Tentoonstelling 'Another Dream, Another Sense, Another Mind'

Beeld: 'Stars and Consellations' van Heidi Voet

Op initiatief van decaan Bernard Tilleman verwelkomt de bibliotheek van de Faculteit Rechtsgeleerdheid vanaf 6 november een tentoonstelling i.s.m. LUCA School of Arts, 'Another Dream, Another Sense, Another Mind'.

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer

 

Curator Filip Luyckx (LUCA) vroeg een twintigtal jonge kunstenaars (oud-studenten en leraren van LUCA) een werk te selecteren voor deze tentoonstelling. Luyckx geeft meer uitleg over het thema: "Academische bibliotheken zijn schatkamers van informatie, inzichten en visies. Als een mensenleven in het verleden al tekort schoot om alle boeken en tijdschriften door te nemen, zet de doorbraak van het internet  de blik op oneindig.  Om in dat labyrint wegwijs te geraken maken we gebruik van verfijnde onderzoeksmethodes, terwijl we het leeuwendeel van de  beschikbare informatie negeren. Dat leidt tot efficiëntie binnen de vooropgestelde doelstellingen, maar vernauwt tegelijk onze gezichtseinder. Hier duikt de tegenstelling op tussen sterke specialisatie en algemene ontwikkeling. Zowel de samenleving als wijzelf hebben nood aan beide componenten. Bergen informatie liggen binnen ons handbereik eenmaal we op het juiste spoor zitten. We evolueren meestal binnen stabiele denkkaders. Nochtans kunnen andere invalshoeken onze zoektocht een verrassende wending geven. Een directe confrontatie met kunstwerken fungeert als hefboom tot het ontginnen van nieuwe perspectieven.  Het kunstwerk zal ons niet van naaldje tot draadje vertellen hoe de wereld in elkaar steekt,  maar misschien dat het de onderzoeker enkele hints aanreikt voor zijn of haar ontdekkingstocht."

 

"Een klassieke tentoonstelling richt zich uitsluitend tot bezoekers, een integratie van kunstwerken in een bibliotheek beoogt in de eerste plaats de doordeweekse gebruiker aan te spreken.  Hoewel een systematische verkenning van de kunstwerken zeker tot de mogelijkheden behoort, is het hele gebeuren geconcipieerd op alle categorieën van bibliotheekgangers.  Een  vorser die volledig opgaat in de abstracte denkkaders en plots een analogie ziet met de patronen van een abstract schilderij.  Een vluchtige informatiesprokkelaar die oog in oog komt te staan met een emblematisch symbool.  Een verveelde student die kampt met de beslotenheid van de boekenrekken, totdat hij moet lachen om een komische scène.  Het personeelslid dat  elke morgen geniet van de natuurbeelden die de architectuur een poëtisch  perspectief geven.  Pas daarna komen de nauwgezette waarneming en de vragen naar betekenis."

"Degelijke academische kennis leidt tot een terughoudende opstelling in de meeste kennisdomeinen – over ervaringsdomeinen kan eenieder wel uit de eerste hand spreken. In de regel blijft onze relevante kennis beperkt tot enkele fragmenten van een wetenschapstak. Tegen al de overige domeinen kijken we aan als leken. In tegenstelling tot de goegemeente beseft de intellectueel zijn tekortkomingen buiten zijn focus. Heden ten dage laat het internet ons toe te proeven van de meest tegenstrijdige informatie. In de pre-digitale bibliotheken lagen al die meningen al langer te sluimeren, maar weinigen hadden er toegang toe. Tal van politieke strekkingen, geloofssystemen en wereldvisies  dingen met krachtige argumenten naar onze aandacht. Als buitenstaander ontbreekt ons zowel de kennis als de tijd om over zoveel materies  een onafhankelijk kritisch oordeel te vellen. De kunst daarentegen bevindt zich op een andere dimensie. Ze verkondigt geen absolute waarheden, reikt geen oplossingen aan en probeert ons niet in een groot systeem te vatten.

Uit haar aard zelf gaat ze spelenderwijs om met paradoxen, mythen en onwaarschijnlijkheden.  Ze beroert ons esthetisch – of juist anti-esthetisch. Haar aanwezigheid bespeelt een poëtische snaar of, net andersom,  stelt vanzelfsprekendheden in vraag. Actuele kunst beeldt de tijd uit waarin we leven, maar haar interpretatie behoort de wereld toe. De ultieme betekenis van kunst ligt in de oneindigheid, terwijl haar verschijningsvorm de hartenklop van de tijd meedraagt."

***

'Another Dream, Another Sense, Another Mind'

  • Van 06/11/2014 tot 28/02/2015 in de bibliotheek van de Faculteit Rechtsgeleerdheid (Tiensestraat 41, 3000 Leuven)
  • Openingsuren bibliotheek
  • Kunstenaars: Michael Aerts, Suske Antigoon, Virginie Bailly, Ashley Bowland, Marc Claes, Anne Daems & Kenneth Andrew Mroczek, Lydia Debeer, Bart Lescrève, Wesley Meuris, Christian Noirfalise, Jurgen Ots, Joost Paulissen, Alegria Romero y Fontanet, Maxim Ryckaerts, Sarah & Charles, Diana Tamane, Mitja Tusek, Heidi Voet en Vadim Vosters.

De tentoonstelling ‘Another Dream, Another Sense, Another Mind’ is een initiatief van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en de KU Leuven Commissie Actuele Kunst en een productie van de vzw Sint-Lukasgalerie Brussel en LUCA School of Arts.