U bent hier: verbintenissenrecht

Instituut voor verbintenissenrecht

 

Over het instituut

Welkom op de website van het Instituut voor Verbintenissenrecht. Voor een korte voorstelling van ons Instituut kunt u hier terecht.
 

Onderzoek

De leden van ons Instituut verrichten wetenschappelijk onderzoek binnen het vakdomein. Verscheidenen onder hen bereiden een doctoraal proefschrift voor.

Personeel

Deze pagina verschaft u informatie over onze huidige en vroegere medewerkers.

Studiedagen

Het Instituut voor Verbintenissenrecht organiseert op regelmatige basis workshops en studiedagen.

Onderwijs

De onderscheiden onderwijsactiviteiten van het Instituut worden hieronder uitgebreid uiteengezet.
 


 

 

 

 

 

In de kijker

 

  • 5/12/2014: ICAV: Iste Vlaams Interuniversitair congres over Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht. (Stadscampus UA, Antwerpen)
  • Call for papers: Ius Commune workshop contract law 2014. Information and notification duties. (Edinburgh, 28 november 2014)  
  • Recent verschenen: I. SAMOY, W. VANDENBUSSCHE, E. VERJANS en V. DHOOGHE, "De dynamiek van het schadevereiste (1804-heden)" in B. DEBAENST en B. DELBECKE, Vangnet of springplank? Het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht in een moderne samenleving (1804-heden), Brugge, Die Keure, 2014, 133-174.
  • Recent verschenen: A. MAES, "De dwaling in rechte: een nieuw paardenmiddel?", TBBR 2014, 176-181.
  • Recent verschenen: S. JANSEN, 'De "Réfaction" in de handelskoop', TBH 2014, 127-151.
  • Recent verschenen: T. DANG VU, 'A Belgian Prespective on the Judgements of the French Cour de Cassation of 17 May 2013' (2014) 22 European Review of Private Law, Issue 2, 261-282.
  • Recent verschenen: I. SAMOY en K. RONSIJN, “Verlies van een geringe kans: geen minimum waarschijnlijkheid”, (noot onder Cass. fr. 16 januari 2013), TBBR 2014, 125-127.
  • Report Quinz Global Law School Workshop on life sciences, R&D and the Law dd. 13/05/2013.
  • Recent opgericht: ICAV