U bent hier: Home

Instituut voor Sociaal Recht (ISR)

 

Van harte welkom op de website van het Instituut voor Sociaal Recht!

De website bevat in de eerste plaats een algemene situering van het Instituut voor Sociaal Recht. Zo vindt u een korte voorstelling van het Instituut, alsook een lijst van onderzoekers, onderzoeksprojecten, publicaties, enz.

De voornaamste taak van het Instituut bestaat in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het vlak van het socialezekerheidsrecht in ruime zin.
 

Het Instituut voor Sociaal Recht is één van de twee onderzoeksinstituten binnen de afdeling Arbeids- en Socialezekerheidsrecht. Deze afdeling is één van de vele afdelingen van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Aan het Instituut voor Sociaal Recht zijn een twintigtal medewerkers tewerkgesteld.

In de uitbouw van de sociale welvaartstaat waren de jaren zestig toonaangevend. Niet toevallig werd dan ook in 1967 het Instituut voor Sociaal Zekerheidsrecht van de Katholieke Universiteit Leuven opgericht. Hiermee werd de basis gelegd voor de verankering van het sociaal recht in het onderwijsaanbod van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Daarnaast bood het Instituut de noodzakelijke structuur voor het onderzoekswerk en de dienstverlening binnen deze relatief jonge rechtstak.

Met de naamsverandering naar Instituut voor Sociaal Recht (ISR) werd duidelijk dat ook de benadering van thema’s buiten de ‘klassieke’ sociale zekerheid deel uitmaakt van het takenpakket. De (de)federalisering en de toenemende aandacht voor het Europese en internationale perspectief brachten deze evolutie in een stroomversnelling.

In de voorbije dertig jaar werden de onderzoeksactiviteiten uitgebreid om in te spelen op de evolutie in de maatschappelijke behoeften en in de uitbouw van de sociale bescherming. Vandaag is het de opdracht van het Instituut voor Sociaal Recht innoverende analyses door te voeren met betrekking tot de uitdagingen die zich aandienen inzake de dekking van sociale risico’s. Studies omtrent de hervorming van de sociale zekerheid, de rechtsbescherming van de sociaal verzekerden, de handhaving van het socialezekerheidsrecht, de aanvullende sociale verzekeringen en het welzijnsrecht komen hieraan tegemoet.

In de loop van 1990 werd in de schoot van de K.U.Leuven het "Walter Leën Fonds voor Sociaal Recht" opgericht ter bevordering van de studie en de verspreiding van het sociaal recht. Eén van de taken van dit fonds bestaat in het organiseren van een driejaarlijkse prijs.

Het Instituut voor Sociaal Recht staat in voor het onderwijs inzake sociaal recht, gaande van algemene inleidingen tot colleges toegespitst op de interessesfeer van specifieke doelgroepen, en dit zowel in de eigen Rechtsfaculteit als in andere faculteiten.

Daarnaast stelt het Instituut voor Sociaal Recht zijn expertise ter beschikking van zowel de overheid als van private opdrachtgevers voor dienstverlening of beleidsvoorbereiding onder de vorm van expertenopdrachten.

Het Instituut voor Sociaal Recht kent een enthousiast team van professoren en wetenschappelijke medewerkers dat de uitdagingen en verwachtingen van de 21ste eeuw op adequate wijze wenst te vertalen op het domein van het sociaal recht.

Op 18 december 2002 overleed Prof. dr. Bea Van Buggenhout. Zij was lange tijd verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht en kan gezien worden als een belangrijke promotor van zowel het welzijnsrecht als de aanvullende sociale verzekeringen. U kan hier de rede vinden die Prof. dr. Jef Van Langendonck uitsprak bij haar begrafenis. Het instituut heeft naar aanleiding van haar overlijden ook een Liber Memorialis uitgebracht.

 

 

In de kijker