Welkomstwoord van de decaan

Welkom op de website van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven

Een venster op onze onderwijs- en onderzoeksactiviteiten en op de mensen die onze faculteit maken: onze staf, onze studenten en onze alumni.

Heb je belangstelling voor politiek, diplomatie, het bedrijfsleven, de economische en financiële wereld, de vierde wereld en de samenleving in het algemeen? Ben je gepassioneerd door de oorzaken en bestraffingen van misdrijven, het profiel van de misdadiger, een herstelbeleid voor slachtoffers? Wil je bemiddelen bij familiale of sociale conflicten? Dit en nog zoveel meer kan via onze twee grote studierichtingen Rechten en Criminologie, eerst op het niveau van de bachelor en vervolgens op het niveau van de master.

Rechten en criminologie: een veelzijdige opleiding

Al te vaak denkt men dat de rechtenopleiding zou bestaan uit het van buiten leren van wetteksten. Een jurist komt echter pas in actie wanneer er geen of onduidelijke wetgeving is. Naast de strikt juridische opleidingsonderdelen (publiek recht, verbintenissenrecht, handelsrecht, familierecht, strafrecht enz.) omvat het programma in de rechten een brede maatschappelijke vorming met vakken als wijsbegeerte, geschiedenis, rechtssociologie, economie en rechtspsychologie, telkens afgestemd op de leefwereld van de juristen.  Dezelfde beginselen liggen ten grondslag aan de opleiding Criminologie, waarin (de)criminalisatieprocessen, criminaliteit en hun aanpak worden bestudeerd.

Drie campussen en diverse opties voor de rechtenopleiding

De Faculteit Rechtsgeleerdheid  van de KU Leuven biedt jou hiertoe een uniek keuzepalet aan. Opteer je voor een kleinschaligere opstapcampus met een intensievere begeleiding, dan kan je de eerste twee jaar rechten volgen aan de KULAK in Kortrijk of aan de campus in Brussel. Aan die laatste kan je bovendien een unieke tweetalige opleiding volgen. Je opleiding Rechten kun je zelfs, afhankelijk van je eigen interesses, combineren met een bijkomende afstudeerrichting: recht met economie en bedrijfskunde, recht met politieke wetenschappen of recht met overheidsmanagement en -beleid. Ook een combitraject rechten en criminologie behoort tot de mogelijkheden. De KU Leuven heeft ook een speciaal programma voor werkstudenten met digitale leerfaciliteiten zoals weblectures voor onderwijs op afstand. Wij bieden ook een aantal master-na-masteropleidingen aan met specialisaties in het notariaat, vennootschapsrecht, fiscaliteit, intellectuele eigendomsrecht en ICT-recht, alsook een aantal Engelstalige programma’s. Kom proeven van de sfeer op één van onze infomomenten of tijdens een open lesweek.

Een staf van meer dan 300 professoren, onderzoekers en praktijklectoren zorgt voor een unieke en brede know-how. Kenmerkend voor onze faculteit is de rijke praktijkervaring van onze professoren als vooraanstaande juristen en criminologen. Sommigen zijn advocaat of notaris, anderen zijn dan weer diplomaat, politicus, gevangenisdirecteur, bestuurder in beursgenoteerde vennootschappen of magistraat in de hoogste nationale en internationale rechtscolleges. Dat maakt het mogelijk om een zeer brede waaier van keuzetrajecten en keuzevakken aan te bieden over de meest diverse onderwerpen. Het eerste jaar doen we bovendien via het monitoraat een bijzondere inspanning om de studenten te begeleiden bij de overstap van het middelbare naar het universitaire onderwijs.

Een bruisende faculteit...

Onze studenten zijn de bron van vele initiatieven. Onze meer dan 5.000 studenten te Leuven, Brussel en Kortrijk organiseren internationale conferenties (KULMUN) waarop studenten uit de hele wereld debatteren over de actuele problemen tijdens simulaties van VN-organen, -comités of conferenties. Ze participeren en schitteren in tal van internationale pleitwedstrijden in en buiten Europa, runnen het wetenschappelijke tijdschrift Jura Falconis en verstrekken juridisch advies aan sociaal benadeelde personen in de Wetswinkel.

Daarnaast is er natuurlijk een actief en bruisend studentenleven, wat voor een jurist of criminoloog nodig is om zijn social skills te onderhouden. Dat kan met een frisse Leuvense pint in het Huis der Rechten of in de Maxim'o, of op een van de vele activiteiten georganiseerd door studentenkringen VRG en CRIMEN. Sporten kan in de meest uiteenlopende disciplines in het universitair sportcentrum: de 24-urenloop is een vaste waarde in het academiejaar. Als muziek voor jou de ideale ontspanning is, kan je samen met studenten uit andere faculteiten lid worden van het Leuvens universitair koor of het Leuvens universitair orkest. En er is nog zoveel meer...

... met een internationale oriëntatie

Onze faculteit heeft een internationaal vizier. Leuven wil studenten tot wereldburgers vormen. Zo zijn er tal van mogelijkheden om tijdens je studies in het buitenland aan één van onze vele partneruniversiteiten te gaan studeren, van China tot de Verenigde Staten, van Noorwegen tot Australië. Een tweehonderdtal studenten gaan jaarlijks studeren in of buiten Europa. Omgekeerd kan je in Leuven ook colleges volgen bij eminente buitenlandse gastprofessoren of verbroederen met de talloze buitenlandse Erasmusstudenten. Leuven opent je geest en horizon.

De faculteitsbibliotheek bezit de grootste juridische collectie van het land en omvat zowel unieke uitgaven van historische costumen tot de laatste digitale informatie uit binnen-en buitenland en wordt dagelijks gebruikt door talloze professoren, onderzoekers, studenten en rechtspraktizijnen. In de blokperiode studeert men er samen. Of misschien verkies je daarvoor de chill-out room of de studietuin van ons hypermodern leercentrum Agora.

Het samen studeren schept een band voor het leven. De actieve werking van VRG-alumni met als traditionele topper de jaarlijkse alumnidag biedt een uitstekend kader om de band met de alumni en de faculteit blijvend aan te houden. Ook de permanente vorming georganiseerd door Themis en onze onderzoekseenheden bieden een uitstekende gelegenheid om sociaal te netwerken.

Geniet van het virtuele bezoek aan onze faculteit, maar ik nodig je ook uit om kennis te maken met de reële faculteit. Leuven is een bruisende stad die sinds 1425 in handen is van de studenten. De rechtsfaculteit (de Valk) is gelegen in een geklasseerd gebouw in het hart van de stad, waarbinnen de historische glorie van de faculteit mooi tot haar recht komt.

Ik hoop oprecht en hartelijk jou bij ons te mogen verwelkomen.

 

Bernard Tilleman

Decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid

Boek: Geschiedenis van de Leuvense Rechtsfaculteit

Meer...