Guest lecture by Navi Pillay, United Nations High Commissioner for Human Rights

Prof. dr. Mark Waer, rector van de KU Leuven en prof. dr. Bernard Tilleman, decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid hebben de eer om u uit te nodigen op een gastlezing van Dr. Navi Pillay,
Hoge Commissaris van de Verenigde Natie Rechten van de Mens en Eredoctor KU Leuven.

dinsdag 21 mei 2013
Grote Aula (MTC2 00.10), Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven.
Aanvang om 17 uur, einde omtrent 18 uur.
 
Open vraag en antwoord
Deze gastlezing wordt georganiseerd voor de studenten en de brede academische gemeenschap met wie Dr. Navi Pillay in dialoog zal treden. Iedere geïnteresseerde is welkom. De Hoge Commissaris zal haar uiteenzetting mee baseren op vooraf ingestuurde vragen. U kunt deze vragen bij voorkeur vóór 10 mei sturen naar koen.lemmens@law.kuleuven.be.
 
Gelet op het beperkt aantal plaatsen is het aangewezen u zo snel mogelijk online te registreren

Prof. Dr. Mark Waer, Rector of KU Leuven and Prof. Dr. Bernard Tilleman, Dean of the Faculty of Law
have the honour to invite you to a guest lecture by Dr. Navi Pillay, United Nations High Commissioner for Human Rights, Honorary Doctor of the KU Leuven.

Tuesday, May 21, 2013
Grote Aula (MTC2 00.10), Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven.
The lecture will start at 5:00 PM and end around 6:00 PM
 
Open question and answer
This lecture is organized for the students and the broad academic community with whom Dr. Navi Pillay will enter into a dialogue. Anyone who is interested is welcome. The High Commissionar will partially base her address on questions which will be sent in advance. You can send these questions to koen.lemmens@law.kuleuven.be, please before May 10.
 
As places are limited, it is advisable that you register online as quickly as possible.
Please register online

Scientific Coordinator
Instituut voor de Rechten van de Mens
Dr. Koen Lemmens
Contact details
Greet Aerts
greet.aerts@law.kuleuven.be
016 32 51 01

 

Takes place on
  • 21 May 2013 in