Geschriften van / Writings by Matthias E. Storme

I. Rechtswetenschappelijke bijdragen

II. Politiek, filosofische, historische bijdragen

III. Lezingen en interviews (al dan niet gepubliceerd)

IV. Bijdragen over M.E. STORME

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Rechtswetenschappelijke bijdragen

1. Draft common frame of reference

- Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law - Draft Common Frame of Reference (DCFR). Edited by Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nölke and Hugh Beale, Johnny Herre, Jérôme Huet, Peter Schlechtriem†, Matthias Storme, Stephen Swann, Paul Varul, Anna Veneziano and Fryderyk Zoll. Final Outline Edition, Berlin: Sellier publishers 2009 (ISBN 9783866530973), ook via http://www.storme.be/2009_02_DCFR_OutlineEdition.pdf of http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf (zie ook http://www.storme.be/DCFR.html).

- Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law - Draft Common Frame of Reference (DCFR). Edited by Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nölke and Hugh Beale, Johnny Herre, Jérôme Huet, Peter Schlechtriem†, Matthias Storme, Stephen Swann, Paul Varul, Anna Veneziano and Fryderyk Zoll., Interim Outline Edition, Berlin: Sellier publishers, 2007 (ISBN13 9783866537743), zie http://www.storme.be/DCFR.html.

- “Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law - Draft Common Frame of Reference (DCFR). full edition”, 2009, p. 6563; ed. von Bar, Christian; Clive, Eric, Oxford University press ISBN 978-0-19-957375-2 , http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199573752.do, ook bij Sellier; ISBN München;  ISBN9783866530980)

- A DCFR-based Optional instrument for services: "How would an optional instrument for service contracts look like if based on the DCFR", http://storme.be/OptionalInstrumentforServices.pdf, gepresenteerd op de European Law Academy, Trier 19 maart 2010, 122 p. (congress documents @ http://www.era.int/upload/dokumente/10976.pdf).

- A DCFR-based Optional instrument for sales: "How would an optional instrument for sales contracts look like if based on the DCFR", http://storme.be/OptionalInstrumentforSales.pdf, 118 p.

2. Doctoraal proefschrift.

- De invloed van de goede trouw op kontraktuele schuldvorderingen, proefschrift verdedigd aan de K.U.Leuven 7 juli 1989 (in de handelsuitgave 463 + XLVIII + 39 pp.), zie http://www.storme.be/goedetrouw.html

3. Andere boeken

a) als enig auteur

- Dike, Hydra, Zeno in het insolventierecht, inaugurale rede KU Leuven 25 maart 2013,  in de reeks Acta Falconis, II, uitg. Intersentia 2013, zie http://www.intersentia-educatief.be/SearchDetail.aspx?bookid=102666), ISBN nr. 978-94-0000-431-3 | vi + 50 blz: , https://www.law.kuleuven.be/apps/leden/upload/zap/c81238b1a8c08f6b086fe081d721e8e8.pdf, ook in TSAR (Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse reg) 2013 nr. 3, p. 491-512) en TPR 2014, p. 583-617. Samenvatting in ppt op http://storme.be/DikeHydraZeno.ppt.

- Tussen God en Caesar ? Levensbeschouwelijke visies op staat, recht en civil society, met een voorwoord van Jacques Claes, Pelckmans september 2011 (ISBN 9028963456 = ISBN(13) 9789028963450), 102 p.

- achtste, door mij volledig herwerkte uitgave van M.L. STORME, Algemene Inleiding tot het recht, Antwerpen: Kluwer, 1990 (ISBN 9063215835, 9789063215835), 380 pp (*) (***)

- De invloed van de goede trouw op kontraktuele schuldvorderingen, geaktualiseerde handelsuitgave van het proefschrift verdedigd aan de K.U.Leuven 7 juli 1989, Brussel: Story 1990, 463 + XLVIII + 39 pp. (X) (*) (***) (ISBN 9064396248, 9789064396)

b) als co-auteur en redacteur/editor

- M.E. Storme (ed.) Het recht inzake roerende zekerheden na de grote hervorming, Intersentia 2017 (ter perse)

- M.E. Storme (ed.), Insolventie- en beslagrecht, Themis cahier nr. 94, die Keure Brugge 2015, ISBN 978 90 4862 404 1, 142 pagina's (http://juridischeuitgaven.diekeure.be/nl-be/catalogus/algemene-werken-563/themis-94-insolventie-en-beslagrecht-6510)

- M.E. Storme & L. DE KEYSER, Notarieel executierecht, Tweede uitgave Leuven: Acco 2017. Eerste uitgave:  2014, ISBN 9789033495540 , zie https://www.acco.be/nl-be/items/9789033495540/Notarieel-executierecht

- M.E. Storme & L. DE KEYSER, Notarieel familiaal vermogensprocesrecht, tweede uitgave Leuven: Acco  2017. Eerste uitgave: Acco 2014 , ISBN 9789033495533, zie https://www.acco.be/nl-be/items/9789033495533/Notarieel-familiaal-vermogensprocesrecht

- Herman Braeckmans (ed.), Eric Dirix (ed.), Matthias E. Storme (ed.), Bernard Tilleman (ed.), Melissa Vanmeenen (ed.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen III, Intersentia 2014,  ISBN 978-94-0000-392-7, http://www.intersentia.be/SearchDetail.aspx?bookId=102562&title=Curatoren%20en%20vereffenaars:%20actuele%20ontwikkelingen%20III

- sir John Thomas, John Sorabji, Matthias Storme & Christiane Wendehorst, Statement of the European Law Institute on the Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law, 2012, 331 pp., @ http://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/S-2-2012_Statement_on_the_Proposal_for_a_Common_European_Sales_Law.pdf

- M.E. Storme (ed.), Insolventie- en beslagrecht, Themis cahier nr. 73, die Keure Brugge 2012, ISBN 978 90 4861 605 3, 155 pagina's

- V. Sagaert, M.E. Storme, E. Terryn (eds.), The Draft Common Frame of Reference: a national and comparative perspective, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2011, ISBN 9400002165 (ISBN-13: 9789400002166), 504 pp.

- "'art. 2204-2281", in Cumulatieve editie van het burgerlijk wetboek - Edition cumulative du code civil, Herdenkingsuitgave TPR, Red. D. Heirbaut & G. Baeteman, Kluwer, Gent 2004, 2263 p. (ISBN nrs. 904650235X, 9789046502358) (recensie in RW 2004-5, 1120)

- co-auteur van E.-M. Kieninger, M. Graziadei, G.L. Gretton, C.G. van der Merwe, M.E. Storme Security Rights in Movable Property in European Private Law , series "The common core of European private law", Trento-project, Cambridge: Cambridge Univ. Press 2004 ((ISBN-13: 9780521839679)

- (met Jan de Groof en Frank Judo) De Vlaamse en Europese uitdaging. Vlaming zijn nu, Tielt: Lannoocampus (ISBN 9020955063), 2004, 345 pp.

- De retroactiviteit van rechtsregels, referatenbundel van de studiedag Jura Falconis 14 februari 1998, Leuven: Jura Falconis Libri 1998, 160 p. (ISBN 9075384041)

- (On)afhankelijkheid en (on)macht van de rechter, AJT-Dossier 1996 nr. 8, p. 97-116, met Voorwoord van M.E. Storme (*)

- Bakens in de Storm. Opstellen over samenleving en toekomst aangeboden aan prof. Marcel Storme ter gelegenheid van zijn emeritaat, Tielt: Lannoo 1995 (ISBN 9789020928051), 241 pp. (redactie en Woord vooraf).

c) als vertaler

- Unidroit Beginselen van internationale handelsovereenkomsten, auteur van de Nederlandse vertaling (met N. Frenk, m.m.v. M.J. Hoekstra en S.A. Gijsen), Lelystad: Vermande 1997 (ISBN-13: 9789054585060), 244 pp. (*), ook (tekst zonder commentaar) op http://www.storme.be/PICC.html

3. Artikels in of gedeelten van boeken, internetpublicaties congreslezingen

a) internationaal of buitenlands

- "Edmund Burke en de traditie van de artificial reason tegenover natural reason", lezing symposium De Debatten 2016, Edmund Burke, Leiden 21 april 2016 (verschijnt 2017, red. A. Kinneging, P. De Hert & M. Colette, uitg. Vrijdag)

- "Meedenkend met Ian Buruma over nationalisme", Lezing op de workshop "Ian Buruma - nationalisme", Koninklijke Vlaamse Academie Brussel 12 oktober 2015 (met lezingen van Ian Buruma, Luuk van Middelaar, Matthias Storme, Dave Sinardet, Dick Pels en Sophie in 't Veld), http://www.kvab.be/denkersprogramma/projecten-postwar.aspx, ter perse in  Engelse vertaling in KVAB & I. Buruma (red.), The End of Postwar (2016)

- "Set-off in the French Reform of the Law of Obligations: a Tale of Missed Opportunities", lecture workshop "the French contract law reform: source of inspiration ?", 20th ius commune school conference, Leuven 26 November 2015, in S. Stijns & S. Jansen (eds.), The French Contract law reform: Source of Inspiration, Intersentia 2016, ISBN 9781780684192, p. 202-207 (http://intersentia.be/nl/the-french-contract-law-reform-a-source-of-inspiration.html); summary @ http://storme.be/IuscommunesetoffFrenchproject.ppt

- "Het voorstel voor een Handvest voor Vlaanderen: een testimonium paupertatis ? ", in J. DE MOT & B. DEPOORTER (red.), Liber amicorum Boudewijn Bouckaert, die Keure Brugge / U. Gent oktober 2012, ISBN nr. 978 90 4861 527 8, ook op http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2012/11/het-voorstel-voor-een-handvest-voor.html = http://www.inflandersfields.eu/2012/11/het-het-voorstel-voor-een-handvest-voor.html = http://www.brusselsjournal.com/node/5002 = http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/1151 (boek op http://juridischeuitgaven.diekeure.be/nl-be/catalogus/publiek-recht-algemeen-839/liber-amicorum-boudewijn-bouckaert-vrank-en-vrij-2841

- "Constitutionele aspecten van vrijheid van onderwijs", keynote lezing Congres "Vrijheid van onderwijs in Nederland en Vlaanderen", Universiteit Tilburg 14 juni 2012, org. prof. P. Zoontjens en prof. J. de Groof, publicatie in voorbereiding

- met D. Heirbaut, "Private law codifications in Belgium", Belgian report Thematic Congress of the International Academy of Comparative Law 2012, Taipei May 2012, in Julio César RIVERA (Ed.), The Scope and Structure of Civil Codes, Series: Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, Vol. 32, Springer 2013, ISBN: 978-94-007-7941-9 (Print) 978-94-007-7942-6 (Online) p. 67-81, http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7942-6_3, also @ https://www.academia.edu/11429340/Private_law_codifications_in_Belgium or https://www.academia.edu/11398061/Private_law_codifications_in_Belgium

- "De Europese waarden: bescherm ze tegen de waarden van de Europese Grondwet", verschenen in W. VAN ROOY, R. HAUMAN & S. VAN ROOY, Europa Wankelt. De ontvoering van Europa door de EU, Uitgeverij Van Halewyck kessel-Lo 2012, ISBN 978-94-6131-083-5, p. 264-271, (recensie boek op http://www.katholieknieuwsblad.nl/boek/item/2086-hoe-europa-gekaapt-werd.html en http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/europa_wankelt_maar_het_boek_staat_als_een_huis/)

- "Harmonisation of civil procedure and its interaction with substantive private law", lezing Conference Civil Litigation in a Globalizing World – Rotterdam 17 and 18 June 2010, published in X. Kramer & R. van Rhee, Civil Litigation in a Globalizing World, TMC Asser Press / Springer 2012, p. 141-156;  ISBN: 978-90-6704-816-3 (Print) 978-90-6704-817-0 (Online),  p. 141-156,  http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-90-6704-817-0_7 also @ https://www.academia.edu/11398086/Harmonisation_of_civil_procedure_and_its_interaction_with_substantive_private_law and http://ssrn.com/abstract=2417890 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2417890

- "Some remarks on the material scope of an optional instrument for contract law", lecture at the Conference Recent Developments in European Private Law, Uniwersytet Slaski W Katowicach, Katowice 23 september 2010 (see http://www.wpia.us.edu.pl/conference-future-european-private-law-brief), in Kierunki rozwoju Europejskiego prawa prywatnego (Recent developments in European Private Law and the influence of European consumer law on national legal systems), eds. M. Jagielskiej, E. Rott-Pietrzyk, A. Wieworowskiej-Domagalskiej, Beck München 2012, ISBN: 978-83-255-1994-0, p. 101-107 (with a Polish summary)

- "Moslimlanden en  internationale instrumenten inzake mensenrechten", in W. & S. van Rooy (red.) De islam. Kritische essays over een politieke religie, uitg. ASP 2010, ISBN 9789054877837, p. 643-659, (voorstelling op http://www.dezondvloed.be/mechelen/activiteiten-mechelen/206-vrij-15-okt-wim-van-rooy-en-sam-van-rooy.html); update november 2015 op  
https://www.academia.edu/11398213/Moslimlanden_en_internationale_instrumenten_inzake_mensenrechten

- "Verjährung und Verfassung - Belgische Erfahrungen", Referat Tagung "Verjährungsrecht in Europa: Zwischen Bewährung und Reform", Würzburg 8-9 Mai 2009, in O. Remien (ed.), Verjährungsrecht in Europa- zwischen Bewährung und Reform, Mohr Siebeck 2011, ISBN 978-3-16-150637-6, S. 143-175, ook via http://storme.be/verjaring.html Buch rezensiert in AcP 2013, 452 ff.

- "The Struggle over Interpretative Authority concerning Human Rights – the Belgian Experience", Belgian national report for the XVIIIth International Congress of Comparative Law, topic "Are human rights universal and binding?", Washington D.C. July 2010, in R. ARNOLD, The Universalism of Human Rights, series Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice nr. 16, Springer 2012, http://www.springer.com/law/book/978-94-007-4509-4, ISBN 978-94-007-4509-4, Chapter 13, p. 223-235, also available at www.springerlink.com and @ https://www.academia.edu/11398080/The_Struggle_Concerning_Interpretative_Authority_in_the_Context_of_Human_Rights_The_Belgian_Experience

- " The structure of the law on multiparty-relationships in the 2009 Draft common frane of reference  and Belgian law", lezing International conference The Draft Common Frame of Reference (DCFR): a national and comparative perspective, Kortrijk 10-11 juni 2010, in V. Sagaert, M.E. Storme, E. Terryn (eds.), The Draft Common Frame of Reference: a national and comparative perspective (Antwerpen-Oxford: Intersentia, 2011, ISBN 9400002165 (ISBN-13: 9789400002166), 504 pp.), p. 147-199 = http://ssrn.com/abstract=2871103.

- "The foundations of private law in a multi-level structure: balancing, distribution of lawmaking power and other constitutional issues", lecture at the conference The Foundations of European Private Law, EUI Fiesole (Firenze) 28-29 september 2009, in R. Brownsword, H. Micklitz, L. Niglia and S. Weatherill (eds.), The Foundations of European Private Law, Hart 2011, ISBN 9781849460651, ch. 23, p. 379-392; also @ http://storme.be/FiesoleFoundations.html and in ERPL 2012 nr. 1, p. 237-253 and http://ssrn.com/abstract=2665851 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2665851

- "An Optional Instrument for Insurance Contract Law: the point of view of Legal Practice", Note for the European parliament, Directorate General for Internal Policies - C - Legal affairs, Hearing European Parliament 29 April 2010, http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201004/20100430ATT73923/20100430ATT73923EN.pdf

- met D. Heirbaut, "The historical evolution of European Private Law", in The Cambridge Companion to European Union Private Law (ed. C. Twigg-Flessner), Cambridge University Press 2010, ISBN 9780521736152, p. 20-32 =  https://www.academia.edu/12508828/The_historical_evolution_of_European_Private_Law

- "The (Draft) Common Frame of reference as a toolbox and as a basis for an optional instrument", Conference Stockholm 22/23 October 2009, org. Swedish presidency of the European Union, in A Common Frame of Reference for European Contract Law, Iustus Publishers Uppsala 2011 (ISBN 978-91-7223-443-7), p. 139-154, also @ http://storme.be/DCFRStockholm.html

- "Die Harmonisierung der persönlichen Sicherheiten in Europa", lezing Tagung “Harmonisierung im Europäisches Kreditsicherungsrecht” zu Ehren von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Drobnig aus Anlass seines 80. Geburtstags, Hamburg 12 december 2008, in Jürgen Basedow, Oliver Remien u. Manfred Wenckstern (ed.), Europäisches Kreditsicherungsrecht, Ulrich Drobnig zum 80. Geburtstag, Mohr Tübingen 2010, ISBN 978-3-16-1501, p. 7-29, zie http://www.storme.be/harmonisationpersonalsecurity.html en http://ssrn.com/abstract=2665849 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2665849

- "The structure of the law on multiparty-situations in the Draft Common Frame of Reference", lezing Congres VIII. Forum on the Civil Code, Praag 4 december 2007 (org. Rechtsfaculteit Karolina Universiteit Praag en Vertegenwoordiging van de Europese commissie bij de Tsjechische Republiek) (supporting slides in kleur @ http://www.storme.be/PraagStormeSlides.ppt), in Tsjechische vertaling als "Struktura právni úpravy vícestrannych právních vztahu v DCFR (Návehu spolecného referencního rámce)", in Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci obcanského práva (red. L. Tichy), Praha: Aspi/Kluwer 2008 (ISBN 9738073573942), p. 179-197, (zie http://www.aspi.cz/aspi/produkty/detail/sbornik_stati_diskusnich_for/).

- medewerking aan Principles of European Law of personal Securities, o.l.v. prof. U. Drobnig, Berlin: Sellier publishers, 2007 (ISBN-13: 9780199295999).

- "De juridisering van sociale verhoudingen van de negentiende eeuw tot vandaag", in D. Heirbaut, G. Martyn & R. Opsommer, De rechtsgeschiedenis van de twintigste eeuw, reeks Iuris Scripta Historica nr. XIX, Brussel: Koninklijke Academie Wetenschappen Letteren en Schone Kunsten van België 2006 (ISBN 9065690271), p. 27-75, zie verder op http://www.storme.be/juridisering.html.

- met D. Heirbaut, "The Belgian legal tradition: from a long quest for legal independence to a longing for dependence ?", Belgian report for the XVII International Congress of comparative law, Topic 1A "National legal traditions and historical backgrounds", in The Belgian reports at the Congress of Utrecht of the International Academy of Comparative Law / Rapports belges au Congrès de l'Académie Internationale de Droit comparé à Utrecht / De Belgische rapporten voor het Congres van de Académie Internationale de Droit comparé te Urecht, Brussel: Bruylant 2006 (ISBN 2802722719), p. 3-43; in ERPL 2006, p. 645-683; en op http://www.storme.be/heirbautstorme.html.

- "Information requirements and remedies in the principles of European Contract Law", lezing congres "Information requirements and remedies in European contract law", Europäische Rechtsakademie Trier 24 januari 2003, in Informationspflichten und Vertragsschluss im Acquis communautaire, red. R. Schulze, M. Ebers & H.C. Grigoleit, Tübingen: Mohr Siebeck 2003 (ISBN 9783161481260), p. 231-242, ook op http://www.storme.be/PECLinformationTrier.pdf

- "Good faith and contents of contracts in European private law", lecture at the Conference
II International Congress "Bases of a European Contract Law", Lleida 9 mei 2002, in Bases de un derecho contractual europea / Bases of European Contract Law, red. S. ESPIAU ESPIAU & A. VAQUER ALOY, Valencia: Tirant lo Blanch 2003 (ISBN 97884844282602), p. 17-30; ook in Electronic Journal of Comparative law (EJCL) vol. 6 (2003) No. 1. en op http://www.storme.be/goodfaithlleida.pdf

- "Schuldnerpflichten, Vertragsstörung und Verantwortung (PECL, PICC, Wiener Kaufrecht, Gandolfi-Code, BGB-Entwurf)", Kongress "Wandlungen des Schuldrechts in Europa", Freiburg i.B. 11 september 2001, in P. Schlechtriem (Hrsg.), Wandlungen des Schuldrechts, Schriften der Ernst von Caemmerer-Gedächtnisstiftung Nr. 5, Baden-Baden: Nomos 2002 (ISBN 3789077836), p. 11-35 (recensie in ZEuP 2004, p. 193)

- Belgisch co-auteur van R. ZIMMERMANN & S. WHITTAKER, Good faith in european contract law, in de reeks "The common core of European private law", Cambdridge: Cambridge Univ. Press 2000 (ISBN13 9780521771900)

- "Belgien", in Beweis- Preuve - Evidence, Grundzüge des zivilprozessualen beweisrechts in Europa, H. Nagel en E-M Bajons (red.), Baden-Baden: Nomos 2003 (ISBN 9783789066108), p. 3-25, http://www.storme.be/beweisrecht.html

- "De kwaliteitsrekening, zakenrechtelijk bekeken", in Inzake kwaliteit. De kwaliteits- of derdenrekening naar Belgisch en Nederlands recht, (red. E. Dirix & R.D. Vriesendorp); Antwerpen/Deventer: Kluwer 1998 (ISBN 9789026833489), p. 55-80, ook (bijgewerkt) in X., Kwaliteitsrekeningen (reeks Voorrechten en hypotheken. grondige studies nr. 5), Antwerpen: Kluwer 1999 (geen apart ISBN), p. 37-65 (*) (niet electronisch ter beschikking, maar wel opgenomen in http://www.storme.be/trust.html)

- "Harmonisation of the law on (substantive) validity of contracts (illegality and immorality)", in Festschrift für Ulrich Drobnig, ed. J. Basedow, K. Hopt & H. Kötz, Tübingen: Mohr Siebeck 1998 (9783161470752), p. 195-207

- "The binding character of contracts - causa and consideration", in Towards a european Civil Code (red. A.S. Hartkamp, M.W. Hesselink, E.H. Hondius), Second revised and expanded edition, Deventer: Kluwer / Nijmegen: Ars aequi 1998 (ISBN-13: 9789041110312), 239-254 (***), https://ssrn.com/abstract=2872845 also @ http://www.storme.be/bindingcharactercontracts.html

- "Rechtszekerheid en vertrouwensbeginsel in het Belgisch verbintenissenrecht", Preadvies VVSRBN 20-11-1997, in Vertrouwensbeginsel en rechtszekerheid in België, Deventer: Tjeenk Willink 1997 (ISBN 9027147930), p. 1-67 (*)

- "La confiance est bonne, mais un dual ownership est préférable. Onze éléments essentiels à prendre en considération lors de l'introduction d'une figure similaire au tust ou contrat fiduciaire en droit belge", in Le trust et la fiducie, De trust en de fiduciare overeenkomst, verslagboek Colloquium Brussel 9 februari 1996, Brussel: Bruylant 1997 (ISBN 2-8027-1022-2), p. 277-334 (*)(***), ook op http://www.storme.be/confiance.pdf

- "Functions and character of uniform principles of contract law", in Essays on european law and Israel, ed. A.M. Rabello, Jerusalem: Sacher Institute Hebrew University Jerusalem 1996 (zonder ISBN), p. 419-437.

- "Quelques problèmes concernant le transfert et le nantissement du fonds de commerce : l'expérience belge", in La propriété en mutation, Quels effets de la transition vers l'économie de marché ? rapports du Colloque Tempus (Rouen - Praha - Leuven) à Rouen le 10 et 11 mai 1993, Publications de l'Université de Rouen vol. 219, Rouen: Presses de l'Université de Haute-Normandie, 1997 (ISBN 2877752097, 9782877752091), p. 59-68

- "Extinctive prescription under Belgian law", rapport voor de Académie internationale de droit comparé, in Extinctive prescription, On the limitation of actions, Reports to the 14th international Congress of the international Academy of comparative law, red. E. Hondius, Deventer: Kluwer 1995 (ISBN-13: 978-9041100290), p. 41-73, ook op http://www.storme.be/extinctiveprescription.pdf

- "The validity and the contents of contracts", in Towards a european Civil Code (red. A.S. Hartkamp, M.W. Hesselink, E.H. Hondius, C.E. du Perron, J.B.M. Vranken), Deventer: Kluwer / Nijmegen: Ars aequi, 1994 (ISBN: 9069161621), p. 159-199 (*) (***)

- "De bindende kracht van de overeenkomst", in Rechtsbeginselen in het vermogensrecht, BW-krant Jaarboek 1993, red. M.E. Franke e.a. afdeling burgerlijk recht Rijksuniversiteit Leiden, Arnhem: Gouda Quint 1993 (ISBN 9038701594), p. 117-136, ook op http://www.storme.be/bindendekrachtovereenkomst.html

- "De eigendom van het wild en de jachtvergunning. Of het onderscheid tussen rechtsvordering en recht om te procederen", in Te PAS. Opstellen aangeboden aan prof. mr. P.A. Stein , Kluwer Deventer / Tjeenk Willink Zwolle 1992, 253-271 (ISBN:90-271-3599-1), http://storme.be/rechtsvorderingPAS.pdf

- La bonne foi dans la formation du contrat, Rapport néerlandais fait à l'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Baton Rouge / New Orleans 1992, in 43. Travaux de l'Association Henri Capitant 1992 : La bonne foi, Litec Paris 1994, ISBN 2711123855, 9782711123858, p. 163-191 (*) (***), ook op http://www.storme.be/bonnefoicapitant.pdf

- bijdrage over België aan Defensive tactics against hostile takeovers in eight EEC Countries, red. Studio legale Bianchi e associati, Milano: Giuffré 1990 (ISBN10: 8814024758)

b) binnenland

- met Ruud JANSEN, "Zakelijke rechten en insolventie",  in V. Sagaert (red.) Themis cahier 58, Vastgoedrecht 2016-17, die Keure Brugge 2017, p...

- "Verkoop van vastgoed in collectieve procedures", lezing postuniversitaire cyclus notariaat Leuven/Kortrijk 23 november 2015, ter perse in Notariële actualiteit 2015-2016 – Familie – Vastgoed – Fiscaliteit – Rechtspersoon, reeks Leuvense notariële geschriften (Mortsel: Intersentia 2016), ISBN 978-94-000-0695-9, p. 41-95

- "Rechten van de schuldeisers bij faillissement, zekerheden en rangbepaling", lezing curatorenopleiding KU Leuven / UA / UHasselt, Kortrijk 9 maart 2016 en Leuven 23 maart 2016, ppt op http://storme.be/Rechtenschuldeiserscuratorenopleiding.ppt

- "Meerpartijenverhoudingen waarbij een derde gerechtigde wordt van een schuldvordering (derdenbeding, cessie, subrogatie, inpandgeving, rechtstreekse vorderingen)", lezing studiedag Verbintenissenrecht, Vlaamse conferentie Gent 28 april 2016 (http://www.vlaamseconferentie.be/programma_detail.php?id=1725), in W. VANBIERVLIET & Vlaamse conferentie bij de balie te Gent (eds.), Algemeen verbintenissenrecht, Gent: Larcier 2016, p. 113-187 (http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/titres/134574_1/algemeen-verbintenissenrecht.html), ISBN-10: 2804487121, ISBN-13: 9782804487126

- "De omvang van de dekking bij borgtocht", in: M.E. Storme (ed.), Insolventie- en beslagrecht, Themis cahier nr. 94, die Keure Brugge 2015, ISBN 978 90 4862 404 1, p. 79-125

- "Pand op schuldvorderingen en andere zekerheidsrechten op schuldvorderingen”, lezing studiedag Leuven 29 mei 2013, ter perse in M.E. Storme (ed.) Het recht inzake roerende zekerheden na de grote hervorming, Intersentia Antwerpen 2018

131123-recht roerende zekerheden.indd - "Pour vous enlever le jury. De uitschakeling van de jurywaarborg en van het Grondwettelijk Hof bij kiesmisdrijven",  lezing Colloquium Malcontenten van de moderniteit. Het politiek misdrijf en de strafrechtelijke bescherming van de politieke structuren in België (1831-heden), Kortrijk 5 juni 2013, publicatie  met Samuel VINCK, ter perse in B. DEBAENST en B. DELBECKE, Malcontenten van de moderniteit. Het politiek misdrijf en de strafrechtelijke bescherming van de politieke structuren in België (1831-2013), Lannoo Academia Press 2015, ISBN 9789038225609, (http://www.academiapress.be/malcontenten-van-de-moderniteit.html), p. 207-247, samenvatting in ppt @ http://storme.be/jurywaarborgkiesmisdrijven.pptx

- "Rechten van de schuldeisers bij faillissement", lezing curatorenopleiding KU Leuven / UA / UHasselt, Kortrijk 6 maart 2013 en Leuven 20 maart 2013

- met T. Delwiche, "Hoe op het faillissement, de reorganisatie of de vereffening van de tegenpartij anticiperen in commerciële overeenkomsten", lezing studiedag Vlaams Pleitgenootschap Brussel 3 mei 2013, in J.J. Ackaert (red.), Pro-actief ondernemingsrecht, Intersentia 2013, ISBN 978-94-0000-412-2, p. 57-85 (zie http://professioneel.intersentia.be/searchDetail.aspx?bookid=102607) 

- "Actualia roerende zakelijke zekerheden", in M.E. Storme (ed.), Insolventie- en beslagrecht, Themis cahier nr. 73, die Keure 2012, ISBN 978 90 4861 605 3, p. 97-155.

- "Verbintenisrechtelijke alternatieven voor pand", lezing studiedag Het pand - van een oude naar een moderne zekerheid (leerstoel Constant Matheeussen KU Brussel), Brussel 10 december 2010, samenvatting in ppt op http://storme.be/alternatievenvoorpand.ppt, in F. Hellemans, V. Sagaert en R. van Ransbeeck, Het Pand - van een oude naar een moderne zekerheid, 2012, Die Keure Brugge, p. 155-223. ISBN: 978 90 4860 889 8.

- "Weg met de rechtstreekse vordering!", in: Over grenzen - Liber amicorum Herman Cousy (red. Caroline Van Schoubroeck, Wouter Devroe, Koen Geens en Jules Stuyck), Intersentia Mortsel 2011, ISBN 978-94-000-0235-7), p. 563-571.

- "Inpandgeving handelszaak", hoofdstuk in G.L. BALLON, B. TILLEMAN, E. TERRYN, Beginselen van Belgisch privaatrecht XIII, Deel I Ondernemingsrecht, Kluwer mechelen 2011, p. 1405-1433; ISBN, 9046535304, 9789046535301.

- "Schuldvergelijking en netting, in en buiten de Wet Financiële Zekerheden", lezing CBR Antwerpen/ Gent 7 en 9 december 2010, in: Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (ed.), CBR Jaarboek 2010-2011, Antwerpen, Intersentia, 2011, ISBN 978-94-000-0244-9, p. 207-241. = http://storme.be/schuldvergelijkingennetting.pdf

- "Schuldvergelijking en insolventie", update augustus 2010 van de bijdrage in Themis cahier 58, Insolventie- en Beslagrecht , die Keure Brugge 2010, ISBN 978 90 4860 623 8, p. 23-58, ook op https://www.academia.edu/11398007/SCHULDVERGELIJKING_EN_INSOLVENTIE ; eerder lezingen op donderdag 22 april 2010 Leuven; maandag 26 april 2010 Kortrijk; donderdag 29 april 2010 Brussel; dinsdag 11 mei 2010 Diepenbeek;

- "Le rapport entre les Règlements européens en matière de procédure (en particulier celle relative aux petites créances) et le droit judiciaire interne belge", colloque du 20 mars 2009 Revue de la Faculté de droit de l'Université de Liège 2010, p. 5-30, également à https://www.academia.edu/11398039/Le_rapport_entre_les_Re_glements_europe_ens_en_matie_re_de_proce_dure_en_particulier_celle_relative_aux_petites_cre_ances_et_le_droit_judiciaire_interne_belge

- "Res publica en rechtsstaat: vrijheid in een onvolmaakte samenleving
Pleidooi voor een functionele (niet te bevlogen) grondwet voor Vlaanderen
", in
Johan SANCTORUM e.a., De Vlaamse Republiek: van utopie tot project, Van Halewyck 2009 (ISBN 9789056179038 ), p. 165-187 (ook op http://inflandersfields.eu/2009/01/pleidooi-voor-een-functionele-niet-te.html)

- "Vaststellings- en geschillenbeslechtingsovereenkomsten", in de bundel Bijzondere overeenkomsten, XXXIVe PUC Willy Delva 2007-2008, Mechelen: Kluwer 2008 (9789046517482), p. 503-552, update 2010 (42 p.) op http://storme.be/vaststellingsovereenkomsten.pdf

- "Tegendraadse bedenkingen betreffende de invulling van de mensenrechten", lezing UA-reeks 60 jaar UVRM, in Steven Dewulf & Didier Pacquée (red.), 60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 1948-2008, Antwerpen: Intersentia 2008 (ISBN 978-90-5095-863-9), p. 53-59; ook op http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2008/09/tegendraadse-bedenkingen-betreffende-de.html en op http://inflandersfields.eu/2008/09/tegendraadse-bedenkingen-betreffende-de.html en op http://www.bitterlemon.nu/archief/8163/tegendraadse-bedenkingen-betreffende-de-invulling-van-de-mensenrechten

- "Algemene beginselen van bewijs in het vermogensrecht", in Bewijsrecht, Vlaams Pleitgenootschap Brussel, Larcier: Gent, 2007 (ISBN 978280441728), p. 1-42, ook op http://storme.be/VPGBewijs.pdf (inhoudstafel op http://uitgeverij.larcier.com/resources/titles/98044100298950/extras/Inhoud-bewijsrecht.pdf)

- "Actualia borgtocht en algemene regels inzake persoonlijke zekerheden", lezing CBR mei 2006, Jaarboek CBR 2005-2006, Antwerpen: Maklu 2006 (ISBN 978904660085), p. 475-563 (niet op internet, maar opgenomen in de syllabus Persoonlijke Zekerheden)

- "Actualia zakelijke zekerheden: retentierecht, rechtstreekse vordering", lezing CBR mei 2006, Jaarboek CBR 2005-2006, Antwerpen: Maklu 2006 (ISBN 978904660085), p. 565-600 (niet op internet, maar opgenomen de syllabus Insolventierecht)

- "Beding van aanwas of tontine omtrent alle roerende goederen bij echtgenoten in tweede huwelijk", Verslag C.S.W. – dossier nr. 6325, Brussel: Kon.Fed.Belg.Not., 2003.

- "Juridisering van sociale verhoudingen", lezing in de reeks Lessen voor de eenentwintigste eeuw, eerste versie verschenen in De horizonten van weten en kunnen, Leuven: Davidsfonds Leuven / Leuven: Universitaire pers Leuven 2002 (ISBN 9058261522), p. 78-121, tegelijk ingekorte en aangevulde versie als "De weerslag van de juridisering op vrijheid en gelijkheid in de verhoudingen van de burgerlijke maatschappij ", in Vrijheid en gelijkheid. De horizontale werking van het gelijkheidsbeginsel en de nieuwe antdiscriminatiewet, Antwerpen: Maklu 2003 (ISBN 9062158552), p. 147-185; integrale bijgewerkte versie in 11. Ad-Vocare 2002-2003, nr. 3 p. 43-53 en nr. 4 p. 63-74, en tenslotte geactualiseerd op http://www.storme.be/juridisering.html.

- "De defederalisering van het gerecht in België: een model voor bevoegdheidsverdeling" - lezing op de Vlaamse Staatsrechtconferentie 2002 georganiseerd door de Vlaamse Juristenvereniging, in Marc Taeymans, Karel Rimanque e.a., Defederalisering van justitie ? , Staatsrechtconferentie 2002, Larcier 2003 (2804410714, 9782804410711), p. 53-101

-"De totstandkoming van overeenkomsten (inbegrepen vertegenwoordiging) in de beginselen van europees overeenkomstenrecht en het Belgische recht", in Liber amicorum Jacques Herbots, Antwerpen: Kluwer 2002 (9055838969), p. 423-441.

- "De drievoudige gelaagdheid van schuldvorderingen en hun bescherming", Feestbundel Walter van Gerven, Antwerpen: Kluwer 2000 (ISBN 9789055835553), 329-342 (*), ook op http://www.storme.be/3voudigegelaagdheid.html

- "Trusts en fiduciaire figuren in het belgisch privaatrecht", CBR Jaarboek II, 1997-98, Antwerpen: Maklu 1998 (ISBN 9062156339), 485-558 (niet op internet, maar opgenomen in http://www.storme.be/trust.html)

- "De praktische doorwerking van het anglo-amerikaanse recht in het Belgische contractenrecht", CBR Jaarboek II, 1997-98, Antwerpen: Maklu 1998 (ISBN 9062156339), 469-484

- "De gevolgen van een defederalizering van de sociale zekerheid voor Brussel, grondwettelijke aspekten", in De gevolgen voor Brussel van een eventuele (de)federalisering van de sociale zekerheid, Verslagboek Colloquium KU Brussel - Vlaams Komitee Brussel 12-4-1997 (red. A. Delvaux, A. Monteyne & J. Degadt) (*****)

- "Slotrede", in Verzekeringen en gerechtelijke geschillen, red. Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel, Kalmthout: Biblo 1996 (ISBN 90-6738-106-3), p. 179-182.

- "De uitwendige rechtsgevolgen van verbintenissen uit overeenkomst en andere persoonlijke rechten : zgn. derde-medeplichtigheid aan wanprestatie, pauliana en aanverwante leerstukken", in Overeenkomsten en derden : De externe gevolgen van overeenkomsten en de derde-medeplichtigheid, Brussel: BVBJ / Vlaams Pleitgenootschap / Jeune Barreau, 1995 (zonder ISBN), p. 111-189 (*), ook op http://www.storme.be/3medeplichtigheid.html

- "20 oorzaken van wantrouwen in het gerecht die verband houden met de regels betreffende of wijze van beroepsuitoefening door advokaten en magistraten", lezing Colloquium Interuniversitair Centrum Gerechtelijk Recht Leuven 16-12-1994, in Het vertrouwen in het gerecht / La confiance dans la justice, reeks IUCGR, red. P. Lemmens, Antwerpen: Kluwer 1995 (ISBN 9055831441), 26-58 (*), ook op http://www.storme.be/vertrouweninhetgerecht.html

- "De bindende kracht van de overeenkomst tussen autonomie en vertrouwen", in Liber amicorum Paul De Vroede, Antwerpen: Kluwer 1994 (ISBN 90-6321-931-8), 1201-1220.

- (samen met Marcel Storme), "De telefax in het procesrecht", Liber amicorum Marcel Briers, Gent: Mys & Breesch 1993 (ISBN 90-5462-052-8 ), 377-388 (*) (recensie in TGR 1994, 167)

- "Kontraktuele kontrolerechten en bewijsovereenkomsten", in De behoorlijke beëindiging van overeenkomsten - La fin du contrat, Brussel: Jeune Barreau/Vlaams Pleitgenootschap /B.V.B.J., 1993 (zonder ISBN), p. 57-109 (bespreking in J.T. 1993, 408) (*), ook op http://www.storme.be/kontrolerechten.html

- "Procesrechtelijke knelpunten bij de geldendmaking van rechten uit aansprakelijkheid voor de burgerlijke rechter", in Recht halen uit aansprakelijkheid, XIX Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 1992-1993, Gent: Mys & Breesch 1993 ISBN 9054620307), 189-238 (*), ook op http://www.storme.be/procesrechtelijkeknelpunten.pdf

- "Overdracht van roerende goederen, vestiging van pandrecht, eigendomsvoorbehoud : een poging tot systematisatie", in Het zakenrecht : absoluut niet een rustig bezit, XVIII° Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 1991-1992, Antwerpen: Kluwer 1992 (ISBN 9063217706), p. 403-510 (*)(**)

c) als promotor

- "Woord vooraf" in C. LEBON, Het goederenrechtelijk statuut van schuldvorderingen, Intersentia Antwerpen-Oxford 2010, ISBN 978-90-5095-738-0

- "Voorwoord" (met V. Sagaert), in R. JANSSEN, Beschikkingsonbevoegdheid, Intersentia Antwerpen-Oxford 2009, ISBN 978-90-5095-970-4

- "Foreword", p. x in Chuanhui WANG, On the Constitutional Protection of Private Property in China: Evolution in the Era of Globalization and Its Implication, doctoraal proefschrift KU Leuven 2014, Cambridge University Press 2016, ISBN 978-1-107-12543-8

4. Interviews (met annotaties)

- (samen met M. de Theije en B. Delbecke), "Wouter Snijders: interview met de vader van het nieuw vermogensrecht", in Pro memorie, jaargang 6, 2004, nr. 1-2 (speciaal nummer Prominenten kijken om), p. 117-143.

5. Bijdragen in internationaal gereviewde tijdschriften

a) als auteur

- "A civilian perspective on network contracts and privity", lecture at the Symposium "Divergence and reform in the Common Law of Contracts", George Washinton Law School, Washington DC November 2016, ppt at http://storme.beStormeWashington.pptx, full text will be published in The George Washington Law Review Vol. 85 Issue 6

- " Let’s appropriate and cross-fertilise", Editorial, 24. ERPL 2016/2, 187-188. = http://storme.be/letsappropriate.pdf

- "The law in quest for purity: tracing things or men ?", Editorial 23. ERPL 2015/6, p. 925-926.

- "The Young and the Restless: the Common European Sales Law (CESL) and (the rest of) national law”, lecture at the  Symposium “Hugh Beale and the CESL", Lincoln’s Inn London 23 May 2014, No Job Name ERPL 2015/2 p. 217-230, https://www.academia.edu/15518956/The_Young_and_the_Restless_CESL_and_the_Rest_of_Member_State_Law (ppt summary at http://storme.be/StormeBeale23052014.pptx)

- "The Codification Debate revisited", Conference "200 years Savigny and Thibaut", Maastricht 10 October 2014, provisional summary @ http://storme.be/StormeSavigny2014.pptx, will be published

- "Cherry-Picking Vultures and Other Speculations", Editorial ERPL 2014, 813-814 = http://storme.be/ERPL2014063.pdf.

- "Postclassical Lawyering?", Editorial, 22. ERPL 2014, no. 4, 482-483  (http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=ERPL2014039), also lso @ https://www.academia.edu/11397960/Postclassical_Lawyering

- "Editorial - On the use of foreign law", 21. ERPL 2013, no. 3, p. 683-685, ook op http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2013/06/on-use-of-foreign-law-by-courts.html

- "In necessariis unitas vel diversitas? Editorial", 20. ERPL 2012 no. 4, p. 901-903 = https://www.academia.edu/11398072/In_necessariis_unitas_vel_diversitas

- "Editorial – There is nothing like European private law 20 years later", 20. ERPL 2012 no. 1, p. 1-2, https://www.academia.edu/11429356/There_Is_Nothing_Like_European_Private_Law_20_Years_Later

- "Editorial: Fatal attraction", 19. European Review of private law 2011 no. 3/4, p. 343-344 (on the Feasability Study for an Optional European Sales law), also @ https://www.academia.edu/11398137/Fatal_attraction

- "Exercises in legal pharmacology", Editorial European review of private law 2011 nr. 1, p. 1-2 = https://www.academia.edu/11429364/Exercises_in_Legal_Pharmacology

- "België als no-go-zone voor schuldeisers ?", de redactie privaat, Tijdschrift voor privaatrecht 2010 nr. 2, p. 373-382 = http://storme.be/Belgienogozone.pdf = http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2010/11/belgie-als-no-go-zone-voor-schuldeisers.html = http://www.brusselsjournal.com/node/4601= http://inflandersfields.eu/2010/12/belgie-als-no-go-zone-voor-schuldeisers.html

- "Who's Right/Law Is It Anyway ?" Editorial, 18. European Review of Private law 2010 no. 4, p. 703-704.

- "Le code civil européen: digestion ou inclusion ? Une éloge des genres", Editorial, 18. ERPL 2010 no. 2, p. 203-204 = https://www.academia.edu/11398229/Le_Code_civil_europe_en_digestion_ou_inclusion_Un_e_loge_des_genres

- "Het recht inzake meerpartijenverhoudingen in het Ontwerp-GRK vergeleken met het Belgische recht (vertegenwoordiging, derdenbeding, cessie, subrogatie, borgtocht, garantie, delegatie)", TPR 2009 nr. 3, p. 1039-1112, ook op https://www.academia.edu/11398223/Het_recht_inzake_meerpartijenverhoudingen_in_het_Ontwerp-GRK_vergeleken_met_het_Belgische_recht_vertegenwoordiging_derdenbeding_cessie_subrogatie_borgtocht_garantie_delegatie_

- "Consumer rights proposal and DCFR", Editorial, 18. ERPL 2010 no. 1, p. 1-3 = http://storme.be/ConsumerRightsProposalandDraftCFR.pdf

- "Een richtlijn consumentenrechten zonder een gemeenschappelijk referentiekader ?", lezing studiedag De invloed van het Europese consumentenrecht op het Belgisch contractenrecht. Debat rond het Ontwerp van Richtlijn consumentenrechten, Leuven 16 oktober 2009, DCCR 2009, p. 25-35, ook op http://storme.be/CRD-DCFR.pdf in en http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2010/01/een-richtlijn-consumentenrechten-zonder.html

- "The harmonisation of (the law of) personal security", Engelse versie van de lezing “Die Harmonisierung der persönlichen Sicherheiten in Europa (Garantien / Bürgschaften), Tagung “Europäisches Kreditsicherungsrecht” zu Ehren von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Drobnig aus Anlass seines 80. Geburtstags, Hamburg 12 december 2008, op http://www.storme.be/harmonisationpersonalsecurity.html en in XVI. Juridica international 2009, p. 73-84.

- "The structure of the law on multiparty-situations in the 2009 Draft Common Frame of Reference" (2nd revised and expanded version), ERPL 2009, p. 531-557, http://www.storme.be/ERPL 17-4Storme.pdf.

- "Res publica en rechtsstaat: vrijheid in een onvolmaakte samenleving. Pleidooi voor een functionele (niet te bevlogen) grondwet voor Vlaanderen", CDPK (Chroniques de droit public - publiekrechtelijke kronieken) 2009 nr. 2, p. 382-389, ook verkort als - "Lettres Persanes 13: Res publica en rechtsstaat: vrijheid in een onvolmaakte samenleving. Pleidooi voor een functionele (niet te bevlogen) grondwet voor Vlaanderen", in Rechtsfilosofie & Rechtstheorie 2009, 50-59, ook op http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2009/1/RenR_1875-2306_2009_038_001_007 .

- met D. Heirbaut, "De Belgische rechtstraditie: van een lang zoeken naar onafhankelijkheid tot een verlangen naar afhankelijkheid ?", Belgisch rapport voor het XVIIe Internationaal Congres voor rechtsvergelijking, TPR (Tijdschrift voor privaatrecht) 2008, p. 979-1041, ook via http://www.storme.be/heirbautstorme.html

- "Het contractsbegrip op dieet ?", in Tijdschrift voor privaatrecht 2008, p. 305-319, ook op http://www.storme.be/contractsbegripopdieet.pdf.

- "The structure of the law on multiparty-situations in the Draft Common Frame of Reference", lezing Congres VIII. Forum on the Civil Code, Praag 4 december 2007 (org. Rechtsfaculteit Karolina Universiteit Praag en Vertegenwoordiging van de Europese commissie bij de Tsjechische Republiek) (supporting slides in kleur @ http://www.storme.be/PraagStormeSlides.ppt), verschenen (in zwart-wit) in Juridica international 2008, p. 78-88 (zie : http://www.storme.be/ji_08_1_78.pdf = http://www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2008_1_78.pdf) en in Tsjechische vertaling (zie hoger).

- M.E. Storme & E. Terryn, "Belgian report on class actions", Belgian National report for the Conference "The Globalization of Class Actions" (Oxford 13-14.12.2007), ook op http://www.storme.be/ClassactionsBelgium.html, verkort gepubliceerd in The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 622, 2009, p. 95-104 (http://ann.sagepub.com/cgi/content/abstract/622/1/95)

- "Une question de principe(s) ? Réponse à quelques critiques à l’égard du projet provisoire de « Cadre commun de référence »", lezing op de conferentie "The Draft Common Frame of reference", European Legal Academy / Europäische Rechtsakademie Trier 6-7 maart 2008, 9. ERA-Forum 2008 Supplement 1, p. S65 - S77 (http://www.springerlink.com/content/f522623307413v16) (ISSN 1612-3093 & 1863-9038), ook op https://www.academia.edu/11544965/_Une_question_de_principe_s_R%C3%A9ponse_%C3%A0_quelques_critiques_%C3%A0_l_%C3%A9gard_du_projet_provisoire_de_Cadre_commun_de_r%C3%A9f%C3%A9rence_

- "Freedom of contract, mandatory and non-mandatory law in European contract law" (update 2008), TSAR (Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg/Journal of South African law) 2008-2, p. 179-195

- "Juridische stellagebouw die het zicht op Europa belet, geïllustreerd aan de hand van de bezitsverschaffing van financiële activa (de redactie privaat)", TPR 2006 nr. 3, p. 1249-1262, ook op http://www.storme.be/juridischestellagebouw.pdf

- "Paritas creditorum, voorrang en roerende zekerheden", deel I tot III van het preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland, Jaarvergadering 2006, sectie privaatrecht (deel IV door D. Demarez), TPR 2006 nr. 2, p. 939-1100 (verschenen 2007), http://www.storme.be/paritascreditorum.pdf

- met D. Heirbaut, "The Belgian legal tradition: from a long quest for legal independence to a longing for dependence ?", Belgian report for the XVII International Congress of comparative law, Topic 1A "National legal traditions and historical backgrounds", European review of Private law 2006, 2006, p. 645-683; ook op http://www.storme.be/heirbautstorme.pdf

- "Freedom of contract, mandatory and non-mandatory law in European contract law", lezing congres European legal harmony: goals and milestones, 10th anniversary Juridica international, Tartu (Estland) 6 december 2005, te beluisteren op mms://193.40.5.165/2005/juridica/11storme06.12.05.wmv, in Juridica international 2006, p. 34-44 (http://www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2006_1_34.pdf of http://www.juridicainternational.eu/index.php?id=12659); licht gewijzigd in ERPL (European Review of private Law) 2007 nr. 2 p. 235-252 (ook op http://www.storme.be/Storme-Juridica.html en http://ssrn.com/abstract=2672648 .

- "De gevolgen van een handhavingsarrest van het Arbitragehof voor hangende gedingen", TPR 2004 nr. 3, p. 1345-1349, ook op http://www.storme.be/handhavingsarrest.html

- "The effect of avoidance in bankruptcy as against a third party acquirer in good faith", ERPL 2004 nr. 6, 789-792, ook op http://www.storme.be/bankruptcyavoidancegoodfaith.html

- "Minnelijk kantonneren: een perfect geldige delegatie" (redactie privaat), TPR 2003, nr. 4, p. 1299-1308 (*), ook op http://www.storme.be/minnelijkkantonneren.html

- "Noch terugwerking, noch overdracht: bij verdeling of aanwas verkrijgt men niets wat men al niet heeft.
Tegelijk een bijdrage over de Gesamthand in ons recht.", TPR 2004 nr. 1 - Liber amicorum TPR en Marcel Storme, p. 653-683, ook op http://www.storme.be/Gesamthand.html

- "De wet van 2 augustus 2002 inzake betalingsachterstand en de discriminatie inzake de verhaalbaarheid van advocatenkosten", TPR 2003, p. 1077-1089, ook op http://www.storme.be/verhaalbaarheidTPR.pdf

- "Zur Bereicherungshaftung des Beschenkten gegenüber demjenigen, dessen Wertpapiere ihm der Schenker unter Ausnutzung einer Verfügungsvollmacht zugewendet hat. Note under BGH 4.2.1999", European review of private law 2002, 321-332

- "When does a freezing order become effective against the debtor of the receivables ?", European review of private law vol. 10, 2002 nr.1 , p. 134-141

- met E.M. KIENINGER, "Das neue Belgische Recht des Eigentumsvorbehalts", RIW (Recht der internationalen Wirtschaft)1999, 94-105

- "Van trust gespeend ? Trusts en fiduciaire figuren in het belgisch privaatrecht", TPR 1998, 703-819 (*) (recensie in JT 1999, 819), ook op http://www.storme.be/trust.html

- "Het vertrouwensbeginsel in het belgisch verbintenissenrecht", preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland 21 november 1997, TPR 1997, 1861-1935 =  http://tpr.be/logging/logpdf.php?file=content/1997/1997-1861 (*)

- "Constitutional review of disproportionately different periods of limitation of actions (prescription), ERPL 1997 nr. 1, p. 79-89, ook op http://www.storme.be/disproportionateprescription.pdf

- "Bedenkingen bij de door het Hof van cassatie gehanteerde wijze van rechtsvinding en rechtsopvatting. Tegelijk een bijdrage tot de studie van een onderschatte rechtsbron : de traditie", TPR 1995, 971-1048 = http://tpr.be/logging/logpdf.php?file=content/1995/1995-971, (*) (***) (herwerkte versie van een lezing in de cursus Inleiding tot de cassatieprocedure en -praktijk, Universiteit Gent 29 maart 1995, "Kritische bedenkingen bij de funktie van het Hof van Cassatie"), eveneens op www.storme.be/cassatie&traditie.html

- "Applications possibles et caractères généraux des projets de droit uniforme des contrats", Revue de Droit International et Droit Comparé, 1995, 309-324

- "Perspektieven voor de bevrijdende verjaring in het vermogensrecht - met ontwerpbepalingen voor een hervorming", TPR 1994, 1977-2046 = http://tpr.be/logging/logpdf.php?file=content/1994/1994-1977 (*)(****), zie ook  http://www.storme.be/verjaring.html

- "L'avenir du procès civil: le procès des faits?", vertaling van de openingsrede 101e plechtige openingszitting van het Vlaams Pleitgenootschap te Brussel, Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 1992 - 28, p. 111-146 = https://www.academia.edu/30184028/Lavenir_du_proces_civil_le_proc%C3%A8s_des_faits_

- "The facts on trial", engelse vertaling van de openingsrede gehouden op de 101e plechtige openingszitting van het Vlaams Pleitgenootschap te Brussel, 9. Current legal Theory 1991, nr. 1 + 2, p. 1-34 = ssrn.com/abstract=2878135 = https://www.academia.edu/30183978/The_facts_on_trial

- "Goede trouw in geding en bewijs - De Goede trouw in het geding ? De invloed van de goede trouw in het privaat proces- en bewijsrecht", Rapport voor het 34e Wetenschappelijk Congres van de Vlaamse Juristenvereniging, TPR 1990 nr. 2, 353-543 (in het ekstranummer pp. 311-484) = http://tpr.be/logging/logpdf.php?file=content/1990/1990-353 (*)(**)(***) (besproken door E. FORRIER in TPR 1990, extranummer (kongresnummer), en door P. TAELMAN in R.W., 1989-90, 1507-1514), ook te vinden op http://www.storme.be/preadvies1990.html

- "De bepaling van het voorwerp van een verbintenis bij partijbeslissing", TPR 1988, 1259-1297 = http://tpr.be/logging/logpdf.php?file=content/1988/1988-1259 (*) (***), ook op http://www.storme.be/partijbeslissing.pdf

- "Walfords Chances under Belgian Law", Case note to the decision of the House of Lords in Walford v. Miles, European Review of Private Law/Revue européenne de droit privé/ Europäische Zeitschrift für Privatrecht , 1994, 315-327.

- (samen met M.L. STORME) "De bindende derdenbeslissing naar belgisch recht", Preadvies voor de Jaarvergadering 1985 van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland,TPR (= Tijdschrift voor Privaatrecht) 1985, 713-748 = http://tpr.be/logging/logpdf.php?file=content/1985/1985-713 (*) (**) (***), ook te vinden via http://www.storme.be/bindendederdenbeslissing.html

b) als redacteur

Gastredacteur Ars Aequi 2006-2007, rode draad "recht over de grens" (reeks van bijdragen rechtsvergelijking)

Introduction to judicial law making", in Tilburg Law Review XX no.2 (special issue in memory of Willem Witteveen) (2 blz.)

c) als vertaler

- Beginselen van europees overeenkomstenrecht - aangevulde versie met inleiding, verschenen in Tijdschrift voor privaatrecht 2005 nr. 4, p. 1181-1241.

- Beginselen van europees overeenkomstenrecht, verschenen in Tijdschrift voor privaatrecht 2001, 1311-1352.

- vertaler met A. RINGNALDA van E. OZSUNAY, "Relaties tussen Turks en Zwitsers recht: ervaringen met de toepassingen van geadopteerd recht in een andere rechtscultuur", Ars aequi 2007, 430-437.

5b. Web-alleen-publicaties (inb. electronische tijdschriften)


- "Actualia inzake de verjaring in burgerlijke zaken", lezing Postuniversitair Centrum KULeuven Kortrijk 26 augustus 2015, samenvatting op http://storme.be/Stormeverjaring26082015.ppt

-"Goods, supply of digital content and provision of related services under (Draft) CESL", lezing conferentie ERA Trier "An optional european sales law", Trier 9 - 10 februari 2012, http://storme.be/GoodsDCServices.pptx, see also https://www.era.int/upload/dokumente/18123.pdf

- "Kwaliteitsrekeningen en minnelijk kantonnement", Lezing Antwerpen 15 juni op seminarie "Actualia Zekerheden- en Insolventierecht" (http://www.kluweropleidingen.be/Content/pdf/UPZEENB.pdf), ppt-presentatie op http://storme.be/StormeKwaliteitsrekening.ppt

- "Wie gelooft de Von Münchhausens nog over BHV ?", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2010/03/wie-gelooft-de-von-munchhausens-nog.html = http://inflandersfields.eu/2010/03/wie-gelooft-de-von-munchhausens-nog.html = http://www.kuleuven.be/metaforum/page.php?LAN=N&FILE=opiniestuk&ID=63

- Schematisch overzicht van belangrijke recente rechtspraak verbintenissenrecht, jaarlijks bijgwerkt op  http://www.storme.be/recyclageverbintenissenrecht.pdf; (aansluitend bij de jaarlijkse lezing "Recente ontwikkelingen verbintenissenrecht", Vormingsinstituut advocaten Brussel / NOAB, o.m. 8 januari 2009, 16 december 2010, 8 januari 2015 en 11 mei 2016.

- "Grondwettelijk Hof en de antidiscriminatiewetten: gebrek aan moed, maar wel op vele punten een inperking van de wet ", eerste commentaar bij het arrest nr. 17/2009 van 12 februari 2009, op http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/02/grondwettelijk-hof-en-de.html

- Krokodillentranen over de invoering van het betalingsbevel", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/02/krokodillentranen-over-de-invoering-van.html

- "De verhouding tussen "rechtssysteem", rechtstraditie" en democratie", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2008/12/de-verhouding-tussen-rechtssysteem.html

- "De ontwaarding van het staatsburgerschap", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2008/12/de-ontwaarding-van-het.html

- "Bedenkingen bij de plaats van het internationaal publiekrecht in de belgische rechtsorde", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2008/12/bedenkingen-bij-de-plaats-van-het.html

- "Bronnen europees privaatrecht", samenvatting college 3 november 2008 Leuven

- "De deontologie van de bemiddelaar", lezing UA 14 mei 2007, http://www.storme.be/bemiddelaar.pdf

- "Verkiezingen op 10 juni volgens huidige kieswet zijn ongrondwettig", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2007/01/verkiezingen-op-10-juni-volgens-huidige.html, ook op The Brussels Journal 28 januari 2007: http://www.brusselsjournal.com/node/1865

- "Hoe relatief is het recht ? Relativiteit in het recht", lezing in de reeks "Is alles relatief", Studium generale Universiteit Antwerpen 2005-2006, Antwerpen 28 november 2005, voorlopige versie/samenvatting via http://www.storme.be/relativiteit.html

6. Artikelen in andere rechtswetenschappelijke tijdschriften

a) Artikelen in buitenlandse tijdschriften

- "Information requirements and remedies in the principles of European Contract Law", Revista Catalana de Dret Privat, 2004-4, p. 93-104.

- "Over de verhouding tussen civielrechtelijke en strafrechtelijke verjaring en over diskrepantie tussen burgerrechtelijke verjaringstermijnen onderling - twee arresten van het belgisch grondwettelijk hof", Ars Aequi 1996, 650-655 (*)

- "A kötelmi jog egységes alapelveinek funkciói és jellemzo"i" Jogtudományi Közlöny vol. 50 (1995), p. 353-357. (zie http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=90524)

- "Het proces van de feiten" inTREMA (Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, Nederland) 1992, 335-356

- "Kausaliteit in het belgisch aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht", Preadvies voor het Belgisch-Nederlands verzekeringsrechtelijk genootschap, Verkeersrecht, wegverkeer / aansprakelijkheid / schade / verzekering (Nederland), 1990, 225-231, (zie http://www.storme.be/causality.html).

b) Publicatie van juridische openingsredes

- "'Om niet te delen in haar zonden' (Op. 18,4)'. Beschouwingen over de rechtvaardiging van secessie bij aantasting van de "vrijheit hunder constitutien", Openingsrede plechtige openingszitting 30 jaar jonge balie Oudenaarde, Stadhuis Oudenaarde 16 november 2007, http://www.storme.be/omniettedeleninhaarzonden.html, gepubliceerd in Vivat Academia 2007 nr. 137, p. 139-165

- "Naar een Vlaamse justitie ? De defederalisering van het gerecht", openingsrede balie Mechelen 7 oktober 2000, R.W. 2000-2001, nr. 30, 1113-1120; in 9. Ad-vocare 2000-2001 nr. 4 (mei 2001), p. 68-74; in De Grote Raad vol. 8, november 2000, p. 3-23; in Het Verbond 2001, nr. 2 en 3; in Secessie 2001 nr. 3 (http://secessie.nu/?tekst=toonart&nummer=43); ook op http://www.storme.be/Vlaamsejustitie.html

- "De toekomst van het burgerlijk proces : het proces van de feiten ?", Openingsrede 101e plechtige openingszitting van het Vlaams Pleitgenootschap te Brussel, 8 november 1991, Rechtskundig Weekblad 1991-92, 1441-1454 (*) (***), http://www.storme.be/procesvandefeiten.pdf

c) Artikelen in binnenlandse tijdschriften

- "Eigendomsvoorbehoud en samenloop buiten faillissement: Hof van cassatie lijdt aan fantoompijn", R.W. 2011-2012, p. 254-266, http://storme.be/075_A0254.pdf

- "Europees contractenrecht stap dichterbij ? Eerste bedenkingen bij het ontwerp van optioneel instrument", de Juristenkrant nr. 230 van 25 mei 2011 = http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2011/05/europees-contractenrecht-stap.html = http://inflandersfields.eu/2011/05/europees-contractenrecht-stap.html

- R. Jansen & M.E. Storme, "Tegenwerpelijke verbintenissen bij samenloop? Wat niet bezwaart, moet niet worden gelicht!" n. onder Hof Gent 16 april 2009, RW 2009-2010, 1479-1483 = http://storme.be/watnietbezwaart.pdf.

- "De verhouding tussen de Europese verordening inzake geringe vorderingen en het interne Belgische procesrecht", lezing Colloquium invordering van geldschulden vanuit grensoverschrijdend en belgisch perspectief, VUB Brussel 20 maart 2009, in Ius & Actores 2009 nr. 1, p. 19-40 (mei 2009), op http://www.storme.be/euinvordering.pdf;

" Le rapport entre les Règlements européens en matière de procédure (en particulier celle relative aux petites créances) et le droit judiciaire interne belge", colloque du 20 mars 2009, traduction A. KOHL, Revue de la Faculté de droit de l'Université de Liège 2010, p. 5-30, également à http://www.storme.be/procedureeuropeenne.pdf

- "Ceci n’est peut-être pas un arrêt: over de verhouding van grondwet en supranationaal recht", licht verkort in de Juristenkrant nr. 174, 30 september 2008, p. 14, volledig op http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2008/09/ceci-nest-peut-tre-pas-un-arrt-over-de.html en op http://inflandersfields.eu/2008/09/ceci-nest-peut-tre-pas-un-arrt-over-de.html;

- "Een aanvechtbare constructie. De pauliana in het arrest van 9 februari 2006", Rechtskundig Weekblad 2007-2008, 1496-1502

- "Het conventioneel uitgebreid retentierecht en de tegenwerpbaarheid ervan aan de eigenaar van de in bewaring gegeven zaak", Rechtskundig Weekblad 2007-2008, 1541-1547

- & Ruud Jansen, "Zakenrechtelijke perikelen bij de verkoop van een aandeel in mede-eigendom: Molenaers revisited", noot onder cass. 27 december 2006, Tijdschrift voor belgisch Burgerlijk recht 2007, nr. 6, 373-378 (*), ook op http://www.storme.be/Molenaersrevisited.pdf

- "Interpretatie zonder te zinzen: waarom de splitsing van BHV grondwettelijk moet", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2007/09/interpretatie-zonder-te-zinzen-waarom.html
= inflandersfields.eu/2007/09/interpretatie-zonder-te-zinzen-waarom.html = The Brussels Journal 28 januari 2007 (http://www.brusselsjournal.com/node/2434), verkort als "Brussel-Halle-Vilvoorde moet wel degelijk gesplitst" in De Juristenkrant nr. 154, 26 september 2007, p. 14-15; gevolgd door: "De kern van de zaak: BHV discrimineert in strijd met het belgisch evenwicht", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2007/10/de-kern-van-de-zaak-bhv-discrimineert.html = http://inflandersfields.eu/2007/10/de-kern-van-de-zaak-bhv-discrimineert.html, Brussels Journal 19 oktober 2007, verkort in De Juristenkrant nr. 156, 25 oktober 2007.

- "De goede trouw vereist om een voorrecht van de commissionair, retentierecht of ander vuistpandrecht te verkrijgen ondanks de onbevoegdheid van de pandgever ", Rechtskundig Weekblad 2004-2005, nr. 30, p. 1179-1183, http://storme.be/068_120204_1179.pdf

- "De verkrijging te goeder trouw van het pandrecht van de verhuurder", Rechtskundig Weekblad 2004-2005, nr. 16, p. 623-624, http://storme.be/068_041203_0623.pdf

- "Borgtocht en verschoonbaarheid, een gordiaanse knoop", Juristenkrant nr. 96, 20 oktober 2004, p. 7.

- "De zakenrechtelijke kwalificatie en de verbintenisrechtelijke gevolgen van de betaling van een geldsom tot zekerheid", noot onder Cass. 4 april 2003, Rechtskundig Weekblad 2003-2004, 1689-1693, ook op http://www.storme.be/geldsomtotzekerheid.html

- Het verrichten van rechtshandelingen door middel van nieuwe telecommunicatiemiddelen - de nieuwe wetsbepalingen ingekaderd in de algemene leer van de kennisgeving, Rechtskundig Weekblad 2001-2002, 433-447, (*) http://www.storme.be/elektronischehandtekening.html

- "Ceci n'est pas une pipe; Over de uitweg uit het belgisch surrealisme", 10. Ad-vocare 2001-2002 nr. 1 (september 2001),  p. 12-15 (*) ook op http://www.storme.be/belgischsurrealisme.html

- "De invoering van de elektronische handtekening in ons bewijsrecht - een inkadering van en commentaar bij de nieuwe wetsbepalingen", Rechtskundig Weekblad 2000-2001, 1505-1525, (*) http://www.storme.be/elektronischehandtekening.html

- met F. JUDO, "Blokkades : de overheid tussen voorzichtigheid en laksheid", F.E.T. 20 september 2000

- "De ontvangstleer bij derdenbeslag en andere kennisgevingen die de betalingsverplichting van een schuldenaar wijzigen, en de verzendingsleer bij rechtshandelingen die een termijn doen ingaan", R.W. 1999-2000 nr. 39, 1338-1342, ook op http://www.storme.be/ontvangstleer.pdf

- "Schipbreuk met toeschouwers. Rechts- en vertrouwensbescherming tegen de loodsen van het recht", lezing Colloquium Retro-activiteit van rechtsregels, in Jura Falconis 1999, 441-453 (http://www.law.kuleuven.be/jura/art/35n3/storme.htm) (*), ook op http://www.storme.be/retro.html

- "Het grondboek : de vereiste hervorming van de regels betreffende de verkrijging van onroerende zakelijke rechten", pre-advies Wetenschappelijk Kongres Vlaamse Juristenvereniging Gent 25 april 1998, RW 1997-1998, p. 1173-1187 (*), http://www.storme.be/grondboek.html

- "Vragen rond rente", lezing studiedag consumentenrecht van de Vereniging van vrede- en politierechters en de balie te Brussel, Brussel 15 februari 1996, Tijdschrift voor Vrederechters 1997, 196-203 (*), ook op http://www.storme.be/rente.pdf

- "Zekerheidsoverdracht, numerus clausus van zakelijke rechten, en andere zekerheidsmechanismen na het cassatie-arrest van 17 oktober 1996", R.W. 1996-97, 1395-1403 = http://www.storme.be/zekerheidscessie.pdf (*) (***)

- "Aansprakelijkheid voor gerechtskosten en aansprakelijkheid van de advokaat", Proces & bewijs, 1997, 2-4 (*) = http://www.storme.be/gerechtskosten1996.pdf

- "Vertrouwen is goed, dual ownership is beter. Elf essentialia bij de invoering van een trustachtige figuur of fiduciaire overeenkomst in het belgische recht", R.W. 1996-97, 137-154 (*) (***), http://www.storme.be/vertrouwenisgoed.pdf

- "Een web van formanten - een spel van beginselen", in Tijd-Schrift, Juridisch Cahier, 1996-97, nr. 2, 59-61 (over rechtsonderwijs en rechtsvergelijking), ook op http://www.storme.be/rechtsonderwijs.html

- met E. DIRIX, "Eigendomsvoorbehoud in het Ontwerp van Faillissementswet : hopeloos onsamenhangend", R.W. 1995-1996, 1421-1424 (****) (***)

- "Hoever reikt de regel van de onherroepelijkheid van een lastgeving van gemeenschappelijk belang - in het bijzonder bij enkele toepassingen in de notariële praktijk", T. Not., 1996, 7-24 (niet electronisch, maar wel opgenomen in http://www.storme.be/ZCR-lastgeving.pdf)

- "Naamlening bij executie na opvolging in het geldend te maken recht", R.W., 1995-1996, 327-331 (*), http://www.storme.be/naamleningbijexecutie.pdf

- "Mogelijkheden en algemene kenmerken van eenvormig overeenkomstenrecht", Jura Falconis 1995, 491-504 (*)

- "Derdenverzet door de curator tegen de aanstelling of vervanging van een pandverzilveraar : nogmaals de schizotyme curator ?", noot onder cass. 16 december 1994, Recente Cassatie 1995 nr. 6, p. 175-177 (*)

- "Het kausale karakter van de hypoteekvestiging, namelijk als uitvoering van een verbintenis tot hypoteekvestiging", AJT (Algemeen Juridisch Tijdschrift) 1995, 506-507, http://www.storme.be/causalehypotheek.pdf

- "De verjaring van de burgerlijke vordering al dan niet voortspruitend uit een misdrijf eengemaakt : ja, maar hoe ?"R.W., 1994-1995, 1349-1350 (*)

- "De Lebbeekse uitweg uit een processuele valstrik : ten processe optreden in een andere hoedanigheid en optreden krachtens een ander recht", Proces & Bewijs , 1995, 43-44(*), ook op http://www.storme.be/lebbeekseuitweg.pdf.

- "Bedenkingen over eigendomsoverdracht van en zakelijke rechten op onroerende goederen bij een konflikt tussen de beslagleggende schuldeiser van de koper en zijn hypotekaire kredietgever", noot onder Hof Gent 21 december 1993, R.W., 1994-95, 825-827 = http://www.storme.be/beslagenhypotheek.pdf (*)

- "De bewijswaarde van het proces-verbaal van vaststelling van materiële feiten door een gerechtsdeurwaarder op verzoek van particulieren (art. 516 Ger.W.) en aanverwante vragen", R.W., 1994-95, 345-352 (*), eveneens in geaktualizeerde versie én in franse vertaling daarvan in De gerechtsdeurwaarder / L'huissier de justice, 1995 nr. 2.704, ook op http://www.storme.be/bewijswaardevaststelling.pdf

- "Tegenstrijdige arresten m.b.t. de rente verschuldigd bij verzuim van de schuldeiser van een geldschuld ? Verregaande gevolgen van het laten aanslepen van een geding !", Recente cassatie 1994, 282-284.

- "Is het begrip wetsontduiking noodzakelijk om de opzegging van de pacht voor eigen gebruik te weigeren aan de koper van een vruchtgebruik voor het leven ?", T. Not., 1994, p. 257-261

- "De bescherming van de wederpartij en van het dwingend recht bij middellijke vertegenwoordiging, m.b. naamlening, in het burgerlijk procesrecht, en de betwistbare verwoording daarvan in de cassatiearresten van 25 november 1993", Proces & bewijs 1994, 53-61 (*), http://www.storme.be/nootcass25-11-93.html

- "De ingebrekestelling ad futurum en haar gevolgen", T.B.H., 1994 , nr. 2, p. 141-145 (**)

- "Het misverstand : de vertrouwensleer geldt ook tussen partijen", noot onder Hof Brussel 26 mei 1992, T.B.B.R. (Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht), 1993, nr. 4/5, p. 336-341 (*),
http://storme.be/TBBR1992misverstand.pdf

- "Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens het geding in België en Nederland", R.W., 1993-94, 169-186 (*), www.storme.be/rechtsopvolging.html

- "De wijde mantel van de huurovereenkomst biedt ook plaats aan zuivere financieringshuur zonder vrijwaring door de lessor", Recente Cassatie, 1993, 179-180

- "De wonderlamp van Saladin. Of : hoe wil het Hof van Cassatie de beperkende werking van de goede trouw gaan toetsen ?", T. Not (Tijdschrift voor notarissen), 1993, 381-384 (*)

- "Het verzuim door eigen verklaring van de schuldenaar en de betekenis daarvan in aannemingsovereenkomsten", T.B.H., 1993, 239-241

- "de Warrant R.I.P. ?", noot onder Cass. 19 november 1992, Recente Cassatie, 1993, p. 15-18 (*)

- "Onhandelbare gedachten over de toekomst van het verhandelbaar vermogensrecht", Droit des affaires - Ondernemingsrecht, 1992, nr. 26, 137-163 (*) = http://storme.be/verhandelbarevermogensrechten.pdf

- "La lampe magique de Saladin. Note sous Cass., 21 février 1992", J.L.M.B. 1992, nr. 41 p. 1458 (*)

- "Repelsteeltje, de windmolen en de zwaanridder. Of : het Hof van Cassatie en de rechtsverwerking", Recente cassatie 1992, nr. 21 = http://storme.be/Repelsteeltje.pdf (*)

- met H. COUSY, "Recht en gelijkheid - een tot naschrift herwerkte inleiding", XXXVe Congres van de Vlaamse Juristenvereniging, R.W., 1992-1993, 1 (*)

- "Moet mevrouw te voet boodschappen doen nu de auto van haar man werd aangereden ? Of : de maat van de schadebeperkingsplicht van de benadeelde", Recente Cassatie 1992, 160-161 (*)

- "De toekomst van het burgerlijk proces : het proces van de feiten ?", Openingsrede 101e plechtige openingszitting van het Vlaams Pleitgenootschap te Brussel, 8 november 1991, Rechtskundig Weekblad 1991-92, 1441-1454 (*) (***), http://www.storme.be/procesvandefeiten.pdf

- "Variaties op het thema verjaring en verwerking in huurzaken", R.W., 1991-92, 994-997 (*)

- "Het ingaan en de terugwerkende kracht van de ontbinding van wederkerige overeenkomsten", T.B.B.R., 1991, p. 101-119, http://www.storme.be/ontbinding.pdf (*) (**)

- "Strijdige standaardvoorwaarden : wie laatst lacht lacht niet altijd best", noot onder kh. Gent 24 april 1990, T.B.H. 1991, 557-559 (*)

- "Bewijs- en verbintenisrechtelijke beschouwingen omtrent het stilzitten van de aangesprokene bij een faktuur en bij andere vormen van aanspraakbevestiging", T.B.H. (Tijdschrift Belgisch Handelsrecht), 1991, 463-503 (*) (**), www.storme.be/faktuur.html

- "Rechtsverwerking na de cassatie-arresten van 17 mei 1990 en 16 november 1990 : springlevend", R.W. 1990-91, 1073-1080 = http://storme.be/rechtsverwerkingRW.pdf (*)(**) (***)

- "L'obligation de procéder de manière diligente et raisonnable : une obligation indépendante du fond de l'affaire", J.L.M.B. (Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles) 1991, 456-460 (*)

- "Een verwittigd advokaat is er twee waard - laattijdige conclusies en andere stukken", Berichtenblad Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel, 1990-91, 115-116

- "Quelques aspects de la causalité en droit des obligations et des assurances" (franse vertaling van het preadvies voor het Belgisch-Nederlands verzekeringsrechtelijk genootschap), Bulletin des assurances / Tijdschrift voor verzekeringen, 1990, 444-462 (*) (***) (zie http://www.storme.be/causality.html)

- medewerking aan M.L. STORME, "La bonne foi : expression de la postmodernité en droit", in La Bonne foi, Actes du Colloque organisé le 30 mars 1990 par la Conférence du jeune barreau de Liège (*)

- "De goede trouw in het geding - Een stellingname ter discussie", rede op het 34e Wetenschappelijk Congres van de Vlaamse Juristenvereniging, R.W. 1989-90, 1491-1493

- "De exceptio non adimpleti contractus, als uitlegvraag. Uitwerking van enkele aspekten in de verhouding tussen partijen, meer bepaald evenredigheid en volgorde van de prestaties", R.W. 1989-90, p. 313-324, http://www.storme.be/enac.pdf (*) (**)

- "De invloed van de goede trouw op de kontraktuele schuldvorderingen", rede Leuven 7 juli 1989, R.W. 1989-90, 137-141, ook in VRG-Berichten 1990 nr. 1 (*) (***)

- "Kontraktuele aansprakelijkheid vlg. de eisen van redelijkheid (goede trouw) of misbruik van kontraktueel recht ?", noot onder kh. Gent 1 juni 1984, R.W. (Rechtskundig Weekblad) 1984-85, 1725-1733 (*)

- "Het beleid van de wetgever", IUS 1979-80, 128-140 (samen met P. CEUNINCK en J. MUYLDERMANS).

- "Recht op informatie in het burgerlijk recht", IUS 1979-80, 40-45 (samen met C. HEYVAERT).

- "Het recht op informatie : betekenis en begrenzing", IUS 1979-80, 5-17 (samen met J. MUYLDERMANS).

c) Verslagen

- "Overeenkomsten met de overheid", verslag van de jaarvergadering 1987 van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland, afdeling privaatrecht, R.W. 1987-1988, (749) 754-756

- "Contractbreuk en derde-medeplichtigheid", verslag van de 1e sectie, XXXIIe Kongres v.d. Vlaamse juristenvereniging, R.W. 1985-86, 2775 v. (*)

d) Columns, editorialen

- "Editorial", ERPL 2009-3, 283, http://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=ERPL2009020

- "Een oogst met enkele losbollen", TRD 1997-10, p. 27-28

- "Verborgen kwaliteiten en zichtbaar gebrekkige wetgeving", TRD 1997-9, p. 21-22

- "Kwaliteitsrekeningen, aanmaningen tot kiezen, boomerangbepalingen en de kans om Beter Te Worden", TRD 1997-8, p. 21-22

- "Dood aan de bijzondere verjaringsregimes. Leve een globale hervorming van de bevrijdende verjaring", TRD 1996-7, p. 29-30 (*)

- "De burgerrechtelijke aspekten van een faillissementshervorming", TRD 1996-6, p. 23-24

- "Ontwikkelingen bij strafbedingen en bij aansprakelijkheid voor andermans daad", TRD 1996 nr. 5, p. 19-20

- "Vloeiend verbintenissenrecht tussen derde-medeplichtigen en derde-rechtmatig-vertrouwenden", TRD 1996 nr. 4, p. 21-22.

- "Naar een europees verbintenissenrecht en andere dingen die niet overgaan", TRD 1996 nr. 3, p. 29-30

- "Konflikten tussen (als voorrecht vermomde) pandrechten en andere onzekerheden", TRD 1996 nr. 2, p. 19-20

- "La forme, cousine germaine de la mauvaise foi", TRD (Tijdschrift voor Rechtsdocumentatie) 1996 nr. 1, 15-16

e) Boekbesprekingen

- Boekbespreking, SCHRAGE, TPR 1997, 487

- Boekbespreking RIJKEN, TPR 1997, 494

- Boekbespreking Europees Contractenrecht,ERPL 1996, 73-75, en TPR 1996, 711-712

- Boekbespreking FESEVUR, Goederenrechtelijke colleges, R.W. 1996-97, 31

- Boekbespreking Burgerlijk Wetboek. Tekst & Commentaar (red. J.H. NIEUWENHUIS, C.J.J.M. STOLKER en W.L. VALK), TPR 1994

- Boekbespreking Contract Law Today. Anglo-French Comparisons (Ed. D. Harris & D. Tallon), TPR, 1992, 1035-1039

- Boekbespreking Arresten burgerlijk recht met annotaties, ten behoeve van het onderwijs verzameld door Mr. C.J. van ZEBEN en Prof.Mr. T.A.W. STERK, TPR, 1992, 234-235

- Boekbespreking H.J. de KLUIVER en H.A.G. SPLINTER-VAN KAN, Privaatrecht als opdracht, TPR, 1992, 235-237

- Boekbespreking J.G. PRINCEN, Fair trial. Taken en verplichtingen voor rechter en partijen resulterend in een billijke bewijslastverdeling, Rechtshulp , 1991, 37-39

- Boekbespreking H.C.F. SCHOORDIJK, De Nederlandse rechtscultuur vergeleken met de Anglo-Amerikaanse, R.W. 1990-91, 166-167

f) Kortere noten onder rechtspraak

- noot onder Rb. Brugge 6 september 1989 (verwerking van de actio redhibitoria), R.W., 1991-92, 96

- noot onder kh. Brussel 13 november 1990, T.B.H., 1991, 543-544 (laattijdig protest en aanvaarding) (*)

- "Schuldeisersverzuim van de koper en wederverkoop", noot onder kh. Tongeren 21 september 1989, R.W., 1990-91, 1342-1343

- noot onder Rb. Brugge 23 januari 1989 (rechtsverwerking wegens het ontnemen van aanvechtingsmogelijkheden), R.W., 1990-91, 892

- noot onder Rb. Brugge 6 september 1989 (waarde van een éénzijdig deskundigenonderzoek), R.W., 1990-91, 650-651

- noot onder Rb. Tongeren 6 november 1989 (verwerking van het recht op een tegenekspertise), R.W., 1990-91, 651-652

- "De kosten van een proces als loterij", noot onder Grondwettelijk Hof 18 december 2008, http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2008/12/de-kosten-van-een-proces-als-loterij.html

7. Opiniestukken rond recht en gerecht

- met  Jogchum Vrielink, "Schaf onzichtbare roze eenhoorns af!”, De Tijd 16 aug 2016 =
http://www.tijd.be/opinie/algemeen/2016Schaf_onzichtbare_roze_eenhoorns_af.9798389-7765.art

- met Igor Rogiers, "De haven vreet de poldermensen op" opinie in De Standaard 9 juli 2016, http://www.standaard.be/cnt/dmf20160728_02403171 = http://www.ademloos.be/nieuws/politiek-juridisch/de-haven-vreet-de-poldermensen-op

- "Antonin Scalia en de strijd tegen de vergrendeling", Grondvest maart 2016, p. 7 = http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2016/03/antonin-scalia-en-de-strijd-tegen-de.html = http://www.inflandersfields.eu/2016/03/antonin-scalia-en-de-strijd-tegen-de.html = http://www.n-va.be/nieuws/antonin-scalia-en-de-strijd-tegen-de-vergrendeling =

- "Het recht op zoek naar zuiverheid: traceren we dingen in plaats van mensen?", http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2015/12/het-rehct-op-zoek-naar-zuiverheid.html = http://www.inflandersfields.eu/2015/12/het-recht-op-zoek-naar-zuiverheid.html = http://doorbraak.be/nl/nieuws/het-recht-op-zoek-naar-zuiverheid-traceren-we-dingen-plaats-van-mensen

- "Vrijheden in de Belgische Grondwet en vandaag", Grondvest november 2015, p. 5, licht aangevuld op  http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2015/11/vrijheden-in-de-belgische-grondwet-en.html  = http://www.inflandersfields.eu/2015/11/vrijheden-in-de-belgische-grondwet-en.html = http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/vrijheden-de-belgische-grondwet-en-vandaag = https://www.n-va.be/nieuws/vrijheden-in-de-belgische-grondwet-en-vandaag

- "Gelijkheid is vrijheid, leugen is waarheid", Bedenkingen bij een colloquium, Grondvest januari 2015, p. 5, uitgebreid met voetnoten op http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2014/12/gelijkheid-is-vrijheid-leugen-is.html  = http://www.inflandersfields.eu/2014/12/gelijkheid-is-vrijheid-leugen-is.html = http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/gelijkheid-vrijheid-leugen-waarheid = (verkort) https://www.n-va.be/nieuws/gelijkheid-is-vrijheid-leugen-is-waarheid

- "Het kwade verbieden als groter kwaad", de Standaard 30 oktober 2014, http://www.standaard.be/cnt/dmf20141030_01351575 = http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2014/10/het-kwade-verbieden-als-groter-kwaad.html = http://www.inflandersfields.eu/2014/10/het-kwade-verbieden-als-groter-kwaad.html = https://www.law.kuleuven.be/home/onderzoek/nieuws-onderzoek/storme_discriminatie2 = http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/het-kwade-verbieden-als-groter-kwaad

- "Zelfbeschikkingsrecht is moeilijk in te vullen", interview in Grondvest mei 2014 (http://vvb.org/file?fle=1191), p. 6 en 7, ook op "http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2014/05/zelbeschikkingsrecht-is-moeilijk-in-te.html

- "Controlerechten van de burger stoemelings afgeschaft in Vlaanderen", Doorbraak september 2012, p. 15 (http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/controlerechten-van-de-burger-stoemelings-afgeschaft-vlaanderen) = http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2012/08/controlerechten-van-de-burger.html = http://www.inflandersfields.eu/2012/08/controlerechten-van-de-burger.html = http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/1127 = http://www.knack.be/opinie/vrije-tribunes/controlerechten-van-de-burger-stoemelings-afgeschaft-in-vlaanderen/opinie-4000169912062.htm

- "Vrij spreken en verantwoorden in 500 woorden", in Auteurs in de bres voor auteurs, PEN Jaarboek 2011 (http://penvlaanderen.be/wp-content/uploads/2011/03/PEN_Vlaanderen_Jaarboek_v2.pdf), p. 36-37, ook op http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2012/08/vrij-spreken-en-verantwoorden-in-500.html en http://www.inflandersfields.eu/2012/08/vrij-spreken-en-verantwoorden-in-500.html en overgenomen op http://www.n-va.be/nieuws/opinie/vrij-spreken-en-verantwoorden-500-woorden

- Kort interview in Knack 10 augustus 2011:"Moet CGKR ontbonden worden? Ja", http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/weekblad/articles/printarticle-2762844.htm = http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2011/08/moet-cgkr-ontbonden-worden.html = http://inflandersfields.eu/2011/08/moet-cgkr-ontbonden-worden.html

- "Scheiding der machten en effectieve rechtsbescherming", Juristenkrant nr. 208 van 28 april 2010, p. 12, ook (met voetnoten) op http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2010/04/scheiding-der-machten-en-effectieve.html = http://inflandersfields.eu/2010/04/scheiding-der-machten-en-effectieve.html = http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/738 = http://www.kuleuven.be/metaforum/page.php?LAN=N&FILE=opiniestuk&ID=62

- "Geen discriminatieverbod zonder staatswaarborg", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/09/geen-discriminatieverbod-zonder.html = http://inflandersfields.eu/2009/09/geen-discriminatieverbod-zonder.html = http://www.bitterlemon.nu/archief/6800/geen-discriminatieverbod-zonder-staatswaarborg = http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/536

- "Zou Jan Peter eens de Raad van State willen bellen?", Doorbraak 2009 nr. 8 p. 3, http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/08/zou-jan-peter-eens-de-raad-van-state.html = http://www.brusselsjournal.com/node/4068 = http://inflandersfields.eu/2009/08/zou-jan-peter-eens-de-raad-van-state.html.

- "Trial by newspapermen en wapengelijkheid", Knack online 24 augustus 2009, http://www.knack.be/blog/blog-algemeen/71-89/trial-by-newspapermen-en-wapengelijkheid.html#5069; ook (met voetnoten) op http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/08/trial-by-newspapermen-en.html en http://inflandersfields.eu/2009/08/trial-by-newspapermen-en.html en http://www.brusselsjournal.com/node/4067

- "De chinese methode", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/04/de-chinese-methode.html en op Brussels Journal 5 april 2009

- "Fortis-commissie moest meer doen dan wat morrelen in de marge", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/03/fortis-commissie-moest-meer-doen-dan.html, ook licht verkort in de Standaard 19 maart 2009.

- "De l'esprit des magistrats", interview in De Juristenkrant 15 januari 2009: http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/01/de-lesprit-des-magistrats.html

- "Een BOMbrief zonder vertragingsmechanisme: de onderschatte verantwoordelijkheid van het hof van cassatie", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/01/een-bombrief-zonder-vertragingsmechanis.html

- "De onzin van de resolutie over de stralingsnorm", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/01/de-onzin-van-de-resolutie-over-de.html

- "Bedenkingen over de scheiding der machten", http://www.storme.be/scheidingdermachten.pdf; ook op http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/01/bedenkingen-over-de-scheiding-der.html, in Berichtenblad Nederlandse Orde van advocaten te Brussel, 2008-2009, p. 1372-1381. Deze nota is de voorbereiding van het gesprek met J.P. Rondas op radio klara 21 december 2008 "de scheiding der machten": de uitzending zelf is te herbeluisteren via http://storme.be/31_KL081221FRON-hi.mp3.

- "Pleidooi voor separate opinions in de Belgische rechtspraak", Juristenkrant nr. 187, 8 april 2009, p. 10; ook als "Mag een rechter die in de minderheid is dit bekendmaken ?" op http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2008/12/mag-een-rechter-die-in-de-minderheid-is.html.

- "Vrijheid voor discriminatie", door derden uitgetikte tekst van een lezing op het Congres "Correctheid / le politiquement correct", Brugge 20 april 2007, org. Nucleus en Institut sur la désinformation", verschenen in P. HUYS e.a., Correctheid, Brugge: Nucleus 2008 (ISBN 978908078450), p. 10-20

- "Vrijheid van meningsuiting: de puntjes op de i", Kort Manifest nr. 165 (1 oktober 2008) p. 9-10, in Blauwdruk oktober 2008 p. 34-35 (http://www.misesyouth.org/blauwdruk-oktober-2008.pdf) ook op http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2008/10/vrijheid-van-meningsuiting-de-puntjes.html en op http://inflandersfields.eu/2008/10/vrijheid-van-meningsuiting-de-puntjes.html en op http://www.bitterlemon.nu/archief/21004/vrijheid-van-meningsuiting-de-puntjes-op-de-i; licht gewijzigd in Liberaal thematisch opinieblad "Open", maart 2009, p. 29-33.

- "Mevrouw Badinter wil in uw plaats beslissen welke eigenschappen van uw bruid relevant zijn", Vlaamse conservatieven 5 juni 2008 (http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2008/06/mevrouw-badinter-wil-in-uw-plaats.html) = In Flanders Fields 5 juni 2008 (http://inflandersfields.eu/2008/06/mevrouw-badinter-wil-in-uw-plaats.html) = Brussels Journal 6 juni 2008 (http://www.brusselsjournal.com/node/3323

- "Polen lijdt aan een progressief virus: het Europees mensenrechtenvirus", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2007/09/polen-lijdt-aan-een-progressief-virus.html = http://inflandersfields.eu/2007/09/polen-lijdt-aan-een-progressief-virus.html = als "Polen en het Europees Mensenrechtenvirus" in The Brussels Journal 20 september 2007.

- "En waarom geen asymmetrische staatshervorming ?", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2007/06/en-waarom-geen-asymmetrische_20.html ook als "Pleidooi voor een staatshervorming met twee snelheden" verkort in de Standaard 20 juni 2007, http://standaard.be/Krant/Tekst/Artikel.aspx?artikelId=9Q1DN0FQ, ook als "Pleidooi voor een staatshervorming met twee snelheden" verkort in de Standaard 20 juni 2007, = in Doorbraak 2007 nr. 7 p. 8 (http://www.vvb.org/doorbraak/152/20700 en http://politiek.net/diogenes/20675) = in Opinio iuris 2007-2008 nr. 1, p. 12-14 (http://www.vintres.nl/magazine/opinio_iuris_december_2007.pdf)

- "De linkse kitsch van Verhofstadt: de geschiedenis kent maar één richting" http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2006/05/de-linkse-kitsch-van-verhofstadt-de.html

-"Vuile wijven ! Vuile democraten ! Vuile hetero's - Een leerling van Marcuse als grootinquisiteur", Brussels journal 27 mei 2006, http://www.brusselsjournal.com/node/1083, ook op http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2006/05/vuile-wijven-vuile-democraten-vuile.html en op http://www.bitterlemon.nu/archief/21002/vuile-wijven-vuile-democraten-vuile-heteros-een-leerling-van-marcuse-als-grootinquisiteur

- "Een grondwet voor Vlaanderen ?", Doorbraak mei 2006, p. 3, ook op http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2006/05/een-grondwet-voor-vlaanderen.html

- "Het vrije woord en de ideologie van de multiculturele samenleving", lezing Third Ethical Forum van de Universitaire stichting/Fondation universitaire, Brussel 25 november 2004, in XV. Ethische perspectieven (2005) 3 p. 207-215, ook in pdf op http://www.storme.be/StormeEthicalForum.pdf http://www.fondationuniversitaire.be/common_docs/Storme.doc, op http://www.vlaamseconservatieven.blogspot.com/2005/10/het-vrije-woord-en-de-ideologie-van-de.html = http://www.bitterlemon.nu/archief/5844/het-vrije-woord

- "Bundesverfassungsgericht bewaakt de meerwaarde van Duits staatsburgerschap", De Tijd 22 juli 2005, ook op Brussels Journal 22 juli 2005, http://www.brusselsjournal.com/node/102

- "Lizin ontsnapt onterecht aan politieke verantwoordelijkheid", Juristenkrant nr. 106, 23 maart 2005, p. 4.

- "De fundamenteelste vrijheid: de vrijheid om te discrimineren", Molinarilezing bij de ontvangst van de Prijs voor de vrijheid, Vivat Academia nr. 126, januari-maart 2005, p. 3-27 = http://www.vvacademici.org/ArchiefVVA/Vivat%20Ac_126_jan%2005.pdf = http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2005/02/de-fundamenteelste-vrijheid-de.html = Teksten, Kommentaren en Studies (TeKoS) 2005 nr. 118, p. 3-14 (http://delta-stichting.blogspot.com/2005/09/de-fundamenteelste-vrijheid-de.html) =http://www.bitterlemon.nu/archief/6250/de-vrijheid-om-te-discrimineren; ook updated op http://storme.be/vrijheidsprijs.html; verkorte versie gepubliceerd als "De fundamentele vrijheid om te discrimineren" in de Standaard van 5 februari 2005 (http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=GLJC8E6B). Van de oorspronkelijke lezing bestaat een door mij niét nagelezen franse versie, die te vinden is op http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2009/02/25/prof-m-storme-la-liberte-la-plus-fondamentale-le-droit-de-di.html: La liberté la plus fondamentale: le droit de discriminer.

- "Ereloon advocaat", Juristenkrant nr. 95, 6 oktober 2004, p. 2.

- "Van Iran tot België. Sluipende omvorming van democratie naar theocratie", in Doorbraak juni 2004, p. 3, http://www.doorbraak.org/115/299

- met B. TILLEMAN en A. VERBEKE, "Dagvaarding of verzoekschrift ?", verkort in Juristenkrant nr. 87, 7 april 2004, p. 4, volledig op http://www.gerechtsdeurwaarders.be/doc/0013C9.pdf

- met B. TILLEMAN en A. VERBEKE, "Citation ou requête ?", verkort in Journal du juriste 2004, volledig op http://www.gerechtsdeurwaarders.be/doc/001389.pdf

- "Schildpad wordt kwaad", De Juristenkrant nr. 68, 7 mei 2003, p. 2

 - "Geef de grondwet terug aan het volk", De Juristenkrant nr. 68, 7 mei 2003, p. 6, en een Naschrift ("herziening grondwet") in De Juristenkrant 2003 nr. 71, 11 juni 2003, p. 2, beiden op http://www.storme.be/geefdegrondwetterug.html

- "Schuldeisers moeten gelijk worden behandeld. Over het wetsontwerp omzetting richtlijn betalingsachterstanden", Juristenkrant nr. 52, 26 juni 2002, p. 1 en 5

- "Een algemene discriminatiewet vernietigt de burgerlijke maatschappij als open samenleving en leidt onvermijdelijk naar een politiestaat", http://www.storme.be/gelijkheidstotalitarisme.pdf = http://www.bitterlemon.nu/archief/5687/antidiscriminatiewet-leidt-tot-politiestaat, licht verkort in 4. De Juristenkrant nr. 57, 6 november 2002 p. 4 als "Algemene discriminatiewet leidt onvermijdelijk naar politiestaat", http://storme.be/ADWJuristenkrant.pdf

- "Waarom de keuze van een vrouw (geen) discriminatie is. Waarden in het gedrang", Doorbraak februari 2002

- medewerking aan D. Hoebeek & B. van Waesberghe, "De belgische justitie : rien ne va plus", in Visies op Vlaanderen in 2020. Een aanzet tot debat, red. Bart van Waesberghe, uitg. Het Verbond Gent 2000, p. 145-162.

- "Zonder de grondwet als het moet", Doorbraak april 1999, http://www.storme.be/zonderGW.html (*****)

- Slotrede OVV-Colloquium "Welke justitiehervorming heeft Vlaanderen nodig ?", Vlaams parlement Brussel 16 mei 1998, R.W. 1998-99, 133-136 = Vivat Academia nr. 99, juni 1998, p. 16-24 = http://www.vvacademici.org/ArchiefVVA/Vivat%20Ac_99_juni%2098.pdf (*****) = http://storme.be//justitie1998.pdf

- "Maak wetten in een afzonderlijke wetgevingskamer", de Standaard , 11 december 1996 (*), http://www.storme.be/wetgevingskamer.html (met aanvulling mei 2007)

- "Het Hof van Cassatie", referaat op de debatdag "Recht en gerecht", Vlaamse Juristenvereniging, Brussel 17-1-1997, Vlaams jurist vandaag, 1997 - 1/2, p. 15-17 (zie reeds hoger)

- "Het Hof van cassatie, de mond maar niet de geest van de wet", de Standaard oktober 1996 (*), ook (uitgebreid) in Informatieblad Nederlandse Orde van adocaten Brussel november 1996, 11-13

- "Een totalitair en fundamentalistisch discriminatieverbod de CVP onwaardig", Denkmeekrant CVP-jongeren, juni-juli 1996, p. 2-3; http://www.storme.be/discrim1.html

- met F. KEULENEER & H. ARTS, "CVP weet niet meer waaraan ze meewerkt", in de Standaard 19 juni 1996 (over non-diskriminatiewetgeving)

- "Verwelkoming door de voorzitter" bij de 105e opening van het Vlaams Pleitgenootschap te Brussel, 10 november 1995, in Het Poelaertplein, 1995-96, nr. 4 extra bijlage, p. 1-5

- Rede van de verkozen voorzitter, Vlaams Pleitgenootschap 15 juni 1995, verschenen in Het Poelaertplein september 1995

- "Wat is ongezond aan de woninghuurwetgeving ?", Vlaams jurist vandaag 1994/6, oktober 1994, p. 12-13, http://storme.be/ongezondaanhuurwetgeving.pdf

- "Recht (on)bezonnen", Tijd-Schrift, Juridisch cahier, Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, 1992-93, nr. 4, ook (herwerkt) als "Recht kan nooit meer eenvoudig worden" in De Standaard 22 juni 1993

- "Forum : Aansprakelijkheid ?", IUS 1979-80, 188-194.

8. Syllabi

a) lopende syllabi

- Syllabus notarieel vermogensprocesrecht en executierecht in 2 delen, versie 2013 op (notarieel vermogensprocesrecht: http://storme.be/I-III Procesrecht) (notarieel executierecht:  http://storme.be/IV-VIII Executierecht.pdf);   geheel herziene en uitgebreide versie  voorjaar 2014 in twee delen bij ACCO: 1. M.E. Storme & L. DE KEYSER, Notarieel familiaal vermogensprocesrecht, Acco 2014 , ISBN 9789033495533, zie https://www.acco.be/nl-be/items/9789033495533/Notarieel-familiaal-vermogensprocesrecht  2. M.E. Storme & L. DE KEYSER, Notarieel executierecht, Acco 2014, ISBN 9789033495540, zie https://www.acco.be/nl-be/items/9789033495540/Notarieel-executierecht. Aanvullingen 2016 in eigen beheer. Nieuwe uitgave 2017 ter perse.

- International business law, powerpoint presentatie, eerste uitgave 2009, 123 p., zevende uitgave 2015, achtste uitgave 2016,  http://storme.be/IBLmaterials.html

- International Sales and Principles of international commercial contracts, Course in Module C1 International trade, China-Europe School of Law, Beijing, (2nd edition) 2012, 453 pp. reader; 3rd edition 2016.

- Zekerheden- en insolventierecht, syllabus, eerste uitgave UIA najaar 2002 (174 pp), tweede uitgave 2003-2004 (525 p.), derde uitgave herfst 2004 (679 p.), vierde uitgave herfst 2005 (cursusdienst UA, 911 p.), vijfde uitgave herfst 2006 (Universitas cursusdienst Antwerpen, 968 p.); zesde uitgave persoonlijke zekerheden 2007; zevende uitgave alle delen oktober 2008 (http://www.storme.be/zekerhedenpub.html)(188 + 208 + 195 p + 490 = 1081 p.); 8e uitgave KU Leuven 2011 (1063 pp.), 9e uitgave 2012 (1144 pp); 10e uitgave 2013 (1144 pp); 11e uitgave 2014 (1191 pp), 12e uitgave 2015 (1197 p.), 13e uitgave 2016 ter perse

- Persoonlijke zekerheden, syllabus UA, zesde en zevende uitgave 2007 en 2008 zie hierboven, achtste uitgave januari 2009 (210 pp.), negende uitgave januari 2010 (206 p.), tiende uitgave januari 2011 (213 p.), elfde uitgave 2012 (229 pp), twaalfde uitgave 2013 (239 pp.), dertiende uitgave 2014 (244 p.), veertiende uitgave 2015 (255 p.), vijftiende uitgave 2016 (259 p.), via  http://www.storme.be/insolventierecht.html of https://www.academia.edu/11397947/Persoonlijke_zekerheden_en_aanverwante_rechtsfiguren

-  erfpacht, opstal, vruchtgebruik, syllabus (oorspronkelijk als Zaken- en kontraktenrecht voor het notariaat V : beperkte zakelijke genotsrechten), tweede uitgave 1998, derde uitgave 1999, vierde uitgave 2000, vijfde uitgave 2001 (28 pp.), zesde uitgave september 2002 (29 pp.), zevende uitgave september 2003 (34 pp.), achtste uitgave september 2004 (38 p.), negende uitgave september 2005 (39 p.), tiende uitgave september 2006 (40 p.), elfde uitgave 2007 (44 p.), twaalfde uitgave oktober 2008 (51 p), dertiende uitgave september 2009 (54 p.), veertiende uitgave oktober 2010 (59 p.), uitgave 2013, uitgave oktober 2014 (61 p.), uitgave oktober 2015 (62 pp.), november 2016 (65 pp)  (*)

b) voorbije syllabi

- Zaken- en kontraktenrecht voor het notariaat I : Appartementsrecht, syllabus, VRG-cursusdienst 1997, tweede uitgave 1998, derde uitgave 1999, vierde uitgave 2000 (*), vijfde uitgave 2001 (45 pp.), zesde uitgave september 2002 (51 pp.), zevende uitgave september 2003 (55 pp.), achtste uitgave september 2004 (57 p.), negende uitgave september 2005 (57 p.), tiende uitgave september 2006 (59 p.), elfde uitgave 2007(67 p.), twaalfde uitgave 2008 (70 p.), dertiende uitgave 2009 (72 p.), veertiende uitgave oktober 2010 (85 p.)

- Verbintenissenrecht/Ondernemingsrecht: Eigendomsvoorbehoud (Zekerheden op roerende zaken door voorbehoud van eigendom of zakelijke rechten"), syllabus UA, uitgave januari 2008 (40 blz.),

- Verbintenissenrecht/Ondernemingsrecht: Cessie, syllabus UA, eerste uitgave januari 2005 (14 blz.), tweede uitgave januari 2006 (26 blz.), derde uitgave december 2007

- Verbintenissenrecht/Ondernemingsrecht: Schuldvergelijking, syllabus UA, eerste uitgave januari 2005 (15 blz.), tweede uitgave januari 2006 (27 blz.), derde uitgave december 2007

- Zaken- en kontraktenrecht voor het notariaat II : Mede-eigendom, gemeenschap , syllabus, VRG-kursusdienst 1997 (*), tweede uitgave 1998, derde uitgave 1999 (*)

- Zaken- en kontraktenrecht voor het notariaat III : Lastgeving en verwante figuren , syllabus, VRG-kursusdienst 1997, tweede uitgave 1998, derde uitgave 1999, vierde uitgave 2000, vijfde uitgave 2001 (58 pp.), zesde uitgave september 2002 (56 pp.), zevende uitgave september 2003 (56 p.), achtste uitgave oktober 2005, negende uitgave december 2006, tiende uitgave december 2007 (71 p.), elfde uitgave januari 2009 (76 p.), twaalfde uitgave januari 2010 (77 p.) (*)

- Zaken- en kontraktenrecht voor het notariaat IV: verbruikersbescherming bij onroerend goed en andere notariële overeenkomsten, syllabus, VRG-kursusdienst 1997, tweede uitgave 1998, derde uitgave 1999, vierde uitgave 2000, vijfde uitgave 2001 (30 pp.), zesde uitgave september 2002 (33 pp.), zevende uitgave september 2003 (24 pp.), achtste uitgave september 2004 (25 p.), negende uitgave september 2005 (25 p.), tiende uitgave september 2006 (25 p.), elfde uitgave 2007 (26 p.), twaalfde uitgave oktober 2008 (29 p.), dertiende uitgave september 2009 (35 p.), veertiende uitgave oktober 2010 (36 p.)

- Levensbeschouwelijke visies op staat, recht en civil society - pre-reformatie-katholicisme, protestantse reformatie en britse verlichting, secularisme-laïcisme, jodendom, islâm, postconciliair christendom (versie 1 november 2008) (eerste uitgave december 2006, 41 p.; tweede uitgave november 2007, 45 p., derde uitgave november 2008 (45 p.), vierde uitgave november 2009 (51 p.), vijde uitgave november 2010 (53 p.), http://www.storme.be/levensbeschouwing.html, zesde uitgave 2011, 56 pp.

- Notities rechtsvergelijking ten behoeve van het vak Europees en vergelijkend burgerlijk procesrecht, eerste uitgave 2008, tweede uitgave 2010, 115 p., http://storme.be/NotitiesVglProcesrecht.pdf

- Vergelijkend, internationaal en europees handelsrecht, syllabus UA 2011, powerpoint presentatie, in opbouw; voorheen reeds syllabus KU Leuven "Juridische aspecten van het internationaal zakenwezen", powerpoint-presentatie (2006), aangevuld december 2007; powerpoint-presentatie "internationale arbirage", 20 pp., op http://www.storme.be/JAIZ12.ppt

- Rechtsrelativiteit en rechtsvergelijking, syllabus UA, eerste uitgave mei 2002 (121 + 25 = 146 pp.), tweede uitgave voorjaar 2003 (374 + 25 pp.), derde uitgave voorjaar 2004 (528 + 25 p.), vierde uitgave voorjaar 2005 (624 p.), vijfde uitgave voorjaar 2006 (cursusdienst UA, 333 + 372 = 705 p.), zesde uitgave 2006-2007 (eigen beheer, 747 blz.), enkele hoofdstukken sindsdien bijgewerkt online @ http://storme.be/rvglpub.html

- Handboek vermogensrecht I.,Goederen- en insolventierecht, vervangt (nog maar gedeeltelijk) handboek vermogensrecht: overdracht van eigendom en vestiging van zakelijke rechten, alsook zekerhedne- en insolventierecht, dertiende uitgave 2008 (230 + 208 + 138 p., onvolledig), veertiende uitgave herfst 2009: deel I (232 p.), deel II (274 p.), deel III (212 p.), deel IV (47 p.), deel VIII (114 p.); vijftiende uitgave herfst 2010, deel I tot IV (811 p.), deel VIII (116 p.).

- Handboek vermogensrecht I., Overdracht van eigendom en vestiging van zakelijke rechten, eigen uitgave 1997, 240 pp., tweede uitgave voorjaar 1998 (350 pp.), derde uitgave voorjaar 1999 (390 pp.), vierde uitgave voorjaar 2000, vijfde uitgave januari 2001 (425 blz.), zesde uitgave november 2001 (496 blz.), als "Verkrijging en verlies van goederen en zakelijke rechten", zevende uitgave november 2002 (137 + 56 + 104 + 91 + 146 + 6 pp.), achtste uitgave november 2003 (223 + 104 + 91 + 146 + 6 pp.), negende uitgave november 2004 ( ); tiende uitgave oktober 2005 (189 + 84 + 432 = 705 p.); elfde uitgave oktober 2006 (761 p.), twaalfde uitgave 2007 (755 p.),

- Practicum Zekerheden. Een rechtspraakbundel, syllabus voor het Practicum zekerheden, UA 1991-92 (cursusdienst UIA), nieuwe uitgave 1998 (cursusdienst UIA), nieuwe uitgave 1999 (idem), nieuwe uitgave 2000 (idem), nieuwe uitgave 2001 (idem), nieuwe uitgave oktober 2002 (idem), nieuwe uitgave oktober 2003 (idem), nieuwe uitgave september 2004 (cursusdienst UA), nieuwe uitgave september 2005 (idem), nieuwe uitgave oktober 2006 (idem).

- Rechtspraak en rechtsvorming in Europees verband, eerste uitgave UFSIA 1991 (enkel reader), tweede uitgave (reader met beknopte syllabus) 1992, derde uitgave (bestaande uit Reader en volledige Syllabus) 1993 (kursusdienst UFSIA), vierde uitgave (bestaande uit volledige syllabus en bronnenboek) 1994 (kursusdienst UFSIA), vijfde uitgave 1995 (kursusdienst UFSIA), zesde uitgave voorjaar 1996 (Faculté de droit FUNDP Namur), zevende uitgave januari 1997 (Universitas), achtste uitgave oktober 1997 (Universitas), negende uitgave oktober 1998, tiende uitgave november 1999, elfde uitgave november 2000, twaalfde uitgave november 2001 (172 pp.), herdruk september 2002 (172 pp.), herdruk september 2003, herdruk september 2004.

- Rechtspraakbundel bij Rechtspraak en rechtsvorming in Europees verband, uitgave 2002, cursudienst UFSIA, zie ook http://www.storme.be/RREV.html (587 + 1113 + 122 pp).

- Notarieel Zaken- en contractenrecht, syllabus, 1994 (uitgave door studenten), tweede uitgave VRG-kursusdienst 1995, derde uitgave VRG-kursusdienst 1995-1996 (105 pp, zonder Overdracht van eigendom), vierde uitgave VRG-kursusdienst 1996-97 (110 pp, zonder Overdracht van eigendom en koop-verkoop) (*)

- Overdracht van eigendom en vestiging van zakelijke rechten, VRG cursusdienst 1996 (124 p.)

- Leading principles of Private Law / Introduction to Belgian Private Law, partim Property law, eerste uitgave 1995-1996 (ca. 25 blz.), tweede uitgave 1996-97 (43 blz.), derde uitgave 1997-98 als Comparative property law (67 blz.); vierde uitgave 1998-99 (82 blz.), vijfde uitgave januari 2000 (93 blz.), zesde uitgave voorjaar 2001, zevende uitgave voorjaar 2002 als Comparative property law (45 + 87 + 22 = 154 pp), herdruk voorjaar 2003.

- Leading principles of Private Law / Introduction to Belgian Private Law, partim Law of Obligations, Part I. General Part, eerste uitgave januari 1997 (102 blz.), tweede uitgave voorjaar 1998 (ca. 120 blz.), derde uitgave voorjaar 1999, vierde uitgave voorjaar 2000, 180 blz.

- Lezing van juridische teksten in het Duits, reader, KU Leuven 1992, tweede uitgave 1993, derde uitgave 1994, aanvulling bij de derde uitgave 1995 (kursusdienst VRG), vierde uitgave 1996 (kursusdienst VRG Leuven), vijfde uitgave 1997 (kursusdienst VRG), zesde uitgave 1998 (kursusdienst VRG), zevende uitgave 1999 (kursusdienst VRG), achtste uitgave 2000 (kursusdienst VRG)

- Practicum Verbintenissen. Een rechtspraakbundel, syllabus voor het Practicum Verbintenissen, UIA 1992, tweede uitgave 1993, derde uitgave 1994, vierde uitgave 1995, vijfde uitgave 1996, zesde uitgave 1997, zevende uitgave 1997, achtste uitgave 1998, negende uitagve 1999 (kursusdienst UIA), tiende uitagve 2000 (kursusdienst UIA)

- De Richtlijn Produktenaansprakelijkheid, reader voor de studenten van het seminarie Bijzondere vraagstukken van het recht, UFSIA 1989-90, tweede uitgave 1991-92 (kursusdienst UFSIA)

- (samen met prof. J.M. van Dunné en P. Klik) redaktie van een "reader" Frans verbintenissenrecht, Erasmus universiteit, Rotterdam 1990

- De Argumentatie bij de voorbereiding van recente huurwetgeving, reader voor de studenten van het seminarie Bijzondere vraagstukken van het recht, UFSIA 1990-91 (kursusdienst UFSIA), tweede uitgave 1994-95

- Juridische terminologie voor franstaligen, deel verbintenissenrecht : begrippen uit het algemeen vermogensrecht, het verbintenissenrecht, het exekutierecht en het bewijsrecht, met uiteenzettingen betreffende de moeilijk in het frans vertaalbare begrippen, Leuven Language Training 1991

- met F. REYNTJENS, Comparative Legal systems. A reader, European Studies Program Universiteit Antwerpen 1992 (kursusdienst UFSIA)

- Juridische vragen bij de milieutaksen, reader voor de studenten van het seminarie Bijzondere vraagstukken van het recht, UFSIA 1992-93, tweede uitgave 1993-94 (kursusdienst UFSIA)

- Inleiding tot de rechtsvergelijking met lezing van franse juridische teksten, Tekstenbundel, kursusdienst UFSIA, 1995-1996, met aanvulling 1996.

- Verkeersaansprakelijkheid, reader Bijzondere vraagstukken van het recht, UFSIA 1996-97, Universitas Antwerpen (later aangevuld)

10. Laudationes

Laudatio bij de toekenning van het doctoraat honoris causa aan prof. James Whitman, KU Leuven 26 februari 2015, in Acta Falconis IX: Eredoctoraat Prof. dr. James Whitman - Honorary Doctorate Prof. Dr. James Whitman, Antwerpen: Intersentia 2015, ISBN 978-94-000-0652-2, p. 9-13, ook op https://www.academia.edu/11790461/Laudatio_Dr.h.C._Prof._James_Whitman

Laudatio Prof.dr. Hugh G. Beale, gehouden als promotor van diens doctoraat honoris causa aan de UA 27 mei 2005, http://storme.be/laudatioHughBeale.pdf

Laudatio Prof.dr. Christian von Bar, gehouden als promotor van diens doctoraat honoris causa aan de KU Leuven 16 mei 2003, http://storme.be/laudatioChristianvonBar.pdf

Laudatio bij de opname in de Europese Eresenaat van prof. S.W. Couwenberg, Antwerpen 4 februari 2007, in Europa één federaal, jaargang 47 nr. 1 februari 2007, p. 8., ook op http://storme.be/laudatioSWCouwenberg.pdf, herdrukt in S.W Couwenberg onder redactie van J. Buve en S. Buve, Heeft geschiedenis zin ? Of is dit een onzinnige vraag, Civis mundi jaarboek MMXIV, Deventer Universitaire pers  2015, p. 155-158.

Laudatio bij de opname in de Europese Eresenaat van prof. Rémi Brague, Antwerpen 1 februari 2009, http://storme.be/laudatioRemiBrague.pdf, ook op http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/02/laudatio-remi-brague.html en http://inflandersfields.eu/2009/02/laudatio-remi-brague.html en in 49. Europa één federaal 2009, nr. 1, p. 6-7.

Laudatio Rik van Cauwelaert bij de uitreiking van de erepenning van de Marnixring 2011, Gent 29 oktober 2011, Marnixkrant 2011 = http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2011/10/laudatio-rik-van-cauwelaert.html = http://www.inflandersfields.eu/2011/10/laudatio-rik-van-cauwelaert.html, verkort in Knack 9 november 2011 onder de titel van K. Meulenaere, Lord of the Ring, http://www.knack.be/weekblad/articles/printarticle-2817376.htm

In memoriam uitgesproken op de zitting 50 jaar Europese Eresenaat, Antwerpen 5 februari 2012, http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2012/03/eresenaat-2012.html = http://www.inflandersfields.eu/2012/04/eresenaat-2012.html

11. Inwendige verslagen.

Verslagen Evaluatiecommissie antidiscriminatiewetgeving 2016-2017

Verslagen aan de Commission on European Contract Law (zgn. Lando-Kommissie) oktober 1992, januari 1993, augustus 1993, december 1993, juli 1994, december 1994, september 1995, juni 1996, december 1997 en aan de Study Group on a european Civil Code

Verslagen i.v.m. omzetting van de EG-Richtlijn inzake onrechtmatige bedingen (o.m. aan de Kommissie voor onrechtmatige bedingen), o.m. een advies verschenen in Verslag over de werkzaamheden 1996 van de Raad voor het verbruik, 219-228.

Rapport als expert van de Commissie kaderverdrag Nationale minderheden, aan de Interministeriële conferentie Buitenlands beleid, juli 2003

Adviezen voor het Comité van studie en wetgeving van de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat (2003)

12. Affidavits

Meerdere affidavits in het kader van gerechtelijke procedures in de Verenigde Staten.

14. Webvensters

Zie http://www.storme.be/legal.html

Blog op http://www.vlaamseconservatieven.blogspot.com

 II. Politieke, filosofische, historische bijdragen

1. Recht en gerecht - zie hoger

2. politieke & kultuurfilosofie

a) in boeken of op het web

- "Wordplay Swordplay in een debating society", in J. DETAVERNIER (red.), Mijn Amerika. Nederlanders en Vlamingen over hun Verenigde Staten, Pelckmans Kalmthout 2012, ISBN: 9789028967496, p. 138-145, http://storme.be/WordplaySwordplayineendebatingsociety.pdf. Zie over het boek http://jodetavernier.wix.com/mijn-amerika#!inhoudstafel/c1ndh en https://www.facebook.com/MijnAmerika

- "Tolerantie en antitolerantie", in F. Fleerackers & H. Verboven, Grenzen aan tolerantie ? Anatomie van de open samenleving, VVA Vivat academia jaarboek 2011, Pelckmans Kalmthout 2011, p. 15-29. ISBN 9028961348, 9789028961340.

- "Voorwoord", p. 9-11 in Brecht Arnaert, De Kwantumsprong. De wet breken om recht te halen, uitg. Lulu 2011, ISBN978-1-4477-6268-3, http://www.dekwantumsprong.be

- "Wetenschappelijk bewijs tegen Wilders over de vredelievendheid van de Koran", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2010/04/wetenschappelijk-bewijs-tegen-wilders.html = Brussels Journal 5 april 2010 http://www.brusselsjournal.com/node/4382 = http://dutch.faithfreedom.org/2010/04/04/wetenschappelijk-bewijs-tegen-wilders-over-de-vredelievendheid-van-de-koran/ = http://inflandersfields.eu/2010/04/wetenschappelijk-bewijs-tegen-wilders.html

- "Laten wij vieren !", in Sporen trekken, feestbundel Richard Celis, uitg. Pandora 2009, p. 210-203, ook op http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/10/laten-wij-vieren.html

- "Knak de religieuze test van Geysels en co", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/04/knak-de-religieuze-test-van-geysels-en.html = http://www.brusselsjournal.com/node/3873 = http://inflandersfields.eu/2009/04/knak-de-religieuze-test-van-geysels-en.html

- "Het ritselt weer onder de toonbanken" (collectieve opiniebijdrage in de Standaard 9 april 2009)

- "Een Beeldenstorm in een Glas Water of een Preek in de Woestijn", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2008/05/een-beeldenstorm-in-een-glas-water-of.html = http://inflandersfields.eu/2008/05/een-beeldenstorm-in-een-glas-water-of.html = Brussels Journal 12 mei 2008 (http://www.brusselsjournal.com/node/3242)

- "De fabeltjeskrant van Marc Reynebeau en Misjoe Verleyen" (het ontstaan van de islam volgens de Standaard en Knack), http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2007/03/de-fabeltjeskrant-van-marc-reynebeau-en.html en The Brussels journal 9 maart 2007

- "Glossen bij een regensburgse rede", september 2006, http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2006/09/glossen-bij-een-regensburgse-rede.html

- De Europese waarden: bescherm ze tegen de waarden van de Europese Grondwet, rede bij de opname in de Europese Eresenaat van de BVSE-UEF, Antwerpen 5 februari 2006, 46. Europe één federaal , april 2006, p. 2-3, ook op http://www.storme.be/DeEuropeseWaarden.pdf en op http://www.bitterlemon.nu/archief/6220/de-europese-waarden

- "Culturele identiteit, welvaart, solidariteit, zingeving en democratie", in De Vlaamse en Europese uitdaging. Vlaming zijn nu, red. Jan de Groof, Frank Judo & Matthias E. Storme, Tielt: Lannoo campus 2004 (ISBN 9020955063), p. 159-178. De meest recente versie vindt U ook op http://www.storme.be/geworteld.html

- "Tolerantie", lezing Nationaal Congres Davidsfonds, Antwerpen 20 april 2002, in "De Vlaamse Beweging.Welke toekomst ?", Leuven: Davidsfonds 2002 (ISBN 9058261948), p. 164-179, ook op http://www.bitterlemon.nu/archief/5890/tolerantie. Licht gecorrigeerde versie op http://www.storme.be/tolerantie.html; licht ingekort als "Tolerantie: een complexe deugd", in Nieuwsbrief Orde van den Prince 2003 nr. 4, p. 6-10; licht gewijzigde versie in Nova et Vetera, Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding, jg. LXXX, 2002-2003, nr. 6, p. 435-449

- "Onverdraagzaamheid valt soms te verkiezen boven onverschilligheid", interview met Benoit Lannoo, Tertio 16 oktober 2002, p. 8-9, overgenomen in Met zorg - tijdschrift van vormingsdienst Guislain, jaargang 9 nr. 1, maart 2003, p. 13-17, ook op http://www.storme.be/tolerantietertio.html

- "Geworteld en gelaagd - Vlaming/Nederlander zijn in een tijd van globalisering", lezing Colloquium Delta Stichting 11 november 1999, in Vlaamse identiteit, Nederlandse toekomst in Europa, Tekos-reeks nr. 12; een bijgewerkte versie verscheen als "Culturele identiteit, welvaart, solidariteit, zingeving en democratie" in Secessie n. 10, januari 2003, p. 21-34, http://secessie.nu/?tekst=toonart&nummer=69.

- "Over het politiek, economisch en cultureel belang van een welbegrepen culturele samenhorigheid en zelfvertrouwen", in P. DE ROOVER & E. PONETTE (red.) , Hoe Vlaams zijn de Vlamingen ? Over identiteit. Davidsfonds Leuven 2000 (ISBN 9058260496), p. 117-123 (*), ook (verkort) in Vivat Academia 1999 nr. 104 (sept. 1999) p. 1-6 = http://www.vvacademici.org/ArchiefVVA/Vivat%20Ac_104_sept%2099.pdf.

b) in tijdschriften

- "Twee soorten romantiek", Grondvest juli 2016, p. 5, (http://www.vvb.org/file?fle=108030&ssn=afdee7e96c6c6888c171496ef3d64159d94b3c25) = http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2016/07/twee-soorten-romantiek.html = http://www.inflandersfields.eu/2016/07/twee-soorten-romantiek.html = http://doorbraak.be/nl/nieuws/twee-soorten-romantiek

- "Laat je niet achter de veren zitten", column over cultural appropriation, Grondvest 1 mei 2016, p. 5, ook op http://doorbraak.be/nl/nieuws/laat-je-niet-achter-de-veren-zitten = https://www.n-va.be/nieuws/laat-je-niet-achter-de-veren-zitten, aangevuld met voetnoten op http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2016/04/laat-je-niet-achter-de-veren-zitten.html
= http://www.inflandersfields.eu/2016/04/laat-je-niet-achter-de-veren-zitten.html 

- "Terroristenwil als maatstaf aller dingen?", Grondvest januari 2016, p. 5 = http://www.vvb.org/file?fle=99820 = http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2015/12/terroristenwil-als-maatstaf-aller-dingen.html = http://www.inflandersfields.eu/2015/12/terroristenwil-als-maatstaf-aller-dingen.htmlhttp://www.n-va.be/nieuws/terroristenwil-als-maatstaf-aller-dingen = http://doorbraak.be/nl/nieuws/terroristenwil-als-maatstaf-aller-dingen

- "Oswald Spengler revisited, commentaar bij een fragment uit Jahre der Entscheidung", in: rekto verso (ISSN 1780-5244-56) nr. 66 april-mei 2015, p. 17 = http://www.rektoverso.be/artikel/%E2%80%98hoe-harder-het-klettert-hoe-beter%E2%80%99-oswald-spengler-revisited

- "Tussen opgehemeld verleden en teveelbeloofde toekomst: een verloren heden ?" Grondvest maart 2015, p. 5, ook op http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2015/02/tussen-opgehemeld-verleden-en.html en
http://www.inflandersfields.eu/2015/02/tussen-opgehemeld-verleden-en.html
en http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/tussen-opgehemeld-verleden-en-teveelbeloofde-toekomst-een-verloren-heden

- "Onverteerbaar", Doorbraak november 2013 p. 15 (http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/onverteerbaar) = http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2013/11/onverteerbaar.html = http://www.inflandersfields.eu/2013/11/onverteerbaar.html

- "Pervers categorisch denken en spreken", Doorbraak september 2013, p. 15 (http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/pervers-categorisch-denken-en-spreken) = http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2013/08/pervers-categorisch-denken-en-spreken.html = http://www.inflandersfields.eu/2013/08/pervers-categorisch-denken-en-spreken.html

- "Gij zult wel oordelen", Doorbraak september 2011, http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/gij-zult-wel-oordelen-sprekershoek = http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2011/08/gij-zult-wel-oordelen.html = http://inflandersfields.eu/2011/08/gij-zult-wel-oordelen.html = http://www.brusselsjournal.com/node/4821 = http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/1019 = http://www.bitterlemon.nu/archief/19079/gij-zult-wel-oordelen

- "Linkse kerk promoot onredelijke onaangepastheid", Doorbraak januari 2011, p. 15 = http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2010/12/linkse-kerk-promoot-onredelijke.html = http://inflandersfields.eu/2010/12/linkse-kerk-promoot-onredelijke.html = http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/903 = http://doorbraak.org/doorbraak/33861/sprekershoek-januari-2011 = http://www.brusselsjournal.com/node/4621

"Vrijheid van meningsuiting", in Kort Manifest 2008

- "Communautarisme - nationale identiteit positief idee", Doorbraak 2007 nr. 6 p. 3 (http://www.doorbraak.org/115/20124).

- "Wat heb je vandaag op school geleerd", Doorbraak september 2006 p. 3 (http://www.doorbraak.org/115/16400), ook op http://inflandersfields.blogspot.com/2006/08/wat-heb-je-vandaag-op-school-geleerd.html en op http://www.brusselsjournal.com/node/1267

- "Gebrek aan burgerlijke deugden - pver het wegglijden in morele armoede", Doorbraak februari 2006, ook op http://www.bitterlemon.nu/#gebrek-aan-burgerlijke-deugden

- "Hoe een rotsblok een kaartenhuisje blijkt te zijn", Doorbraak juli 2005, p. 3, ook op http://www.doorbraak.org/115/863

- "Genofobie: over vergrijzing en de dictatuur van het heden", Doorbraak april 2005, p. 3, http://www.doorbraak.org/115/514 = http://www.bitterlemon.nu/archief/6148/genofobie-over-vergrijzing-en-de-dictatuur-van-het-heden

- Islam en democratie (over de vrijheid van interpretatie in de shariah), de Tijd 29 maart 2005

- "Ontslag Buttiglione illustreert machtsgreep Europese tegenreligie", volledig op http://www.storme.be/Buttiglione.html, licht ingekort in 't Pallieterke 9 november 2004, sterk ingekort in de TIJD 8 november 2004 (http://www.tijd.be/algemeen/algemeen/Ontslag_Buttiglione_illustreert_machtsgreep_Europese_tegenreligie.5386522-534.art)

- "Waarom Europa zich jegens Turkije overspeelt", Doorbraak oktober 2004, op http://www.storme.be/Turksoverspel.html

- "De gedachtenlozers", verschenen onder de titel "Gesubsidieerde dwaasheid opgevoerd als orakeltaal, Politieke correctheid is aan het verschuiven", Doorbraak maart 2004, p. 3, http://www.doorbraak.org/115/261

- Zwart-wit denken over complexe problemen. Opvattingen van onze tijd dan zo veel beter ?", Doorbraak maart 2003, p. 3

- "Het volk zonder eigenschappen", Doorbraak augustus 2002 nr. 8, p. 3, http://www.doorbraak.org/115/117

- "Cultuur: consumptie-artikel of zingeving in gemeenschap?", FET (Financieel-economische Tijd) 5 juni 2002 = http://www.bitterlemon.nu/archief/6221/cultuur-consumptie-artikel-of-zingeving-in-gemeenschap

- "Vrijheid elke dag meer ingeperkt - Pest wederom pest", Doorbraak mei 2002

- "Dubbele bodem in prinselijke woorden ?", column Punt 19 februari 2002, ook op http://www.storme.be/dubbelebodems.pdf

- "Opmars van het multinihilisme - Waarden om voor te vechten ?", Doorbraak december 2001, p. 3

- "(Inter)nationalist zijn vandaag - tussen individualisme en totalitarisme, universalisme en particularisme, cultuurimperialisme en multiculturalisme, schizofrenie en paranoia", emeritaatsviering prof. Ponette, 6 oktober 2001, in Vivat Academia nr. 113, oktober-december 2001, p. 218-228 = http://www.vvacademici.org/ArchiefVVA/Vivat%20Ac_113_okt%2001.pdf, licht verkort in Civis Mundi 2002 nr. 1, p. 51-56, ook op http://www.storme.be/inter-nationalisme.pdf en  http://www.bitterlemon.nu/archief/10847/internationalist-zijn-vandaag/

- "Duurzamer dan brons", toespraak bij de inhuldiging van het beeld van Anton van Wilderode, Beauvoorde 10 juni 2001, Het verbond, juli 2001, p. 2-9.

- "De excuus-cultuur", Doorbraak februari 2001, 23, http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2001/02/de-excuus-cultuur.html

- Dankrede uitgesproken bij de ontvangst van de André Demedtsprijs 2000 uit handen van de voorzitter van de Marnixring Kortrijk-Broel, Stadhuis Kortrijk, zondag 26 november 2000, gedeeltelijk in KFV-Mededelingen (Komitee voor Frans Vlaanderen) 2001, volledig op http://www.storme.be/demedtsprijs.html

- "Ze zijn zo kleurrijk, meneer", elfjulirede 2000 (Ronse 9-7-2000, Kortrijk 10 juli 2000, Sint-Niklaas 11 juli 2000), Vivat Academia nr. 108 september 2000, p. 3-14 = http://www.vvacademici.org/ArchiefVVA/Vivat%20Ac_108_sept%2000.pdf = http://www.storme.be/guldensporen2000.html

- "Democratie, hoe is het mogelijk ? Over de randvoorwaarden voor een daadwerkelijke democratie", lezing VVA-ledendag 1 april 2000, http://www.storme.be/opsomer2000-storme.html, volledig in 9. Ad-vocare, Juridisch cahier (voorheen Tijd-schrift) 2000-2001 nr. 1 (september 2000), p. 10-15, licht verkort in Vivat Academia nr. 107, juni 2000, p. 15-26 = http://www.vvacademici.org/ArchiefVVA/Vivat%20Ac_107_juni%2000.pdf.

- "De internationale van de haat", Doorbraak maart 2000 p. 3

- Matthias E. Storme geïnterviewd door prof. E. Henau, "Er is meer" in het programma "Braambos" van KTRC, uitgezonden op Canvas 26 september 1999 - gedeeltelijk in de Vloer november 1999, p. 7-9, integraal op http://www.storme.be/erismeer.pdf

- "Importatie ofte omgekeerde etnische zuivering", Doorbraak september 1999, p. 3

- "Aberraties rond Kosovo", Doorbraak juni 1999

- "De taak van de intellektueel tussen Scylla en Charybdis van relativisme en universalisme", Tijd-Schrift, juridisch cahier, 1997-1998 nr. 3, 52-56

- "Katoliek Vlaams Hoogstudent zijn vandaag", feestrede 95 jaar KVHV, Universiteitshal Leuven 24-1-1998, 109. Ons leven, 1998-10, p. 6-10 - zie http://hagar.arts.kuleuven.ac.be/~kvhv/onsleven/jg109/nr10/index.html

- "De taak van de intellektueel in de hedendaagse samenleving", rede VVA-Algemene Ledendag 1997, Bornem 8-3-1997; ook (aangepast) lezing Orde van de Prince Brussel 20-3-1997, gedeeltelijk in de Standaard 5-4-1997, uitgebreid in Vivat Academia nr. 98, maart 1998, p. 26-40 = http://www.vvacademici.org/ArchiefVVA/Vivat%20Ac_98_maart%2098_.pdfhttp://www.storme.be/vva-storme.html

- intreerede als algemeen voorzitter van het VVA, Kortrijk 9 september 1996, in Vivat Academia 1996, nr. 92-93, p. 57-62 = http://www.vvacademici.org/ArchiefVVA/Vivat%20Ac_92-93_juli%2096.pdf, http://www.storme.be/vvarede96.html

- "Grenzen aan de gelijkschakeling", Repliek op de Openingsrede van mr. F. Keuleneer op de 105e openingszitting van het Vlaams Pleitgenootschap, Brussel 10-11-1995, Het Poelaertplein, 1995-96, nr. 4 extra bijlage, p. 14-17; http://www.storme.be/vpg_repliek.html

- "Over kultuurwaarden en systeemtheorie", Alternatief 1981, Nr. 43

c) Toespraken Orde van de Vlaamse leeuw

- "Uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw aan Louis & Lieve Vos-Gevers", lezing stadhuis Aalst 10 juli 2016, http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2016/07/orde-van-de-vlaamse-leeuw-aan-lieve-en.html
= http://www.inflandersfields.eu/2016/07/orde-van-de-vlaamse-leeuw-aan-lieve-en.html = http://www.vlaandereneuropa.net/wp-content/uploads/2016/07/2016-OVL-storme.pdf

- "Uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw aan Rik van Cauwelaert", lezing stadhuis Aalst 9 juli 2015

- Laudatio bij de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw aan Nelly Maes, Sint-Niklaas 28 juni 2014, http://www.ordevandevlaamseleeuw.org/laudatioMaes2014.pdf = "Een waardige leeuwin",  http://www.doorbraak.be/nl/node/39306 

- Laudatio bij de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw aan Axel Buyse, Sint-Niklaas 29 juni 2013, http://www.ordevandevlaamseleeuw.org/laudatioBuyse2013.pdf ook in Het verbond juli-augustus 2013, p. 18-20

- Laudatio bij de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw aan Richard Celis, Sint-Truiden 11 juli 2012, http://www.ordevandevlaamseleeuw.org/laudatioCelisLeeuw.pdf = Het Verbond, september-oktober 2012, p. 5-9

- Laudatio bij de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw aan Jean-Pierre Rondas, http://www.ordevandevlaamseleeuw.org/laudatioRondas2011.pdf = http://storme.be/laudatioRondas2011.pdf = http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2011/07/uitreiking-van-de-orde-van-de-vlaamse.html = http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/1001
= http://inflandersfields.eu/2011/07/uitreiking-van-de-orde-van-de-vlaamse.html = Het Verbond 2011 nr. 5, p. 2-5.

- Laudatio bij de uitreikeing van de Orde van de Vlaamse Leeuw aan Luc van den Brande, Dendermonde 9 juli 2010, http://storme.be/LeeuwVandenbrande2010.pdf = http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2010/07/uitreiking-van-de-orde-van-de-vlaamse.html
= http://inflandersfields.eu/2010/07/uitreiking-van-de-orde-van-de-vlaamse.html = Het Verbond 2010 nr. 7, p. 2-7.

- Laudatio Richard Celis n.a.v. de viering van zijn 80e verjaardag, Antwerpen 10 oktober 2009, http://storme.be/LaudatioRichardCelis.pdf

- Laudatio bij de uitreiking van de Orde van de Vlaamse leeuw aan Eric Ponette, Antwerpen 26 juni 2009, op http://ordevandevlaamseleeuw.org/laudatioPonette.pdf = Het Verbond 2009 nr. 7 (september), 21-24.

- Laudatio bij de uitreiking van de Orde van de Vlaamse leeuw aan Frans-Jos Verdoodt, Kortrijk 28 juni 2008 (ook op http://advn.be/Images/online/MatthiasEStorme.pdf)

Toespraak bij de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw 2005 aan Leo Peeters en de burgemeesters van Halle-Vilvoorde (20 maart 2005), ook in Het Verbond, april 2005, 2-9.

- Toespraak bij de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw 2003 aan Hubert van Herreweghen (29 juni 2003), in Het Verbond, september 2003, 10-18 = Viva Academia nr. 120 (aug/sep 2003), p.  107-114 = http://www.vvacademici.org/ArchiefVVA/Vivat%20Ac_120_juli%2003.pdf

- Toespraak bij de uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw 2002 aan Harold van de Perre (30 juni 2002), in Het Verbond, oktober 2002, 2-9

- Toespraak bij de uitreiking van de Orde van de Vlaamse leeuw 2001 aan Jari Demeulemeester , Gent 1 juli 2001, Meervoud 2001 nr. 69

- Laudatio Kees Middelhoff bij de uitreiking van de Orde van de Vlaamse leeuw, Gent 1 juli 2000, in Het Verbond, juni-juli 2000, 27-32

- Laudatio Ludo Abicht bij de uitreiking van de Orde van de Vlaamse leeuw, Gent 1998

3. Onderwijspolitiek, taal en taalpolitiek, universiteit

- "Language legislation and policy - Flanders in a European perspective", lecture at the seminar Fostering and promoting the Cultural and Linguistic Heritage of Europe, European Alliance Group, Aalst 15 June 2015, ppt @ http://storme.be/EAAalst.ppt, text at https://www.academia.edu/12979677/Language_Policies_why_do_they_matter_-_a_Flemish_perspective;
eerder "Language Policies – why do they matter - a Flemish perspective", lezing aan de City University of New York, 24 October 2011, debate Language Policies – why do they matter (see also http://www.international.gouv.qc.ca/en/newyork/actualites/9785 and http://ofsys.com/T/OFSYS/SM2/2/S/F/310/89311/ZaF8HV0I.html), text (slightly updated)  fotoverslag op http://www.flandershouse.org/language-policies-why-do-the-matter-slides .

- "Bolland contra Mercier, ook vandaag", in Doorbraak april 2011, p. 15 (http://www.doorbraak.org/doorbraak/33918/sprekershoek-april-2011) = http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2011/03/bolland-contra-mercier-ook-vandaag.html = http://inflandersfields.eu/2011/03/bolland-contra-mercier-ook-vandaag.html = http://www.brusselsjournal.com/node/4715

- "De katholieke Universiteit als herdenkende en contrasterende gemeenschap", bijdrage tot het debat "De inhoudelijke identiteit van een katholieke universiteit" (http://www.kuleuven.be/metaforum/page.php?LAN=N&FILE=subject&ID=523&PAGE=1), KU Leuven 28 oktober 2010 (org. Metaforum KU Leuven), tekst = in 78. Streven, februari 2011, p. 169-173 en op http://storme.be/KUcontrasterendegemeenschap.pdf en op http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2010/11/de-katholieke-universiteit-als.html = http://www.brusselsjournal.com/node/4593
= http://www.bitterlemon.nu/archief/5161/de-katholieke-universiteit-als-herdenkende-en-contrasterende-gemeenschap = http://inflandersfields.eu/2010/11/de-katholieke-universiteit-als.html, verkort in Katholiek Nieuwsblad 2010/48 van 3 december 2010, p. 6; ook mee opgenomen in "Universiteit, kerk en samenleving", Metaforum Leuven 2011, p. 52-54

- "Voor meer variatie", in 43. Nederlands van nu, 1995, 114-115, themanummer Algemeen Nederlands en Vlaamse varianten

- "Duizenden van hun burgerschap beroofd door anti-integratiebeleid van een reguleringzieke overheid" , Vlaams jurist vandaag , november 1995, ook als "Integratie" verschenen in VETO XXII nr. 4 (5-10-1995), als bijdrage in K. ELST, De vier van Breda. Het spellingvraagstuk, Deltapers Wijnegem / Monnickendam 1996, 103-107, en als tribune in De Standaard van 3 februari 1995 onder de titel "Taal behoort het volk, niet regelzieke politici" (*)

- "Nederlandstalig universitair onderwijs : onze student "réduit à des conditions d'infériorité dans la concurrence universelle ?". Of : hebben onze ouders voor niets gestreden ?", in VRG-Berichten, oudstudentenvereniging Vlaams Rechtsgenootschap Leuven, 1990-91

3b. Redactionelen VVA

- "Woord van de algemeen voorzitter", Vivat academia nr 94 (maart 1997), p. 1-2, http://www.vvacademici.org/ArchiefVVA/Vivat%20Ac_94_maart%2097.pdf.
- "Woord van de algemene voorzitter", Vivat academia nr 95 (juni 1997), p. 1, http://www.vvacademici.org/ArchiefVVA/Vivat%20Ac_95_juni%2097.pdf
- "Woord van de algemene voorzitter", Vivat academia nr 96 (september 1997), p. 1-2, http://www.vvacademici.org/ArchiefVVA/Vivat%20Ac_96_sept%2097.pdf
- "Woord van de algemene voorzitter", Vivat academia nr 98 (maart 1998), p. 1, http://www.vvacademici.org/ArchiefVVA/Vivat%20Ac_98_maart%2098_.pdf
- "Woord van de algemene voorzitter", Vivat academia nr 99 (juni 1998), p. 1, http://www.vvacademici.org/ArchiefVVA/Vivat%20Ac_99_juni%2098.pdf
- "Is dit de laatste Vivat?", Vivat academia nr 100 (september 1998), p. 1, http://www.vvacademici.org/ArchiefVVA/Vivat%20Ac_100_sept%2098.pdf


4. Algemene politiek, grondwettelijke vraagstukken, economische politiek

a) interpellaties gemeentepolitiek

- Rede tegen het opheffen van het zogenaamde hoofddoekenverbod door de Stad Gent,  gehouden in de gemeenteraad van 27 mei 2013, http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2013/06/rede-tegen-het-opheffen-van-het.html http://www.inflandersfields.eu/2013/06/rede-tegen-het-opheffen-van-het.html = http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/1193 = http://gent.n-va.be/hoofddoekendebat-tussenkomst-van-raadslid-en-jurist-matthias-storme-op-de-gemeenteraad-van-270513

- Interpellatie over het beleid inzake gemeenschapswonen in Gent, rede van gemeenteraadslid Matthias Storme op de gemeenteraad van 26 november 2013, letterlijke tekst op http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2013/11/interpellatie-over-het-beleid-inzake.html en op http://gent.raadsinformatie.be/vergadering/118605/Gemeenteraad+26-11-2013, ook te herbeluisteren op http://gent.raadsinformatie.be/vergadering/118605/Gemeenteraad+26-11-2013.

b) andere

- Aanmerkingen bij Trump, Grondvest januari 2017, p. 5 = http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2017/01/aanmerkingen-bij-trump.html = http://www.inflandersfields.eu/2017/01/aanmerkingen-bij-trump.html =

- "Datafobie", Grondvest juli/aug 2015 p. 5 = http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2015/06/datafobie.html = http://www.inflandersfields.eu/2015/06/datafobie.htmlhttp://www.doorbraak.be/nl/nieuws/datafobie

- "Uitgezonderd plaatselijk verkeer -  het stadsnationalisme als nieuwe maatstaf?", Grondvest mei 2015, p. 5 = http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2015/04/uitgezonderd-plaatselijk-verkeer.html = http://www.inflandersfields.eu/2015/04/uitgezonderd-plaatselijk-verkeer.html = http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/uitgezonderd-plaatselijk-verkeer

- Mijmering over wetgever en regeerakkoord", Grondvest, september 2014, p. 5 = http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2014/09/mijmering-over-wetgever-en-regeerakkoord.html = http://www.inflandersfields.eu/2014/10/mijmering-over-wetgever-en-regeerakkoord.html = (update) "Over wetgever en regeerakkoord", http://www.doorbraak.be/nl/node/39691;

- "Een West-Lothian conundrum in Vlaanderen: de provincievrije steden", Doorbraak 25 juli 2014 (http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/een-west-lothian-conundrum-vlaanderen-de-provincievrije-steden) = http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2014/07/een-west-lothian-conundrum-in.html
- "Neem Europa zijn open debat niet af", de Standaard 21 mei 2014, http://www.standaard.be/cnt/dmf20140520_01112849 = http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2014/05/neem-europa-zijn-open-debat-niet-af.html = http://www.inflandersfields.eu/2014/05/neem-europa-zijn-open-debat-niet-af.html = http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/neem-europa-zijn-open-debat-niet-af

- "Een rookgordijn rond het middenveld", Doorbraak mei 2013 (http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/een-rookgordijn-rond-het-middenveld) =  http://www.inflandersfields.eu/2013/04/een-rookgordijn-rond-het-middenveld.html = http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2013/04/een-rookgordijn-rond-het-middenveld.html = http://www.n-va.be/nieuws/opinie/een-rookgordijn-rond-het-middenveld

- "Een gevaar voor het land ?", Doorbraak februari 2013 p. 15 (http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/een-gevaar-voor-ons-land) = http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2013/01/een-gevaar-voor-ons-land.html = http://www.inflandersfields.eu/2013/01/een-gevaar-voor-ons-land.html = http://www.n-va.be/nieuws/opinie/een-gevaar-voor-ons-land = http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/1164

- "De EU is de oorzaak van het separatisme", Doorbraak november 2012, p. 15 (http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/de-eu-de-oorzaak-van-het-separatisme)  = "De EU als hoofdoorzaak van het separatisme", http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2012/10/de-eu-als-hoofdoorzaak-van-het.html = http://www.inflandersfields.eu/2012/10/de-eu-als-hoofdoorzaak-van-het.html = http://www.n-va.be/nieuws/opinie/de-eu-als-hoofdoorzaak-van-het-separatisme = = http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/1149

- "Bij de verguizing van politiek idealisme", Doorbraak februari 2012 (http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/bij-de-verguizing-van-politiek-idealisme) = http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2012/02/bij-de-verguizing-van-politiek.html = http://www.inflandersfields.eu/2012/02/bij-de-verguizing-van-politiek.html = http://www.bitterlemon.nu/archief/20984/bij-de-verguizing-van-politiek-idealisme/

- "Wetenschappelijk begeleide antipolitiek", Doorbraak juli 2011 (licht verkort), (http://doorbraak.org/doorbraak/33973/sprekershoek-juli-2011), http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2011/07/wetenschappelijk-begeleide-antipolitiek.html = http://www.brusselsjournal.com/node/4767 = http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/1000 = http://www.n-va.be/nieuws/column/wetenschappelijk-begeleide-antipolitiek = http://inflandersfields.eu/2011/07/wetenschappelijk-begeleide-antipolitiek.html

- "Een plan N voor Vlaanderen (en Brussel)", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2010/11/een-plan-n-voor-vlaanderen-en-brussel.html = http://inflandersfields.eu/2010/11/een-plan-n-voor-vlaanderen-en-brussel.html = http://www.baarlewerkgroep.org/nl/visie/staatkundige-inrichting/70-een-plan-n-voor-vlaanderen-en-brussel
= http://vlaamserepubliek.wordpress.com/2010/11/21/een-plan-n-voor-vlaanderen-en-brussel/ = http://doorbraak.org/nieuws/49/plan-n-voor-vlaanderen-en-brussel = http://www.brusselsjournal.com/node/4591= Tegenstroom 2010-2011 nr. 1, p. 20-21 = Het Verbond december 2010, 5-7 = http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/een_plan_n_voor_vlaanderen_en_brussel/

- "Hoe meet je een redelijk compromis", de Standaard 5 oktober 2010 = http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2010/10/hoe-meet-je-een-redelijk-compromis.html = http://inflandersfields.eu/2010/10/hoe-meet-je-een-redelijk-compromis.html = http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/857 , ook als "Over compromisbreidheid: Hoe de zwarte piet aanrekenen met de franse slag", in Doorbraak oktober 2010 (http://www.doorbraak.org/doorbraak/33814/sprekershoek-oktober-2010)

- "Ons Europa vereist een vrij Vlaanderen", rede ijzerwake 22 augustus 2010, http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2010/08/ons-europa-vereist-een-vrij-vlaanderen.html =
http://inflandersfields.eu/2010/08/ons-europa-vereist-een-vrij-vlaanderen.html = http://vlaamserepubliek.wordpress.com/2010/08/29/toespraak-prof-matthias-storme-ijzerwake-2010/, originele opname op http://www.youtube.com/watch?v=n0HbDJwcifo

- "Confederalisme voor dummies en de logische seconde van onafhankelijkheid daarin", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2010/06/confederalisme-voor-dummies-en-de.html = http://inflandersfields.eu/2010/06/confederalisme-voor-dummies-en-de.html = http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/opinie/vrije-tribunes/confederalisme-voor-dummies-en-de-logische-seconde-van-onafhankelijkheid-daarin/opinie-1194751194835.htm = http://www.bitterlemon.nu/archief/11956/confederalisme-voor-dummies-en-de-logische-seconde-van-onafhankelijkheid-daarin = http://www.kuleuven.be/metaforum/page.php?LAN=N&FILE=opiniestuk&ID=64 = http://www.democratie.nu/nieuws/federaal/confederalisme_voor_dummies.html = http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/788

- "De verloren legitimiteit van het federale parlement", de Standaard 21 mei 2010 (http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=II2QEJ23) = http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2010/05/de-verloren-legitimiteit-van-het.html = http://inflandersfields.eu/2010/05/de-verloren-legitimiteit-van-het.html = Nieuw Pierke 21 mei 2010 (http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/771) = http://vlaamserepubliek.wordpress.com/2010/05/22/de-verloren-legitimiteit-van-het-federale-parlement/ = http://www.democratie.nu/nieuws/federaal/de_verloren_legitimiteit_van_het_federale_parlement.html = http://www.kuleuven.be/metaforum/page.php?LAN=N&FILE=opiniestuk&ID=60

- "De Vlaamse Plannen B - uit een gesprek met Isabelle Albers", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2010/09/de-vlaamse-plannen-b-uit-een-gesprek.html = http://inflandersfields.eu/2010/09/de-vlaamse-plannen-b-uit-een-gesprek.html

- "Morsen met de Grondwet en met internationale vergelijkingen", een repliek op Huyse, http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2010/05/morsen-met-de-grondwet-en-met.html
= http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/749
= http://www.kuleuven.be/metaforum/page.php?LAN=N&FILE=opiniestuk&ID=61 = Brussels Journal 6 mei 2010 (http://www.brusselsjournal.com/node/4419) = http://inflandersfields.eu/2010/05/morsen-met-de-grondwet-en-met.html
= http://www.democratie.nu/nieuws/federaal/morsen_met_de_grondwet_en_met_internationale_vergelijkingen.html = http://vlaamserepubliek.wordpress.com/2010/05/01/morsen-met-de-grondwet-en-met-internationale-vergelijkingen.

- "Desovjetiseer het onderwijs!", in Doorbraak april 2010, ook op http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2010/03/desovjetiseer-het-onderwijs.html en op http://inflandersfields.eu/2010/03/desovjetiseer-het-onderwijs.html

- "In necessariis diversitas", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/12/in-necessariis-diversitas.html = http://inflandersfields.eu/2009/12/in-necessariis-diversitas.html, verkort in januari 2010 als "Diversiteit of centralisme?", ook op http://www.bitterlemon.nu/archief/20952/in-necessariis-diversitas en http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/632 en Het Verbond 2010 nr. 2, p. 2-5

- (B. Hanssen e.a.) "Open Brief aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over de BAM Reclamespots en de Lange Wapper"; Knack 30 september 2009, http://www.knack.be/blog/blog-algemeen/71-89-5218/open-brief.html = http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/10/open-brief-aan-de-vlaamse-regering-en.html

- (J. Sanctorum e.a.) "Maddens-doctrine bekt toch zo lekker. Tijd voor iets helemaal anders? Een doorgedreven staatshervorming komt er pas na een uitgesproken Vlaamse frontvorming", De Tijd 25 september 2009 = http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/09/maddens-doctrine-bekt-toch-zo-lekker.html

- "De kolonisering van de huiskamer", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/09/de-kolonisering-van-de-huiskamer.html = http://www.bitterlemon.nu/archief/6868/de-kolonisering-van-de-huiskamer = http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/544 = http://inflandersfields.eu/2009/09/de-kolonisering-van-de-huiskamer.html = http://www.brusselsjournal.com/node/4091 = http://www.conservatismeweb.nl/node/1195 "

- "Zeven vragen aan de kandidaten", Doorbraak juni 2009, http://www.doorbraak.org/115/29532

- "Het ritselt weer onder de toonbanken" (collectieve opiniebijdrage in de Standaard 9 april 2009

- "En waarom niet alle Chinezen ? Over de Turk in onszelf", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/04/en-waarom-niet-alle-chinezen-over-de.html en op Brussels Journal 7 april 2009
 • - "Patiëntenmobiliteit" zal ook splitsing gezondheidszorg vergemakkelijken", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/04/patientenmobiliteit-zal-ook-splitsing.html

  - "Chantagefederalisme", Doorbraak februari 2009, p. 3 (http://www.doorbraak.org/115/27937), ook op http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/01/chantagefederalisme.html en http://inflandersfields.eu/2009/01/chantagefederalisme.html

  - "Het metriek stelsel van bruggenbouwer Sinardet", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/01/het-metriek-stelsel-van-bruggenbouwer.html ook op http://inflandersfields.eu/2009/01/het-metriek-stelsel-van-bruggenbouwer.html

  "Belangenconflict Waals Parlement abusief en onwettig", de Standaard 16 januari 2009, ook op http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/01/belangenconflict-waals-parlement.html en http://inflandersfields.eu/2009/01/belangenconflict-waals-parlement.html

  "Ierland-EU for dummies", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2008/06/ierland-eu-for-dummies.html 23 juni 2008 = http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/262 = Brussels journal 26 juni 2008 = Doorbraak juli 2008, 3.

  - Theo Francken, Karl Vanlouwe, Matthias Storme, Dominick Vansevenant, Bart De Valck, Guido Moons en Peter De Roover, "Stemmen over een onafhankelijk Vlaanderen", http://www.storme.be/onafhankelijkheidsreferendum.html,, verschenen in de Standaard 17 juni 2008

  - "De Maskers Vallen Af: Het Gaat (ook) om Ordinaire Gebiedsroof", Vlaamse conservatieven 2 juni 2008 (http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2008/06/de-maskers-vallen-af-het-gaat-ook-om.html) = In Flanders Fields 2 juni 2008 (http://inflandersfields.eu/2008/06/de-maskers-vallen-af-het-gaat-ook-om.html)= Brussels Journal 3 juni 2008 (http://www.brusselsjournal.com/node/3311) = Nieuw Pierke 3 juni 2008 = Vivat academia 2008 nr. 139, 59-68 = Ons verbond juli 2008, p. 2-12

  - "Een merkwaardige manier van bruggen bouwen", (licht verkort) de Standaard 23 mei 2008 = http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2008/05/een-merkwaardige-manier-van-bruggen.html = http://inflandersfields.eu/2008/05/een-merkwaardige-manier-van-bruggen.html

  - "Represailles: niet louter hoon, maar broodroof", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2008/03/represailles-niet-louter-hoon-maar.html, licht ingekort als "Flaminganten tussen smaad en broodroof", in Doorbraak maart 2008, p. 3 als "Flaminganten tussen smaad en broodroof"

  - "There is no government like no government", Doorbraak januari 2008, p. 3 (http://www.doorbraak.org/115/23119) = http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2007/12/there-is-no-government-like-no.html = http://inflandersfields.eu/2007/12/there-is-no-government-like-no.html

  - "Dewael's bedrieglijke rechtsvergelijking", http://inflandersfields.eu/2007/10/dewaels-bedrieglijke-rechtsvergelijking.html = http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2007/10/dewaels-bedrieglijke-rechtsvergelijking.html, licht ingekort in de Standaard 6 november 2007

  - "Nog steeds "ils nous ont pris la Flandre" ", Doorbraak september 2007 p. 3 = http://inflandersfields.eu/2007/09/nog-steeds-ils-nous-ont-pris-la-flandre.html

  - "Het Geheim van een Franstalig Vetorecht", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2007/08/het-geheim-van-een-franstalig-vetorecht.html = http://inflandersfields.eu/2007/08/het-geheim-van-een-franstalig-vetorecht.html = http://www.brusselsjournal.com/node/2366 (26 augustus 2007).

  - "Qui veut divorcer", Le Soir 9 augustus 2007 = http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2007/08/matthias-storme-qui-veut-divorcer.html = http://inflandersfields.eu/2007/08/matthias-storme-qui-veut-divorcer.html.

  - "Foute stelling VLD: 'noden van burgers overal gelijk' (Liberale top wil justitie onder federaal dak houden)", Doorbraak maart 2007, p. 3 = http://www.doorbraak.org/115/19008

  - "De kloof tussen kiezer en verkozene: waarom de verkozenen linkser zijn dan hun kiezers", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2006/11/de-kloof-tussen-kiezer-en-verkozene.html, en op http://www.brusselsjournal.com/node/1716, verkort in Doorbraak december 2006, p. 3

  - mede-auteur Remi VERMEIREN e.a., Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa, Denkgroep in de Warande 2006, 252 blz. (ISBN 9054669934) = http://www.doorbraak.org/warandemanifest

  - "Over de domheid van het fractiekartel. De kuddegeest ten top ?", Doorbraak januari 2005, p. 3, http://www.doorbraak.org/115/424

  - "Waarom Bundesrecht bricht Landesrecht het monster van Loch Ness is van het belgische staatsrecht", http://www.storme.be/bundesrecht.html, ook verschenen als "Waarom een federaal voorrangsrecht het monster van Loch Ness is", De Tijd 15 oktober 2004

  - met B. Bouckaert, E. Ponette & G. Celen, "België is niet één land bewoond door één volk" (Het Vlaamse gemor over de geld-transfers), in De Tijd 28 juni 2004, p. 2

  - "Barnard en Hertmans vergissen zich van vijand", licht ingekort als "De verkeerde vijand" in de Standaard 1 april 2004 (http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=GQF51H30)

  - "Spaanse verkiezingen leggen dubbele moraal bloot", Tijd 16 maart 2004, ook op http://www.storme.be/Spaanseverk.html

  - "Staatsblad illustreert machteloosheid parlement", Doorbraak december 2003, http://www.doorbraak.org/115/228

  - "Eis niet voor jezelf wat je een ander niet gunt", gepubliceerd onder de titel "Normaal nabuurschap nog veraf", Doorbraak september 2003, http://www.doorbraak.org/115/219

  - "Hoe een meerderheid vaak minderheid wordt - nadenken over politieke vertegenwoordiging", ("een meerderheid van een meerderheid is een minderheid") Doorbraak juni 2003, http://www.doorbraak.org/115/169

  - "België is geen echt parlementair systeem", Katholiek Nieuwsblad 25 april 2003 nr. 30, p. 10

  - "Onder de stuiptrekkende staart van de paargroene draak", Doorbraak december 2002, 3

  - "Voorwaarts .... in de repressie", ("Onder vier ogen") Doorbraak september 2001 (http://www.doorbraak.org/doorbraak/pdf/0109.pdf)

  - "Woord houden en de on-zin van het jaar", Doorbraak mei 2001

  - (met anderen) "Vlaanderen moet bedanken voor Lambermont", de Standaard 20 april 2001, http://storme.be/bedankenvoorlambermont.html

  - "Democratie: meer dan één richting", Doorbraak november 2001- "Tweespraak - spreekt Deleuze in leuzen ?", in Trends 24 september 2000

  - "Gezocht : meesters in politieke scheikunde", Doorbraak juli 2000, 3

  - (met Boudewijn Bouckaert, Jacques Claes, Frans Crols, Eric Defoort, Frank Judo, Dirk Rochtus, Herman Suykerbuyk en Yvan van den Berghe) "Open brief aan Louis Michel", FET 15-2-2000, http://www.storme.be/openbriefmicheloostenrijk.html (ook gepubliceerd in de Oostenrijkse pers)

  - Rede op de meeting "Vlaanderen Staat in Europa", Brussel 14 november 1999 (Heizelrede), http://www.storme.be/heizel.html, (*****), Ons Leven 2000, 10-19, licht verkort in Peper en zout in de Kortrijkse hutsepot, jan-mrt 2000, 13-15, verkort in Kanaal 8, 1999-2000 nr. 39, 10-11

  - "Vlaanderen, staat in Europa", Doorbraak november 1999

  - "Neen aan het separatisme ? Naar een verbond der Lage Landen !", Ons Verbond, 2 oktober 1999, p. 3-7 (*****), http://www.storme.be/lagelanden.html

  - "Blijde inkomst meer dan een feest", De Standaard 28 oktober 1999

  - "Verliezingen", Doorbraak juli 1999

  - mede-auteur Verzoekschrift voor een Vlaamse grondwet, besproken in het Vlaams Parlement (Stukken 1999-2000, Stuk 101-1), op http://www.storme.be/petitie.html en op http://www.ovv.info/archief.shtml. Zie ook de nota Aan de leden van de Commissie Institutionele en Bestuurlijke Hervorming

  - "Vlaanderen onafhankelijk : een demokratische noodzaak", Zangfeest ANZ, Antwerpen 2 mei 1999, Vivat Academia 1999 nr. 103, p. 35-36 = http://www.vvacademici.org/ArchiefVVA/Vivat%20Ac_103_juni%2099.pdf (*****), op http://www.storme.be/zangfeestrede.html en op http://www.ovv.info/archief.shtml

  - "Il faut vaincre la peur de l'autonomie", in Le Matin 7 april 1999, http://www.storme.be/peurliberte.html, ook op http://www.ovv.info/pdf/Autonomie.htm

  - "Vlaanderen moet angst voor de vrijheid overwinnen", Financieel-economische Tijd, 24 maart 1999 (*)

  - "Bruggen bouwen, ja, maar vanop het land", Doorbraak , februari 1999

  - Rede op de meeting "Vlaanderen Staat in Europa", Antwerpen 15 november 1998, http://www.storme.be/staatineuropa.pdf (*****)

  - "Brussel - Vlaanderen - Nederlanden", rede bij de viering van 75 jaar Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en letteren Brussel, 11 september 1998, Jubileumbrochure 75 jaar Vlaamse Club, 16-19; 6. Meervoud nr. 40, oktober 1998, p. 17-20, http://www.meervoud.org/cgi-bin/artikel.pl?artikel_id=7&nummer_id=40 (*****).

  - De roeping van onze tijd voor Vlaanderen en Brussel, rede voor het V.E.V.-Comité Brussel 23 september 1998, http://www.storme.be/roeping.html verkort in Vlaanderen Morgen 1998 nr. 6, p. 17-32 (*) (*****), samengevat als "Natiestaten, culturele samenhang en democratie : de roeping van onze tijd", in Kanaal 8 (tijdschrift van de Vlaamse Culturele Koepel), nr. 36, lente 99, p. 8-10

  - Guldensporenreden Kraainem 4-7-1998 en Brugge 10-7-1998 (*****), Vivat Academia nr. 100 (september 1998), p. 2-10 = http://www.vvacademici.org/ArchiefVVA/Vivat%20Ac_100_sept%2098.pdf = http://www.storme.be/guldensporenrede.html

  - (met S. Vansteenkiste) ) "Luxemburgs brilletje splitst Belgische ziekteverzekering", de Standaard 25 mei 1998, http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DSM9805250001, ook op http://www.storme.be/luxemburgsbrilletje.html

  - "Federale regering speelt FDF in de kaart" (over de grondwetswijziging vereist voor het EU-gemeentekiesrecht), de Standaard 24-2-1998 (http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=dsm9802240002)

  - "Omzetting richtlijn gemeentekiesrecht : een zaak voor het Vlaams Parlement", Vlaams jurist vandaag 1997-8, p. 10-12, http://www.storme.be/omzettinggemeentekiesrecht.html = http://storme.be/omzettinggemeentekiesrecht.pdf

  - "Breid Brussel uit tot heel Vlaanderen" (met L. Vandenberghe), de Standaard 26-11-1997, http://www.storme.be/breidbrusseluit.html

  - Slotrede Colloquium "Nieuwe hefbomen voor een eigen beleid", Vlaams Parlement 29 september 1997, Vivat Academia nr. 97, december 1997, p. 1-5 = http://www.vvacademici.org/ArchiefVVA/Vivat%20Ac_97_dec%2097.pdf; ook verkort als "Eigen beleid. Een democratisch project", Trends 30-10-1997, http://www.storme.be/nieuwehefbomen.html

 • - met Peter De Roover, " Gemeentelijk eurokiesrecht: waarborgen voor een Vlaamse gordel", Viva Academia nr. 96 (september 1997), p. 24 = http://www.vvacademici.org/ArchiefVVA/Vivat%20Ac_96_sept%2097.pdf

 • - "Eurokiesrecht. Hoog risico", Trends 26-6-1997, http://www.storme.be/kiesrechtTrends26061997.html

 • - "Geen kiesrechten zonder waarborgen voor Vlaanderen", het Volk 11-6-1997, http://www.storme.be/kiesrechtenHetVolk11061997.html

  - "Brussel-Halle-Vilvoorde moet asymmetrisch gesplitst worden", de Standaard 10-2-1995

  - "subnationaliteit / gemeenschapskeuze", 2 nota's voor het Vierde Congres van de Brusselse Vlamingen 1994, uit januari 1994, opgenomen in de blogpost "Gemeenschapskeuze", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/03/gemeenschapskeuze.html

  5. Geschiedenisfilosofie, algemene filosofie
 • - De ene eerbetuiging is de andere niet", Grondvest november 2014, p. 5 (http://www.vvb.org/file?fle=27224), ook op http://vlaamseconservatieven.blogspot.be/2014/10/de-ene-eerbetuiging-is-de-andere-niet.html = http://www.inflandersfields.eu/2014/10/de-ene-eerbetuiging-is-de-andere-niet.html = http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/de-ene-eerbetuiging-de-andere-niet

  - "Historia docet", Doorbraak mei 2012 (http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/historia-docet) = http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2012/04/historia-docet.html = http://www.n-va.be/nieuws/column/historia-docet = http://www.bitterlemon.nu/archief/20982/historia-docet/ = http://www.inflandersfields.eu/2012/04/historia-docet.html

  - "Zwarte Blom op 't Geluw veld", Doorbraak november 2011 (http://www.doorbraak.org/doorbraak/34024/zwarte-blom-op-t-geluw-veld-sprekershoek), uitgebreider op http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2011/10/zwarte-blom-op-t-geluw-veld.html = http://www.inflandersfields.eu/2011/11/zwarte-blom-op-t-geluw-veld.html = http://www.n-va.be/nieuws/column/zwarte-blom-op-%E2%80%98t-geluw-veld

  - "Twaalf seconden", column, Doorbraak juni 2010, p. 25 = http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2010/06/twaalf-seconden.html = http://inflandersfields.eu/2010/06/twaalf-seconden.html.

  - "Negationismepolitiek rond de Armeense Holocuast: de laffe aanval op Gie van den Berghe", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2007/10/negationsimepolitiek-rond-de-armeense.html = http://inflandersfields.eu/2007/10/negationsimepolitiek-rond-de-armeense.html

  - "Holocaust - nadenken over het kwaad", op http://www.vlaamseconservatieven.blogspot.com/2005/11/holocaust-nadenken-over-het-kwaad.html = http://www.bitterlemon.nu/archief/10852/holocaust-nadenken-over-het-kwaad = http://www.brusselsjournal.com/node/445, licht ingekort in Doorbraak, november 2005, p. 3 (http://www.doorbraak.org/115/12159)

  - "Gebruik en misbruik van geschiedenis", Opsomerlezing 2002 georganiseerd door het VVA, Kortrijk 27 april 2002, Vivat Academia 2002, nr. 115 (juni), p. 61-69 = http://www.vvacademici.org/ArchiefVVA/Vivat%20Ac_115_april%2002.pdf = http://www.storme.be/opsomer2002-storme.html

  - "De verstaanbaarheid van het vreemde", bij de dood van H.G. Gadamer, Punt 19 maart 2002, ook op http://www.storme.be/verstaanbaarheid.pdf

  - "Een koninklijke opdracht - Back to the future", redevoering guldensporenherdenking Leuven 13.02-2002, 14. het Verbond 2002 nr. 5, p. 14-24, ook op http://www.storme.be/Leuven13022002.pdf

  - "De verhouding tussen een beweging en haar geschiedenis - een bewogen verhouding ?" Toespraak bij de uitreiking van de Visser-Neerlandiaprijs aan de Vereniging voor Wetenschap en het tijdschrift Wetenschappelijke Tijdingen, Gent 14 november 1998, TEKOS (Teksten, kommentaren en studies) nr. 93 (1999), p. 8-12 (*****); ook op http://www.storme.be/WT.html.

  6. Politieke geschiedenis

  "De opkomst van de christen-democratie in de 19e eeuwse verhoudingen", scriptie geschiedenis, Ufsia Pasen 1978, 39 pp.

  7. Plaatselijk-historisch, genealogisch

  - publicatie kwartierstaat A.E. de Schryver, Vlaamse stam 2001

  - mede-auteur Genealogie van de familie van Waesberghe, uitg. Familievereniging van Waesberghe, Ertvelde 1995, 347 pp.

  8. Andere niet gepubliceerde papers

  - "De economics of welfare van A. Pigou", scriptie Politieke economie Ufsia 1978

  - "Anmerkungen zu Hölderlin", scriptie wijsbegeerte KU Leuven 1980

  - "Een analyse van Nietzsche's "über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn" - een genealogie van de waarheid", scriptie rechtsfilosofie KU Leuven 1981

  - "De ontwikkeling van de vrijheid en de subjectiviteit - Eerste luik: de komedie van het subject - van de renaissance tot Kant", scriptie Philosophy Yale 1981

  - "De grondslag voor de politieke wijsbergeerte van Spinoza", scriptie Philosophy Yale 1981

  - "The phenomenological epochè and the legal process - an attempt at a phenomenological science of law -", scriptie Philosophy Yale 1981

  - "The relation between state, world history and religion in Hegel's Encyclopedia", scriptie Philosophy Yale 1982

  - "On circles in "Being and Time", scriptie Philosophy Yale 1982

  - "Hermeneutic Philosophy and the study of law", scriptie Philosophy Yale 1982

  III. Lezingen en interviews (al dan niet gepubliceerd)

  IV. Bijdragen over M.E. STORME

  "'Karikaturen blijven slechts hangen in de kringen die erin willen geloven’", Matthias Storme geïnterviewd door Tim van der Mensbrugghe, Imago, uitgeverij Luster 2011, ISBN: 9789460580901, http://www.uitgeverijluster.be/t103/Imago, p. 109-121, overgenomen als "Matthias Storme oog in oog met zijn reputatie" op http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2011/11/matthias-storme-oog-in-oog-met-zijn.html

  Zie verder :

  - Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (1998)

  - Wikipedia (Nl)

  - Wikipedia (En)

  - Wikipedia (Deu)

  - Wikipedia (Fr)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Een gedeeltelijke kronologische lijst is ook te vinden in de Lirias Bibliografie (KU Leuven) en in de Academische Bibliografie UA (Storme)

  (*) aangehaald door andere binnenlandse auteurs; (**) ter ondersteuning aangehaald in rechtspraak; (***) aangehaald door buitenlandse auteurs; (****) als wetsvoorstel ingediend in het Parlement; (*****) in de pers besproken

  Vrijtekening : informatie op deze bladzijden is geen officiële KULeuven-informatie en kan geen aanleiding geven tot enige aanspraak jegens de auteur of verstrekker.
  Disclaimer: Information provided here does not reflect official KU Leuven viewpoints nor gives rise to any claim against the author or provider