Honourable mention voor Filip Debelva op EATLP Tax Thesis Award

Dr. Filip Debelva heeft een honourable mention gekregen voor zijn proefschrift 'International double taxation and the right to property' op de EATLP Tax Thesis Award, een Europese prijsuitreiking voor doctoraatsthesissen in de fiscaliteit. 

De European Academic Tax Thesis Award beloont onderzoek in het veld van het Europees belastingrecht. De jury bekroonde het onderzoek van Filip Debelva, dat zich vnl. situeert in het internationaal belastingrecht, de mensenrechten en het investeringsrecht. De doctoraatsthesis behaalde de zilveren plek en ontving een Honorable Mention.

De prijs werd uitgereikt op 8 juni te Madrid op een congres waar Filip Debelva tevens uitgenodigd was in zijn hoedanigheid van National Reporter voor België ('Tax Procedures in Europe') en spreker omtrent de invloed van ongeschreven beginselen op de fiscale procedure. Eerder maakten Luc De Broe en Filip Debelva deel uit van een internationale Working Party die voorbereidend onderzoek deed n.a.v. dit congres.

De European Academic Tax Thesis Award is een gezamenlijke samenwerking tussen de European Association of Tax Law Professors en de Europese Commissie (Directorate General Taxation and Customs Union).

Filip Debelva is advocaat aan de Balie van Brussel (Laga) en  gastprofessor (KU Leuven). Hij heeft in 2018 de titel van Doctor in de Rechten behaald. Hij was voorheen verbonden als doctorandus aan het Instituut voor Fiscaal Recht en het Instituut voor Contractenrecht.
 

Meer informatie