiteit, welvaart, solidariteit, zingeving en democratie" in Secessie n. 10, januari 2003, p. 21-34 (http://secessie.nu/?tekst=toonart&nummer=69);

Een verder licht herwerkte versie verscheen als "Culturele identiteit, welvaart, solidariteit, zingeving en democratie", in Vlaming zijn nu. het identiteitsvraagstuk : een Vlaamse en europese uitdaging, bundel van het Internationaal Congres Vlaanderen 2002 natievorming, identiteit en solidariteit, red. Jan de Groof, Frank Judo, An de Moor en Matthias Storme, Tielt: Lannoo campus 2004 (ISBN 9020955063), p. 159-178(zie http://www.lannoo.com/Nederlands/asp/bestel.asp?isbn=90-209-5506-3&srcs=&postcode=&naam=&pag=&opties=1);

Ook op http://www.bitterlemon.nu/archief/5948/geworteld-en-gelaagd.