Kurt Deketelaere over het historisch akkoord van de Vlaamse regering

Prof. dr. Kurt Deketelaere

Op de laatste ministerraad van de Vlaamse regering werden maar liefst 167 beslissingen genomen. Kurt Deketelaere, gewoon hoogleraar milieu- en energierecht aan de KU Leuven en voorzitter van het Sustainability College Bruges geeft in Trends van woensdag 9 augustus 2018 kritiek op het "historisch akkoord" omtrent onder andere het klimaat- en energiebeleid. 

“Het Vlaamse akkoord bulkt van de voorstellen die nog het hele adviesproces moeten doorlopen. Maar er is een groot verschil tussen harde wetgeving en een akkoord over een voorstel waarvan je nog niet weet hoe dat er uiteindelijk zal uitzien.”

Als voormalig kabinetschef vindt Deketelaere superministerraden op zich geen slechte tactiek om sommige dossiers scherp te stellen en beslissingen te nemen. “Maar dan moet je voldragen, goed onderbouwde dossiers hebben. Nu zien we voorstellen voor maatregelen waarvoor de Vlaamse regering zelfs niet bevoegd is, zoals die over stookolie-installaties en btw-verlagingen.”

“Dit is regeren per aankondiging. Bij veel voorstellen is de realiteitszin compleet afwezig. Bij gebrek aan een politieke consensus is in veel dossiers gekozen voor de vlucht vooruit: voorstellen doen die zo ambitieus zijn dat niemand ertegen kan zijn. Maar om de doelstellingen van het verpakkingsplan of de betonstop te realiseren, doet de Vlaamse regering zelfs geen financiële engagementen. Sorry, maar dan is het niet meer dan gemorrel in de marge.”

LUC HUYSMANS