KU Leuven Centre for IT & IP Law

Het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIR) en het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (ICRI) onlangs besloten de krachten te bundelen, om efficiënter de steeds groter wordende uitdagingen in hun onderzoeksdomeinen aan te gaan. Samen zullen ze hun vroegere activiteiten voortzetten en de krachten bundelen onder de naam 'KU Leuven Centre for IT & IP Law' (CiTiP). Meer informatie op www.law.kuleuven.be/citip/en.

***

The Centre for Intellectual Property Law (CIR) and the Interdisciplinary Centre for Law and ICT (ICRI) recently decided to combine forces in order to more effectively confront the increasingly converging challenges in their respective research domains. Together they will continue to perform their former activities and combine forces under the name KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP). More information here: www.law.kuleuven.be/citip/en.