U bent hier: Home

Instituut voor Europees Recht

 

erc startkrediet voor prof. muir

Reshuffling Our Understanding Of Fundamental Rights Law In Europe

Lees meer

 

doctoraats-
verdediging

EU Foreign Relations Federalism. A comparison with the United States, Canada and Belgium

Lees meer

 

nieuwe publicatie

The ‘Essence’ of Fundamental Rights in the EU

Lees meer

Het Instituut voor Europees Recht werd in 1990 opgericht door professor Koen Lenaerts ter ondersteuning van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten over het Europees recht aan de Leuvense rechtsfaculteit. Het Instituut heeft vanaf dan onderdak geboden aan vele jonge en oudere academici, die uitgebreid gepubliceerd hebben over institutionele en inhoudelijke problemen binnen het recht van de Europese Unie. Aangezien een heel aantal van de huidige of oud-leden werkzaam waren of zijn bij de instellingen van de EU, heeft het Instituut altijd nauwe banden onderhouden met de Europese instellingen.

Hoewel het tot de jongste instituten van de rechtsfaculteit behoort, is het Instituut voor Europees recht reeds de kweekvijver geweest voor een aantal belangrijke doctoraatsthessisen. Daarnaast brengt het Instituut ook enkele van de belangrijkste handboeken over het EU-recht voort, zowel over het Unierecht in het algemeen (European Union law, voorheen Constitutional Law of the European Union en Europees recht, voorheen Europees recht in hoofdlijnen) en het procedurerecht van de EU in het bijzonder (Procedural Law of the European Union).

Samen met de collega's van andere departementen binnen de rechtsfaculteit doceren de leden van het Instituut verschillende vakken over het recht van de Europese Unie die zich vooral tot bachelor- en masterstudenten in de rechten richten maar ook openstaan voor studenten van andere Leuvense faculteiten. Sinds vele jaren hebben leden van het Instituut daarnaast ook teams van studenten gecoacht bij hun deelname aan internationale pleitwedstrijden over Europees recht.