Mecenaat

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven is niet alleen de oudste Rechtsfaculteit van het land maar ook een van de grotere faculteiten van de KU Leuven. Met een staf van meer dan 600 professoren, onderzoekers, praktijklectoren en administratief personeel en bijna 4.500 studenten biedt de faculteit een veelzijdige opleiding (bachelor en master) rechten en criminologie aan, naast verschillende Nederlandstalige Master-na-Masters (Notariaat, Fiscaliteit) en een aantal internationaal gerichte opleidingen (Master of Laws, Master in European Social Security…).

De Rechtsfaculteit van de KU Leuven heeft steeds grote aandacht besteed aan haar band met de juridische actoren. Zo worden vooraanstaande advocatenkantoren, banken en bedrijven betrokken bij de zomerstages van onze studenten, komen praktijklectoren aan onze faculteit praktijkcolleges verzorgen en zorgt onze faculteit met de Plaatsingsdienst voor de publiciteit van en gerichte communicatie over vacatures. Ook hechten wij veel belang aan de permanente vorming voor deze beroepsgroep, onder meer via onze Themis-opleidingen. Veel vooraanstaande juristen, advocaten en rechters zijn tenslotte ook alumni van onze Rechtsfaculteit.

De faculteit heeft hierbij steeds vooropgesteld  een win-win situatie te creëren, zowel voor haar studenten die de contacten met de juridische actoren als een bijzonder meerwaarde ervaren als voor de kantoren en bedrijven die door deze contacten naambekendheid kunnen verwerven bij een grote groep van aankomende juristen.

Deze bijzondere en wederkerige band met de juridische praktijk wenst de faculteit nu verder uit te diepen en te structuren in het kader van een nieuw opgestart mecenaatsproject. De bedoeling is dat onze geprivilegieerde partners mee zouden instaan voor de financiering van een concreet project en als tegenprestatie naambekendheid verwerven door hun partnership met de Leuvense Rechtsfaculteit.

Mecenaatsformules

Er zijn twee concrete projecten die de Rechtsfaculteit als prioriteit wil vooropzetten: de renovatie van de infrastructuur en de uitbouw van een Global Law School, die onze studenten moet toelaten om een internationale dimensie toe te voegen aan hun opleiding. Het is niet in de eerste plaats de bedoeling om een eenzijdige sponsoring na te streven, maar  om een samenwerking tot stand te brengen waar beide partners baat bij hebben. Er bestaan verschillende vormen van mecenaat, met elk een eigen set aantrekkelijke voordelen:

Elke formule kan gepersonaliseerd worden naar wens.

Contact

Facultaire Mecenaatscommissie