U bent hier: verbintenissenrecht

Instituut voor verbintenissenrecht

 

Over het instituut

Welkom op de website van het Instituut voor Verbintenissenrecht. Voor een korte voorstelling van ons Instituut kunt u hier terecht.
 

Onderzoek

De leden van ons Instituut verrichten wetenschappelijk onderzoek binnen het vakdomein. Verscheidenen onder hen bereiden een doctoraal proefschrift voor.

Personeel

Deze pagina verschaft u informatie over onze huidige en vroegere medewerkers.

Studiedagen

Het Instituut voor Verbintenissenrecht organiseert op regelmatige basis workshops enstudiedagen.

Onderwijs

De onderscheiden onderwijsactiviteiten van het Instituut worden hieronder uitgebreid uiteengezet.
 


 

 

 

 

 

In de kijker

  • Recent verschenen: S. STIJNS en F. AUVRAY, "Abus de droits contractuels dans l'exécution du contrat: critères et sanctions" in M. DUPONT (ed.), Les obligations contractuelles, Brussel, Larcier, 2016, 269-320.
  • Recent verschenen: S. STIJNS, "Faut-il réformer le Code civil? Réponses et méthodologie pour le droit des obligations contractuelles et extracontractuelles: les obligations contractuelles", JT 2016, 305-311.
  • ICAV Besloten Doctoraatsseminarie V op 31 mei 2016 te Leuven
  • Recent verschenen: F. AUVRAY, "Over de beoordelingsperikelen van het oorzakelijk verband tussen het gebrek van de zaak en de schade", noot onder Gent 22 mei 2014, TBBR 2016/3, 149-154.
  • Recent verschenen: B. ALLEMEERSCH, I. SAMOY en W. VANDENBUSSCHE, "Overzicht rechtspraak. Het burgerlijk bewijsrecht 2000 - 2013, TPR 2015, 597-962. 
  • Recent verschenen: I. SAMOY en S. PEETERS, "De wrongful-life vordering: wat verklaart de Belgische NEEN versus de Nederlandse JA?", NTBR 2016, 85-90.
  • Recent verschenen: I. SAMOY en E. COUTTEEL (red.), Het rookverbod uitbreiden? Juridisch onderzoek casussen & aanbevelingen, Leuven, Acco, 2016, 652 p.
  • Recent verschenen: W. VANDENBUSSCHE en F. PEERAER, "Twee zeldzame seizoenverschijnselen met betrekking tot bewijslast en bevestiging" (noot onder Antwerpen 15 juni 2015), Limb.Rechtsl. 2016, 34-42.