U bent hier: Home

Leergang Pensioenrecht

Pensioenrecht vandaag

De vergrijzing leidt tot meer en meer pensioenrechtelijke vraagstukken. Ook neemt de complexiteit van deze vraagstukken toe. Inzicht in en kennis van het pensioenrecht zijn meer dan ooit onontbeerlijk bij het oplossen van pensioenproblemen.

Het pensioenrecht omvat niet alleen de wettelijke pensioenen. Ook de aanvullende pensioenen en de individuele pensioenvormen vallen onder het pensioenrecht. Hier valt een duidelijk juridisch onderscheid tussen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren op.

Doorheen al deze materies loopt ook in toenemende mate een Europeesrechtelijke draad. Het pensioenrecht wordt duidelijk steeds meer een eigen rechtsgebied bestaande uit vele specifieke voorschriften van uiteenlopende aard. Deze nationale en Europese beleidsregels maken een gedegen inzicht in de rechtspraak en de werking van de toezichthouders en pensioeninstellingen onmisbaar.

 

voorzijde Valk

Opzet van de leergang

De leergang heeft als doel inzicht te bieden in de systematiek, de achtergronden en de concrete toepassing van het pensioenrecht. De actuele academische kennis en praktijkkennis van het pensioenrecht worden op een hoog niveau overgedragen. Het pensioenrecht wordt daarbij als een zeer breed domein benaderd.

Na afronding van de leergang zijn de deelnemers in staat om pensioenvraagstukken zelfstandig te behandelen, de pensioenjuridische en -fiscale problemen af te bakenen, alsmede relevante wet- en regelgeving en rechtspraak toe te passen. In de lessen wordt uitgebreid ingegaan op actuele thema's relevant voor practici, zoals de implementatie van de WAP (Wet Aanvullende Pensioenen), discriminatievraagstukken in aanvullende pensioenen, de pensioenrechten bij de overgang van onderneming, de fiscale behandeling van aanvullende pensioenplannen, de berekeningswijze van de inkomensgarantie voor ouderen ...