Matthias E. STORME

Geschriften over bewijsrecht

Publications on the Law of Evidence

Ecrits en droit de la preuve

Beweisrechtliche Schriften

- "Belgien", in Beweis- Preuve - Evidence, GrundzŁge des zivilprozessualen beweisrechts in Europa, H. Nagel en E-M Bajons (red.), Nomos Baden-Baden 2003, p. 3-25, http://www.storme.be/beweisrecht.html

- "Algemene beginselen van bewijs in het vermogensrecht", in Bewijsrecht, Vlaams Pleitgenootschap Brussel, uitg. Larcier Gent 2007, p. 1-42, ook op http://storme.be/VPGBewijs.pdf (inhoudstafel op http://uitgeverij.larcier.com/resources/titles/98044100298950/extras/Inhoud-bewijsrecht.pdf)

- "Kontraktuele kontrolerechten en bewijsovereenkomsten", in De behoorlijke beŽindiging van overeenkomsten - La fin du contrat, Jeune Barreau/Vlaams Pleitgenootschap /B.V.B.J., Brussel 1993, p. 57-109 (bespreking in J.T. 1993, 408) = http://www.storme.be/kontrolerechten.html

- "L'avenir du procŤs civil: le procŤs des faits?", vertaling van de openingsrede 101e plechtige openingszitting van het Vlaams Pleitgenootschap te Brussel, Revue interdisciplinaire d'ťtudes juridiques, 1992 - 28, p. 111-146

- "The facts on trial", engelse vertaling van de openingsrede gehouden op de 101e plechtige openingszitting van het Vlaams Pleitgenootschap te Brussel, 9. Current legal Theory 1991, nr. 1 + 2, p. 1-34

- "Goede trouw in geding en bewijs - De Goede trouw in het geding ? De invloed van de goede trouw in het privaat proces- en bewijsrecht", Rapport voor het 34e Wetenschappelijk Kongres van de Vlaamse Juristenvereniging, TPR 1990 nr. 2, 353-543 (in het extranummer pp. 311-484) (besproken door E. FORRIER in TPR 1990, extranummer (kongresnummer), en door P. TAELMAN in R.W., 1989-90, 1507-1514), ook te vinden op http://www.storme.be/preadvies1990.html

- "Het proces van de feiten" inTREMA (Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, Nederland) 1992, 335-356. Zie ook http://www.storme.be/procesvandefeiten.pdf

- "De invoering van de elektronische handtekening in ons bewijsrecht - een inkadering van en commentaar bij de nieuwe wetsbepalingen", Rechtskundig Weekblad 2000-2001, 1505-1525 = http://www.storme.be/elektronischehandtekening.html

- "De bewijswaarde van het proces-verbaal van vaststelling van materiŽle feiten door een gerechtsdeurwaarder op verzoek van particulieren (art. 516 Ger.W.) en aanverwante vragen", R.W., 1994-95, 345-352, eveneens in geactualizeerde versie ťn in franse vertaling daarvan in De gerechtsdeurwaarder / L'huissier de justice, 1995 nr. 2.704, ook op http://www.storme.be/bewijswaardevaststelling.pdf

- "De toekomst van het burgerlijk proces : het proces van de feiten ?", Openingsrede 101e plechtige openingszitting van het Vlaams Pleitgenootschap te Brussel, 8 november 1991, Rechtskundig Weekblad 1991-92, 1441-1454 = http://www.storme.be/procesvandefeiten.pdf

Vrijtekening : informatie op deze bladzijden is geen officiŽle KULeuven-informatie en kan geen aanleiding geven tot enige aanspraak jegens de auteur of verstrekker.
Disclaimer: Information provided here does not reflect official KU Leuven viewpoints nor gives rise to any claim against the author or provider