Summer Course Master in de Fiscaliteit

Om tot de Master in de Fiscaliteit (academiejaar 2018-2019) toegelaten te worden moet de toekomstige student in het bezit zijn van een diploma van Master in de Rechten of een diploma van een 'economische' Master (zie toelatingsvoorwaarden). Daarnaast moet de toekomstige student met succes een voorbereidingstoets afleggen, die voorbereid kan worden door het volgen van een summer course (zie hieronder). Enkel studenten met een diploma van Master in de Economie, het Recht en de Bedrijfskunde dienen geen summer course te volgen en zijn vrijgesteld van de toets.

Er worden aparte toetsen en summer courses georganiseerd, afhankelijk van de vooropleiding van de toekomstige student (i.e. een juridische dan wel economische vooropleiding).

Summer course en voorbereidingstoets voor studenten met economische vooropleiding

 1. Algemene inleiding tot de rechtswetenschap
 2. Publiek recht
 3. Burgerlijk recht
 4. Sociale zekerheid
 5. Europees recht

Summer course en voorbereidingstoets voor studenten met economische vooropleiding

 1. Inleiding tot en basisbegrippen van de algemene economie
 2. Vennootschapsboekhouden
 3. Consolidatie van de jaarrekening
 4. Balanslezen en ratio-analyse

De summer course is niet verplicht, doch zeer sterk aan te raden voor de voorbereidingstoets die nadien volgt. De summer course wordt in de Rechtsfaculteit te Leuven gedoceerd gedurende twee weken (maandag t.e.m. vrijdag) voorafgaand aan de start van het academiejaar. In het academiejaar 2018-2019 zal de summer course gedoceerd worden van 10 t.e.m. 20 september 2018. De summer course wordt gevolgd door de voorbereidingstoets. De voorbereidingstoets wordt georganiseerd op 22 september 2018. Een herkansing is mogelijk op 24 september 2018.

Gelieve op het inschrijvingsformulier uw initieel masterdiploma aan te vinken. U zal slechts toegelaten worden mits voorlegging van uw diploma en diplomasupplementen die u via email dient te bezorgen aan Mevr. Ingrid Matthys. Indien u nog niet bent afgestudeerd en u uw diploma zult behalen in september 2018 of later, gelieve een uittreksel van uw KULoket dossier (met oplijsting van elk punt per opleidingsonderdeel) te bezorgen aan Mevr. Ingrid Matthys.

Data

 • Summer course: 10 september 2018 t.e.m. 20 september 2018

Voorbereidingsproef: 22 september 2018 (herkansing op 24 september 2018)

Wat betreft toelatingsvoorwaarden voor inschrijving voor studenten komende van universiteiten buiten het Vlaams Gewest:

contacteer vooraf http://www.kuleuven.be/english/admissions/contact

 • Indiening (liefst vóór 1 juni) van een aanvraag bij International Admissions & Mobility.
 • Na goedkeuring van voormelde aanvraag: inschrijving voor voorbereidingstoets en eventueel summer course;
 • Na het slagen voor de voorbereidingstoets: International Admissions & Mobility wordt op de hoogte gesteld. Het certificaat van slagen wordt bij het dossier van de student gevoegd;
 • Inschrijving aan de KU Leuven voor de opleiding van Master in de fiscaliteit wanneer de student zowel voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld door International Admissions & Mobility als de voorwaarden van de master in de fiscaliteit (voorbereidingstoets).

Meer informatie betreffende uurrooster, handboeken, lokalen en namen van docenten wordt meegedeeld op de website.

Erkend door
- KMO erkenningsnummer: 'niet van toepassing'
Contactgegevens
Mevr. Ingrid Matthys

016/326493

Website

Prijs
Na registratie van uw inschrijving ontvangt u een factuur ten bedrage van 500 euro voor deelname aan de toelatingsproef. Uw inschrijving is slechts geldig na ontvangst van uw betaling.
Locatie, datum en uren, routebeschrijving
Algemene inschrijvingsvoorwaarden | Algemene Info

keyboard_arrow_up