Curator-Vereffenaar 2016

De postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar is reeds jaren erkend als opleiding in de zin van artikel 27 Faillissementswet. Deze bepaling vereist dat curatoren een bijzondere opleiding genoten hebben en waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures. Insolventie komt steeds vaker voor en wordt steeds complexer. Daarbij speelt niet alleen de internationalisering van insolventieprocedures een rol, maar ook de scherpere confrontatie van het insolventierecht met diverse andere rechtstakken. Niet alleen curatoren maar ook vele andere rechtspractici, zoals vereffenaars van vennootschappen, gerechtsmandatarissen, voorlopige bewindvoerders, rechters in handelszaken, bedrijfsjuristen en voorts ook accountants en bankiers voelen ongetwijfeld de nood zich bij te scholen over de evoluties in wetgeving en rechtspraak in het insolventierecht.
KU Leuven, de KULAK en UAntwerpen organiseren in nauw overleg met de Rechtbanken van Koophandel in 2016 een nieuwe editie van deze opleiding. Het betreft opnieuw een dubbele editie die van start gaat in Kortrijk en Brugge en enkele weken later wordt hernomen in Leuven, Hasselt en Antwerpen.
Binnen deze opleiding is bijzondere aandacht voor de praktijk. In de meeste modules wordt de academische inbreng gecombineerd met inbreng uit de praktijk. De lesgevers zijn vooraanstaande magistraten, curatoren, advocaten en academici. Naast juridische kennis wordt ook financieel-economische kennis bijgebracht. In de opleiding komen alle recente evoluties op nationaal en internationaal vlak uitgebreid aan bod, zodat deelnemers deze (wets)wijzigingen efficiënt kunnen toepassen in hun beroepspraktijk. De wetenschappelijke coördinatie is in de handen van een comité van academici en magistraten, die samen instaan voor een kwaliteitsvolle en bruikbare opleiding. De initiatiefnemers menen met de aangeboden opleiding te kunnen bijdragen tot een gedegen en professionele aanpak van het insolventierecht.

Erkenning:
**IGO: TEC-E16078 - Voor wie die zich inschrijft doch niet effectief aanwezig is, neemt het IGO de kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega
**OVB: 32 juridische punten (2015-01747)
**SamTes: 10 juridische punten (239811)

Deelnemersattesten worden uitgereikt na de volledige lessenreeks en zullen per e-mail aan de deelnemers worden verstuurd.

locaties

de modules worden in twee reeksen op verschillende locaties aangeboden

reeks Leuven-Hasselt-Antwerpen
in Leuven: Tiensestraat 41, 3000 Leuven, Aula Zeger Van Hee (onthaal in Academisch Kwartier)
in Hasselt: Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, Aula L. Verhaegen
in Antwerpen: Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk (Campus Drie Eiken), Promotiezaal - Gebouw Q

reeks in Kortrijk-Brugge
in Kortrijk: KULAK, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk, Aula A214 - Aula A301 (enkel module 8 gaat in dit lokaal door)
in Brugge: Xaverianenlaan 10, 8200 Brugge, Campus Vives
 

Module 1 - Business rescue - WCO
Voorzitters:
de heer P. Vanherpe, raadsheer Hof van Beroep te Gent (in Kortrijk)
Prof. dr. E. Dirix, KU Leuven (in Leuven)

Lezing 1: Focus op de redding van ondernemingen in moeilijkheden
Prof. dr. M. Vanmeenen, UAntwerpen
Lezing 2: Draaiboek collectief akkoord en overdracht onder gerechtelijk gezag
mr S. Brijs, advocaat balie Brussel, vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven
opgelet: de sessie in Leuven vindt plaats op dinsdag 1 maart

vindt plaats op:
17 februari 2016 te Kortrijk - 18:30-22:00
1 maart 2016 te Leuven - 17:30-21:00

Module 2 - Organen binnen de insolventieprocedures
Voorzitters:
de heer E. Dursin, raadsheer Hof van Beroep Gent (in Kortrijk)
de heer T. Van Houtte, voorzitter Rechtbank van Koophandel Antwerpen (in Leuven)

Lezing 1: De curator: aanstelling, ereloon, deontologie
De heer J. Bekaert, rechter rechtbank van koophandel Gent, afd. Brugge en Oostende (in Kortrijk)
De heer T. Lysens, ere-voorzitter Rechtbank van Koophandel Tongeren (in Leuven)
Lezing 2: De rechter-commissaris: aanstelling, taken, ereloon, deontologie
De heer F. Taildeman Janssens Casteels, Rechtbank van Koophandel Brussel
opgelet: de sessie in Leuven vindt plaats op dinsdag 8 maart

vindt plaats op:
24 februari 2016 te Kortrijk - 18:30-22:00
8 maart 2016 te Leuven - 17:30-21:00

Module 3 - De afwikkeling van een faillissement
Voorzitters:
de heer P. Van Iseghem, voorzitter Rechtbank van Koophandel Gent (in Kortrijk)
mevr. G. Bresseleers, rechter Rechtbank van Koophandel Brussel (in Leuven)

Lezing 1: Werkwijze van de curator : opstart, beheer faillissement, sluiting
mr. B. Vander Meulen, curator balie Brugge (in Kortrijk)
mr. I. Van de Mierop, curator balie Brussel (in Leuven
Lezing 2: Wedersamenstelling van het vermogen (pauliana en collectieve schade) bij faillissement en vereffening
Prof. dr. J. Vananroye en de heer G. Lindemans, KU Leuven

vindt plaats op:
2 maart 2016 te Kortrijk - 18:30-22:00
16 maart 2016 te Leuven - 17:30-21:00

Module 4 - Zekerheden, rangregeling en lopende overeenkomsten
Voorzitters:
De heer Johan Declercq, rechter, Rechtbank van Koophandel Gent, afd. Kortrijk (in Kortrijk)
de heer H. Haex, voorzitter Rechtbank van Koophandel Leuven (in Leuven)

Lezing 1: Zekerheden en rangregeling
Prof. dr. M.E. Storme, KU Leuven
Lezing 2: Lopende overeenkomsten en boedelschulden in WCO en faillissement
mr C.-A. Leunen, advocaat balie Brussel

Vindt plaats op:
9 maart 2016 te Kortrijk - 18:30-22:00
23 maart 2016 te Leuven - 17:30-21:00

Module 5 - Aansprakelijkheid en Insolventie
Voorzitters:
de heer Michel Oosterlinck, afdelingsvoorzitter Rechtbank van Koophandel Gent, afd. Gent (in Kortrijk)
mevr. K. Corsus, rechter Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afd. Hasselt (in Leuven)

Lezing 1: Vennootschapsrechtelijke aansprakelijkheid bij insolventieprocedures, inclusief aansprakelijkheid voor fiscale en socialezekerheidsschulden
Prof. dr. B. Tilleman, KU Leuven
Lezing 2: Strafrechtelijke aansprakelijkheid in insolventieprocedures
mr. J. Vanheule, advocaat balie Leuven

Vindt plaats op:
16 maart 2016 te Kortrijk - 18:30-22:00
13 april 2016 te Leuven - 17:30-21:00

Module 6 - Vastgoed en Insolventie
Voorzitters:
mevr. M. Debucquoy, rechter Rechtbank van Koophandel Gent, afd. Brugge en Oostende (in Brugge)
de heer P. Martens, afdelingsvoorzitter Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afd. Hasselt (in Hasselt)

Lezing 1: Privaatrechtelijke verplichtingen bij de vereffening van vastgoed
Prof. dr. V. Sagaert, KU Leuven (in Brugge)
Prof. dr. R. Jansen, VUB (in Hasselt)
Lezing 2: Administratiefrechtelijke verplichtingen bij de vereffening van vastgoed en milieuaspecten
mr. S. Verbist, advocaat balie Antwerpen

Vindt plaats op:
23 maart 2016 te Brugge - 18:30-22:00
20 april 2016 te Hasselt - 17:30-21:00

 Module 7 - Arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten bij insolventieprocedures
Voorzitters:
Mevr. C. Goethals, rechter arbeidsrechtbank Gent, afd. Kortrijk-Roeselare-Veurne (in Brugge)
De heer J. Maes, afdelingsvoorzitter Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afd. Turnhout en Mechelen (in Antwerpen)

Lezing 1: Arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten bij gerechtelijke reorganisatie
Prof. dr. J. Peeters, UAntwerpen en UHasselt
Lezing 2: Arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten bij faillissement
mr. Ch. Persyn, advocaat balie Brugge
opgelet: de sessie in Brugge vindt plaats op maandag 11 april

Vindt plaats op:
11 april 2016 te Brugge - 18:30-22:00 
27 april 2016 te Antwerpen - 17:30-21:00

Module 8 - Workshop balansanalyse en fraude detectie
Voorzitters:
de heer J. Bekaert, rechter Rechtbank van Koophandel Gent, afd. Kortrijk en Oostende (in Kortrijk)
mr. A. Moens, curator balie Antwerpen (te Antwerpen)

Workshop met casussen - Balansanalyse in het licht van insolventieprocedures, met inbegrip van waarderingsregels en ontdekken van fraude
de heer F. de Mey, bedrijfsrevisor en de heer G. De Croock, afdelingsvoorzitter Rechtbank van Koophandel Gent, afd. Dendermonde

Vindt plaats op:
20 april 2016 te Kortrijk - 18:30-22:00
11 mei 2016 te Antwerpen - 17:30-21:00

Module 9 - Fiscaalrechtelijke aspecten bij insolventieprocedures – Internationale insolventieprocedures
Voorzitters:
de heer D. Vandeputte, raadsheer Hof van Beroep Gent (in Brugge)
mevr. M.C. Willemaers, raadsheer Hof van Beroep Antwerpen(in Antwerpen)

Lezing 1: Fiscaalrechtelijke aspecten bij insolventieprocedures
de heer F. Desterbeck, advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Gent
Lezing 2: Internationale  insolventieprocedures
prof. dr. M. Vanmeenen, UAntwerpen

Vindt plaats op:
27 april 2016 te Brugge - 18:30-22:00
18 mei 2016 te Antwerpen - 17:30-21:00

Module 10 - Vereffening van vennootschappen buiten faillissement
Voorzitters:
de heer P. Naeyaert, rechter Rechtbank van Koophandel Gent, afd. Ieper en Veurne (in Brugge)
de heer E. Hulpiau, raadsheer Hof van Beroep Antwerpen (in Antwerpen)

Lezing 1: Vereffening van vennootschappen buiten faillissement
Prof. dr. H. Braeckmans, UAntwerpen en mevr. A. Van den Kerkhof, rechter Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afd. Mechelen
Lezing 2: Draaiboek voor een vereffenaar
mr R. Crivits, advocaat balie Brugge en mr A. Alders, advocaat balie Brugge

Vindt plaats op:
11 mei 2016 te Brugge - 18:30-22:00
25 mei 2016 te Antwerpen - 17:30-21:00

Erkend door
- IGO-Instituut Gerechtelijke Opleiding (TEC-E16078. Voor deelnemers die inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn, neem het IGO de kosten NIET ten laste. Vervanging door een collega is toegestaan.)
- OVB-Orde Vlaamse Balies (2015-01747 - 32 juridische punten)
- Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (239811 - 10 juridische punten)
- KMO erkenningsnummer: DV.O109252
Contactgegevens
Dienst Congresservice Faculteit Rechtsgeleerdheid

016/32.54.84
Prijs
1.250 euro (incl. documentatiemap per sessie, broodjesbuffet, dranken, verslagboek 'Curatoren en Vereffenaars IV' dat achteraf wordt gepubliceerd en u wordt toegezonden
Locatie, datum en uren, routebeschrijving
Algemene inschrijvingsvoorwaarden | Algemene Info

keyboard_arrow_up