Postgraduaat Bemiddeling

KU Leuven lanceert vernieuwde postgraduaat bemiddeling

De KU Leuven voorziet voor de jaargang 2019-2020 een vernieuwde opleiding bemiddeling. Hiermee komt de KU Leuven tegemoet aan de aangescherpte richtlijnen vanuit de Federale Bemiddelingscommissie

De basis- en de specialisatiemodules zijn uitgebreid, waardoor studenten nog meer mogelijkheden krijgen om theoretische inzichten te vertalen tijdens praktijksessies. Zo omvat de basismodule 100 lesuren: 51 uur theorie, en maar liefst 49 uur praktijk. 

U kan zich inschrijven via deze link, plaatsen zijn beperkt. Meer informatie over de prijs van de verschillende opleidingsmodules vindt u hier. De volledige kalender vindt u hier

Waarom kiezen voor de opleiding bemiddeling aan de KU Leuven?

  1. Een opleiding conform de laatste richtlijnen van de Federale Bemiddelingscommissie.
  2. Flexibel traject: u kan opteren voor lesmomenten op maandag, dinsdag of zaterdag.
  3. Sterke brug tussen theorie en praktijk, begeleid door ervaren docenten. 
  4. Een universitair diploma als meerwaarde (i.t.t. louter een certificaat) *

* Indien zowel basis- als specialisatiemodule gevolgd aan KU Leuven

Postgraduaat bemiddeling, specialisatie familiaal bemiddelaar

Deze multidisciplinaire en praktijkgerichte opleiding is gericht op het opleiden van familiaal bemiddelaars. Deze bemiddelaars kunnen veel leed voorkomen door koppels of families te helpen om in onderling overleg een goede regeling te vinden bij conflicten.

De KU Leuven is voor deze specialisatie erkend als opleidingsinstantie door de Federale Bemiddelingscommissie.

Alle informatie over dit programma vindt u hier.

Postgraduaat bemiddeling, specialisatie bemiddelaar in bestuurszaken

Deze multidisciplinaire en praktijkgerichte opleiding is gericht op het opleiden van bemiddelaars in bestuurszaken. Deze specialisatiemodule heeft oog voor de specifieke context waarbinnen het bestuurlijke optreden zich situeert en de manieren waarop bemiddeling kan worden ingezet bij  conflicten waarbij de overheid betrokken partij is.

Deze specialisatie bestaat uit een basismodule en een specialisatiemodule. De basismodule is dezelfde als die van het postgraduaat ‘familiale bemiddeling’.

Alle informatie over dit programma vindt u hier.

ERKENDE OPLEIDINGSINSTANTIE

De KU Leuven is door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als opleidingsinstantie voor de opleiding tot familiaal bemiddelaar. Deze bijscholingen voldoen aan de voorwaarden die door de Federale bemiddelingscommissie werden gesteld voor de permanente vorming van familiale bemiddeling.