ICAV III - IIIde Vlaams Interuniversitair Congres Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Eind 2013 werd het Interuniversitair Centrum voor Aan-sprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (ICAV) boven de doopvont gehouden. Stichtende leden zijn de professoren Ludo Cornelis (VUB), Marc Kruithof (UGent), Ilse Samoy en Caroline van Schoubroeck (KU Leuven), Thierry Vansweevelt en Britt Weyts (UAntwerpen) en Geert Jocqué (Hof van Cassatie en KU Leuven). 
Het ICAV realiseert interuniversitaire samenwerking bij het wetenschappelijk onderzoek in het domein van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, een publicatie-reeks met monografieën en congresverslagboeken, besloten seminaries voor doctorandi en tweejaarlijks een interuniversitair  congres.
Het eerste congres (ICAV I) vond plaats op 5 december 2014 in Antwerpen en het tweede congres (ICAV II) op 2 december 2016 in Gent. De reacties van het publiek waren  twee maal on¬gebruikelijk lovend. 
Deze derde editie in Leuven volgt hetzelfde stramien. Eerst lichten state of the art voordrachten de recente ontwikkelingen in het aansprakelijkheids- en het verzekeringsrecht toe in de Sectie Actualia. Daarbij gaat ditmaal ook bijzondere aandacht uit naar de recente hervormingsprojecten. In de Sectie Aanstormend Talent krijgt een pas gedoctoreerde onderzoeker de gelegenheid om zijn inzichten aan een groter publiek voor te stellen. In de Sectie Bruggen wordt het aan¬sprakelijkheidsrecht in verband gebracht met andere rechtstakken. In de Sectie Stellingen en Tegenspraak worden nieuwe perspectieven en pistes aangereikt. Tot slot biedt de Sectie Over de taal- en landsgrenzen heen de gelegenheid om lessen te trekken uit ontwikkelingen aan de andere zijde van de taal- en landsgrenzen. 
Dit is de onmisbare studiedag voor eenieder (advocaten en magistraten, verzekeraars en verzekeringstussenpersonen, bedrijfsjuristen, overheden en onderzoekers) die actief is in het domein van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

informatie over bereikbaarheid en parkeergelegenheid vindt u hier

Erkend door
- Nationale Kamer van Notarissen (18/28712 - 5,5 u opleiding)
- OVB-Orde Vlaamse Balies (2018-00577 - 6 juridische punten (standaard))
- IAB - IBR - BIBF (IAB: A0146/2009 - 6u / BIBF: 89297 erkend voor 7u )
- IGO-Instituut Gerechtelijke Opleiding (TEC-E18432-enkel bij effectieve aanwezigheid en handtekening te plaatsen bij begin en bij einde. Plaatsvervanging is toegestaan.)
- FSMA (erkend 500019 A)
- KMO erkenningsnummer: DV.O109252
Inhoudelijk verantwoordelijke
Prof. dr. Ilse Samoy - Prof. dr. Caroline Van Schoubroeck
Contactgegevens
Dienst Congresservice Faculteit Rechtsgeleerdheid

016/325484
Prijs
220 euro* (deelname, documentatie en verslagboek inbegrepen) - het boek verschijnt na de studiedag bij Intersentia * Vrij van BTW volgens art. 44, § 2, 4° WBTW (Onderwijs)
Documenten
Locatie, datum en uren, routebeschrijving
Algemene inschrijvingsvoorwaarden | Algemene Info

keyboard_arrow_up