Specialisatie bemiddeling in familiale zaken

Brochure

Lezen

Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele, maar vaak ook van materiële en financiële aard. Een familiaal bemiddelaar kan veel leed voorkomen door de betrokkenen te helpen om in onderling overleg een goede regeling te vinden. De bemiddelaar zal daarbij rekening houden met de behoeften en belangen van alle betrokken partijen.

Koppels of families kunnen op eigen initiatief naar een familiaal bemiddelaar gaan. Om lange procedureslagen te vermijden kan ook de rechter, met instemming van de betrokkenen, een bemiddelaar in familiezaken aanstellen.

KU Leuven richt tijdens het academiejaar 2018-2019 opnieuw het postgraduaat bemiddeling met specialisatie familiale bemiddeling in. Deze multidisciplinaire en praktijkgerichte opleiding is gespreid over één academiejaar en bestaat uit 124 contacturen verdeeld over 38 sessies.

Het programma bestaat uit twee modules: een basismodule over bemiddeling in het algemeen (eerste semester) en een specialisatiemodule over familale bemiddeling in het bijzonder (tweede semester). In beide modules zijn theoretische sessies en praktijksessies voorzien.

Studenten kunnen ervoor opteren het onderwijs deeltijds te volgen: enkel de basismodule of enkel de specialisatiemodule (dit laatste uiteraard enkel na geslaagd of vrijgesteld te zijn voor de basismodule).