een tweeluik :

1.

De invoering van de elektronische handtekening in ons bewijsrecht -
een inkadering van en commentaar bij de nieuwe wetsbepalingen

door prof. mr. Matthias E. Storme

 

U kan deze tekst nu als .pdf bestand afladen op http://www.storme.be/elektronischehandtekening.pdf

 

2.

Het verrichten van rechtshandelingen
door middel van nieuwe telecommunicatiemiddelen -
de nieuwe wetsbepalingen ingekaderd in de algemene leer van de kennisgeving.

 

U kan deze tekst nu als .pdf bestand afladen op http://www.storme.be/2281.pdf