Discrimineren is een mensenrecht

Deze titel staat boven een interview verschenen in het Katholiek Nieuwsblad van 21 januari 2005. De ingekorte versie zoals die in druk verscheen vindt u op http:///www.katholieknieuwsblad.nl/beneden.php?art=kn2217d

Een meer uitgebreide versie van het interview (met enkele voetnoten) vindt U op http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel22/kn2217d2.htm, ook te vinden op http://www.storme.be/IntStormeKN21012005uitgebreid.pdf