André Demedtsprijs 2000
uitgereikt aan prof. Matthias E. Storme

doorde voorzitter van de Marnixring Kortrijk-Broel
Stadhuis Kortrijk, zondag 26 november 2000.

 

het dankwoord van prof. Matthias E. Storme vindt U op http://www.storme.be/demedtsprijs.pdf

Luc Verbeke dichtte voor deze gelegenheid:

Aan Prof.dr.Mathias Storme, André Demedtsprijs 2000

Om het " politiek correct " nog uit te leggen
kunnen we 't bijna niet meer met woorden zeggen.
En toch, want de geprijsde en geprezen Matthias
is van het oude, edel-goeie ras
dat eeuwenlang met onze streek verbonden was:
de sterke Storme-stam uit Wakken, die met Ferdinand,
de orangist, naar Waregem als burgervader kwam
en met zoon Jules, meer dan een halve eeuw,
het Waregems beleid stevig in handen nam.
De zin voor leiderschap en politiek is bijgebleven
en in de Storme-telg zien we nu zelfs de orangist herleven,
die met gezag van wetenschap, geschiedenis en recht,
als een vrij man voor een vrij Vlaanderen vecht
in woord en daad, en dit ook ziet in 't groot verband
van taal en van cultuur in 't hele Nederland.

Proficiat, vriend laureaat
en laat het " stormen" tot het baat!


                                    Luc Verbeke
                                    20 oktober 2000

                                    Uit de onuitgegeven gelegenheidsgedichten
                                    voor laureaten van de André Demedtsprijs.

Hieronder vindt U het verslag van de jury die de prijs heeft toegekend.

JURYVERSLAG

De Marnixring-André Demedtsprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of een vereniging die naar de geest en de idealen van André Demedts bijzonder veel verdiensten heeft verworven op het gebied van
- het bevorderen van de algemene kunst- en cultuurverspreiding in Vlaanderen, in Frans -Vlaanderen en in alle gemengde taalgebieden;
- de integratie van het Nederlands taalgebied:
- de culturele kontakten met Zuid-Afrika.

Voor de keuze van de laureaat laat Marnixring Kortrijk Broel zich bijstaan door een Raad voor Advies.
De prijs wordt gefinancierd door KBC Kortrijk.
Op voorstel van de Raad voor Advies wordt de 31e Marnixring-André Demedtsprijs toegekend aan Prof. Dr Matthias Storme.

Heel specifiek op het gebied van de integratie van het Nederlands taalgebied is Prof. Storme actief. Hij zet zich met grote ijver in om zelfstandig Vlaanderen een sterke plaats te geven in het Europa der regio's.
In zijn hoedanigheid van voorzitter van het Overlegcentrum van de Vlaamse Verenigingen en dit van september 1996 tot januari van dit jaar, als voorzitter van het Verbond van Vlaamse academici; als lid van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Culturele Koepel, als voorzitter van de Orde van de Vlaamse Leeuw, in het kader van de Vlaamse Volksbeweging is hij een alom gewaardeerde jonge leider van de Vlaamse Beweging.

Vanuit zijn academische vorming, met scherp inzicht en met groot intellectueel gezag verwoordt hij wat de Vlaamse onafhankelijkheid hypothekeert. Hij zet de bakens uit voor de reëele en definitieve zelfstandigheid van Vlaanderen.

Hij laat niet na, in dit verband, de Vlaamse politici regelmatig op hun plichten en verantwoordelijkheid te wijzen maar ook alle Vlamingen spoort hij aan om te streven naar de verwezenlijking hiervan.

In dit alles handelt hij als overtuigd democraat in de echte betekenis van het woord democratie.

Met zijn frisse en gedurfde aanpak geeft hij een nieuwe impuls en een verjongde vitaliteit aan de Vlaamse Beweging.

In een tijd van verschraling van vele waarden stellen wij met vreugde vast dat Prof. Matthias Storme niet als toeschouwer aan de zijlijn staat maar resoluut kiest voor de voortzetting van het werk van illustere voorgangers in de Vlaamse strijd
en daarom zijn de leden van Marnixring Kortrijk Broel fier en verheugd vandaag de Marnixring-André Demedtsprijs 2000 te mogen overhandigen aan deze eminente en jonge laureaat als hulde en dank voor wat hij deed en nog zal doen voor Vlaanderen.

 

Paul De Meester
Secretaris