Procedure tegen de antidiscriminatiewetten

Procedurestukken in de procedure nr. 4359 voor het Grondwettelijk Hof

Verzoekschrift ingediend namens de verzoekers door mrs. Storme & Flo (november 2007)

Memorie federale regering deel 1 - deel 2

Memorie Vlaamse regering

Repliek verzoekers

Repliek federale regering

Repliek Vlaamse regering

Verslag van de pleitzitting van 19 juni 2008: http://lvb.net/item/6353

Arrest n. 17/2009 van 12 februari 2009 op http://www.arbitrage.be/public/n/2009/2009-017n.pdf

Eerste commentaar "Grondwettelijk Hof en de antidiscriminatiewetten: gebrek aan moed, maar wel op vele punten een inperking van de wet " op http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/02/grondwettelijk-hof-en-de.html

Samenvatting door de orde van Vlaamse balies:

http://www.advocaat.be/Pages/OrdeExpress/Print.aspx?a=407&b=48

Achtergrondliteratuur van M.E. Storme: http://www.storme.be/vrijheidsprijs.html