Staatssteun: de rechtspositie van steunverlenende overheden

Organisatie: Consumer Competition Market (CCM – KU Leuven - W. Devroe) en Liège Competition and Innovation Institute (LCII - ULg - P. Van Cleynenbreugel), met steun van de Vlaamse overheid (Departement LNE)

Inhoud: Conferenties over staatssteun besteden klassiek vooral aandacht aan de rechtspositie van de ontvanger van deze steun en minder aan ‘de andere kant’, die van de steunverlenende overheid. Voor overheden die steun willen verlenen, hebben de modernisering van het staatssteunrecht en aanverwante evoluties, zoals het Tweede Altmarkpakket, niettemin veel veranderd. Enerzijds moet veel minder steun worden aangemeld - wat niet altijd een voordeel is omdat de zekerheid over verenigbaarheid van de steun afneemt. Anderzijds zijn de plichten inzake due diligence vóór toekenning en inzake opvolging, evaluatie en rapportering na toekenning, erg toegenomen. De tijd lijkt daarom rijp om de rechtspositie van de steunverlenende overheid meer voor het voetlicht te plaatsen.

In de driehoeksverhouding Europese Commissie – steunverlenende overheid – begunstigde onderneming lopen de belangen van steunverlenende overheden deels, maar zeker niet volledig, samen met die van de Commissie en van de steunontvangers. Hierdoor rijzen heel concrete vragen, zoals onder meer:

- Hoeveel onderzoek moet een overheid verrichten alvorens de minimis steun te kunnen uitkeren? Volstaat een verklaring onder ede van de ontvanger, of is meer vereist en hoeveel meer dan?

- Als regio’s fondsen uitkeren aan gemeenten, die met die gelden steun verlenen, hoe ver reikt dan de plicht van de regio om na te gaan wat de uiteindelijke bestemming is, en wie de uiteindelijke bestemmeling?

- Hoe de dialoog tussen overheid en Commissie optimaliseren indien de Algemene Groepsvrijstelling geen duidelijkheid biedt?

- Wat zijn de rechten en plichten van overheden indien de Commissie terugvordering beveelt?

Teneinde een antwoord te formuleren op deze vragen, wil deze conferentie een select gezelschap van academici, ambtenaren en advocaten letterlijk rond de tafel brengen om aldus best practices voor steunverlenende overheden te kunnen formuleren.

Programma:

13.15 Ontvangst en registratie

13.30 “Modernisering, Altmark en steunverlenende overheden: nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe vragen”

W. Devroe (KU Leuven; Maastricht U; Allen & Overy; Belgische mededingingsautoriteit)

13.45 “Modernisering van het staatssteunrecht: stand van zaken en eerste ervaringen met de Mededeling van de Commissie over het begrip ‘staatsteun’”

H. Nyssens (Europese Commissie, DG COMP, Afdeling Infrastructuur en Regionale Steun)

14.10 “De Algemene Groepsvrijstellingsverordening: self assessment en rechtszekerheid te verzoenen in de praktijk?”

L. Parret (Houthoff Buruma; bijzonder hoogleraar ‘Staatssteun in de Europese rechtsorde’, U. Utrecht)

14.30 “The passage from ex ante to ex post control: state of play, block exemption regulations and de minimis

J. Derenne (Sheppard Mullin; ULg; Europacollege; Brussels School of Competition)

14.50 Commentaar, vragen

15.15 Pauze

15.40 “Steunverlening aan diensten van algemeen economisch belang”

Y. Van Gerven (Gerecht van de Europese Unie)

16.00 “Steunverlening door en aan regionale en lokale overheden”

M. Aalbers (Universiteit Leiden)

16.20 “Terugvordering van staatssteun: Europees en nationaal recht”

H. Gilliams (Eubelius)

16.40 “Steunverlening aan groene energie”

P. Van Cleynenbreugel (ULg; Paris-Dauphine)

17.00 Commentaar, vragen

17.25 Slotbeschouwingen

17.30 Einde van de werkzaamheden

.

Inschrijvingen zijn afgesloten, wie nog wenst in te schrijven, kan dit enkel via mail aan professor Devroe: wouter.devroe@kuleuven.be

.

Erkend door
- OVB-Orde Vlaamse Balies (aangevraagd voor 4 ptn)
Inhoudelijk verantwoordelijke
KU Leuven - CCM, professor Wouter Devroe
Contactgegevens
Line Leys

016 325227
Prijs
De deelnameprijs is EUR 100 (EUR 50 voor voltijds ambtenaren en academici). Het aantal deelnemers is beperkt tot een maximum van 50.
Locatie, datum en uren, routebeschrijving
Algemene inschrijvingsvoorwaarden | Algemene Info

keyboard_arrow_up