U bent hier: verbintenissenrecht

Instituut voor verbintenissenrecht

 

Over het instituut

Welkom op de website van het Instituut voor Verbintenissenrecht. Voor een korte voorstelling van ons Instituut kunt u hier terecht.
 

Onderzoek

De leden van ons Instituut verrichten wetenschappelijk onderzoek binnen het vakdomein. Verscheidenen onder hen bereiden een doctoraal proefschrift voor.

Personeel

Deze pagina verschaft u informatie over onze huidige en vroegere medewerkers.

Studiedagen

Het Instituut voor Verbintenissenrecht organiseert op regelmatige basis workshops enstudiedagen.

Onderwijs

De onderscheiden onderwijsactiviteiten van het Instituut worden hieronder uitgebreid uiteengezet.
 


 

 

 

 

 

In de kijker

 • Recent verschenen: E. VERJANS, "Aanvangspunt van de verjaringstermijn voor persoonlijke rechtsvorderingen op de helling?" (noot onder GwH 6 november 2014) RW 2015, 300-305.
 • Recent verschenen: E. VERJANS, "Enkele verduidelijkingen omtrent het vertrekpunt van de vijfjarige verjaringstermijn voor buitencontractuele rechtsvorderingen uit artikel 2262 bis BW" (noot onder Cassatie 5 september 2014), TBBR 2015, 380-388.
 • Recent verschenen: A. LENAERTS, "L'action paulienne en matière de faillite: réparation d'un dommage collectif et monopole du curateur", JT 2015, 605-609.
 • Recent verschenen: D. VERVOORT, "De relevantie van het Tiercé- arrest voor de rechtspraak: een slag in het water", TBBR 2015, 260-268.  
 • Call for papers: Ius Commune workshop Liability and Insurance law 2015
 • Call for papers:Ius Commune workshop contract law 2015 (26-27/11/2015)
 • 21/05/2015: Wannes Vandenbussche verkozen tot vertegenwoordiger in de Academische Raad!
 • Recent verschenen: JURA FALCONIS en I. SAMOY (eds.), Professionele aansprakelijkheid, Jura Falconis Libri, Mortsel, Intersentia, 2015, 166p.
 • Recent verschenen: C. VAN SCHOUBROECK en I. SAMOY (eds.), Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht,Themis, Brugge, Die Keure, 2014-2015,140p.   
 • Recent verschenen: S. DEMEYERE, I. SAMOY en S. STIJNS (eds.), Aansprakelijkheid van een contractant jegens derden, Brugge, Die Keure, 2015, 184p.
 • Recent verschenen: E. VERJANS, 'Schade wegens gebrek aan voorbereiding bij schending van het informed consent- vereiste' (noot onder Cass. fr. 23 januari 2014), T. Gez. 2014, 242-248.
 • Recent verschenen: C. VERVACK, I. SAMOY en S. STIJNS (eds.), De rol van de rechter in de precontractuele fase, Brugge, Die Keure, 2015.