prof. Marcel Storme & prof. mr. Matthias E. Storme

"De bindende derdenbeslissing naar belgisch recht"

Preadvies voor de Jaarvergadering 1985 van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland,

Deze tekst verscheen in het TPR (Tijdschrift voor Privaatrecht) 1985, p. 713-748 = http://tpr.be/logging/logpdf.php?file=content/1985/1985-713

en kan u ook downloaden op http://www.storme.be/bindendederdenbeslissing.pdf

Zie verder ook over dit onderwerp:

- M.E. STORME, "Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten", lezing in de reeks Bijzondere overeenkomsten, XXXIVe PUC Willy Delva 2007-2008, Gent 10 april 2008 en Antwerpen 14 april 2008, Kluwer Antwerpen 2008, p. 503-552. De versie waarnaar hier wordt gelinkt is nog aangevuld met het cassatie-arrest van 31 oktober 2008.

- Uiteenzetting over bindende derdenbeslissing in M.E. Storme, "Vertegenwoordiging, lastgeving, kwaliteitsrekening en aanverwante rechtsfiguren", in de uitgave 2007-2008 p. 42 en v.

- E. DIRIX, "De kwijting voor saldo van rekening", R.W. 1981-82, (190) 194

- M.L. Storme "De bindende derdenbeslissing of het bindend advies ter voorkoming van geschillen", TPR 1984, 1264 = "La tierce décision obligatoire ou l'avis obligatoire comme moyen de prévention des litiges" , Rev. dr. int. dr. comp. 1985, 285.
= http://storme.be/StormeTiercedecision1985.pdf

- M.L. STORME, "La tierce-décision obligatoire : ni expertise ni arbitrage", J.L.-J.L.M.B., Livre du centenaire,
Bruxelles 1988, (345)

- M.L. STORME, "Contractuele methoden om geschillen alternatief op te lossen", in De overeenkomst vandaag
en morgen
, Kluwer Antwerpen 1990, (565)

- B. De Temmerman, “De minnelijke medische expertise: een bindende derdenbeslissing. Maar wat is een bindende derdenbeslissing?” (noot onder Brussel, 29 november 1994 en Gent, 11 oktober 1994), A.J.T. 1994-95, 238-240.

- K. BROECKX, “De bindende derdenbeslissing in het notariaat”, in De notaris en de conflictbeheersing,
Verslagboek notarieel congres Antwerpen 1999
, 307 v.

- J.L. LEDOUX, “L’arbitrage, la tierce décision obligatoire, la commission du notaire par la
justice - Aspects déontologiques”, in De notaris en de conflictbeheersing, Verslagboek notarieel congres
Antwerpen 1999
, 405 v.

- O. CAPRASSE, "De la tierce décision obligatoire", Jpunal des Tribuanux 1999, 565 v. = http://storme.be/CaprasseTiercedecision.pdf

- advies van de Nationale raad van de Orde van geneesheren van (26 september 2002)

- S. Zegers, "Het beding tot bindende derdenbeslissing (in de verzekeringspolis)", TBBR 2002, 38 v.

- Hof Antwerpen  14 november 2001 , RW 2003-2004, 908 (Overeenkomst Bindende derdenbeslissing Begrip Toetsingsmogelijkheid door de rechter)

- L. CORNELIS, "Het mijnenveld rond de bindende derden- of partijbeslissing", TPR 2004, p. 69-87.

- Hof Antwerpen 25 april 2005, P&B 2005, 238

- Hof Antwerpen 9 november 2005, P&B 2006, 163

- K. Vanderschot, "De bindende derdenbeslissing en de partijbeslissing in België en Nederland", in J. Smits en S. Stijns (ed.), Inhoudbepaling en uitwerking van contracten tussen partijen en derden, Antwerpen/Groningen, Intersentia/Metro, 2005, 425-449, ook op http://www.dvl.be/Insert/bijlagen/01%20BDB%20dr%20Vanderschot%20Katrien.pdf

- Hof Antwerpen 25 april 2005, RW 2006-2007, 726 (Overeenkomst - Bindende derdenbeslissing - a) Rechterlijke controle - Voorwerp van de beslissing - b) Tegenspraak - Voorafgaande discussie - Geen voorverslag vereist - c) Beslissing die zich niet aan overeenkomst van partijen houdt - Kennelijk onredelijk - Gevolg)

- Hof Antwerpen 24 februari 2012 (Door wie dient geschil te worden beslecht na onverbindendverklaring van een derdenbeslissing door de rechter; onpartijdigheidsvereiste vereist aanstelling andere derdenbeslisser(s)).

- Diverse auteurs over de bindende derdenbeslissing op dvl.be