Brieven aan jonge juristen

De Faculteit Rechtsgeleerdheid heeft tijdens haar promotieplechtigheid op zondag 8 juli 2018 het nieuwe werk Brieven aan jonge juristen voorgesteld. De afstuderende studenten kregen na de plechtigheid een gratis exemplaar van deze fraaie uitgave van drukkerij Die Keure en Uitgeverij Kannibaal, dankzij de steun van de faculteit, VRG-Alumni en het Roger Dillemans Instituut voor familiaal vermogensrecht.

Tijdens een onderzoeksverblijf aan het Max-Planck-Institut te Hamburg ontdekten decaan Bernard Tilleman en assistent Sébastien De Rey het boekje Briefe an junge Juristen (C.H. Beck, 2015), geïnspireerd op het eerder verschenen Letters to a Young Lawyer van de Harvard Law School-professor Alain Dershowitz. Samen wisten zij de Leuvense rechtsfaculteit te enthousiasmeren om hiervan een Vlaamse variant te maken. Juristen uit de meest uiteenlopende beroepsachtergronden, politici van verschillende gezindheden en de professoren die de verschillende onderzoekseenheden leiden aan de Rechtsfaculteit van de KU Leuven werden aangesproken en deelden hun enthousiasme.

Het concept sluit bovendien perfect aan bij de recente traditie van de Leuvense Rechtsfaculteit om eminente juristen uit te nodigen bij de jaarlijkse promotieplechtigheid om hun levenservaring te delen met de jong gepromoveerden. In die zin biedt dit boek meteen de gelegenheid om deze commencement speeches – waarvan de woorden al te snel vervliegen – een blijvende neerslag te geven. 

Dit boek illustreert de rijkdom en diversiteit van de beroepsperspectieven voor juristen. Onder de briefschrijvers bevinden zich politici, magistraten, advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, diplomaten, bankiers, journalisten en academici.

Lees ook