Contact

Themis School voor Postacademische Juridische Vorming

Is een interuniversitair samenwerkingsverband tussen de rechtsfaculteiten KU Leuven, KULAK, KU Leuven Campus Brussel en UHasselt. Gespreid over drie academiejaren wordt op deze vier campussen door de respectievelijke titularissen van de juridische basishoofdvakken een overzicht gegeven van de nieuwe tendensen in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in het betrokken vakgebied. Periodiek wordt dit eveneens gedaan voor de meer functionele rechtsgebieden.

Contactgegevens

Mevr. Jo Alaerts
KU Leuven - Faculteit Rechtsgeleerdheid
College De Valk
Tiensestraat 41 – 3440
3000 Leuven

Tel 016/32.54.84

www.pvthemis.be

Congresservice Faculteit Rechtsgeleerdheid

De Congresservice is een logistiek ondersteunende dienst die binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid – KU Leuven door organisatoren van studiedagen en congressen kan worden ingeschakeld. De service kan tegen vergoeding op maat aangeboden worden gaande van het door ons invoeren van de activiteit voor publicatie op het ‘Vormingsportaal’ en opname in de ‘Vormingsnieuwsbrief’, inschrijving van deelnemers, aanvraag erkenningen, reservatie lokalen, bestellingen e.d. tot het verzorgen van het onthaal en de nazorg van de studiedag zoals opmaak en verzenden van attesten, boeken, enz.

Contactgegevens:
KU Leuven - Faculteit Rechtsgeleerdheid
Congresservice
Tiensestraat 41 – 3413
3000 Leuven

keyboard_arrow_up