Instituut voor Strafrecht

Over ons

Het Instituut voor Strafrecht werd in 1983 opgericht als afzonderlijk instituut binnen de toenmalige Afdeling, nu Onderzoekseenheid Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. De eigenheid van het strafrecht als rechtstak, met alle dogmatische en juridisch-technische deskundigheid die dit vereist, betekent echter niet dat de leden van het Instituut voor Strafrecht zich opsluiten op hun domein. Integendeel. Het strafrecht sanctioneert vaak normen waarvan de inhoud in andere rechtstakken werd bepaald. Bovendien lopen strafrechtelijke procedures om tot sanctionering te komen meestal samen of parallel met andere, formele of informele sanctiemechanismen. Vandaar dat de penalist een ideale partner oplevert voor allerlei vormen van interdisciplinaire samenwerking. Bovendien bestaat institutioneel nog een stevige band met de criminologie, die aan de K.U.Leuven in het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) tot een zelfstandige multidisciplinaire wetenschap is uitgebloeid, maar de natuurlijke bondgenoot van de betere penalist blijft.

De leden van het Instituut verzorgen het onderwijs op het vlak van strafrecht, zowel in de bachelor als in de major en minor strafrecht van de master.

Zonder de algemene kennis uit het oog te verliezen, verrichten de leden in het bijzonder onderzoek naar Terrorisme en georganiseerde criminaliteit, Witteboordencriminaliteit, Beschermingsmechanismen in de strafprocedure en Straftoemeting en strafuitvoering. Binnen elk thema beklemtonen ze aan de ene kant de voortdurende wisselwerking tussen het nationale en internationale (vooral Europese) niveau en aan de andere kant die tussen materieel strafrecht en strafprocedure.

 

Contactgegevens

Adres: Hooverplein 10, B-3000 Leuven (eerste verdieping)
Secretariaat: Lok. 01.66
Tel.: (+ 32) (0)16 32 52 11 (secr.)
Fax: (+ 32) (0)16 32 53 27
E-mail: strafrecht@law.kuleuven.be
Website: www.law.kuleuven.be/strafrecht

PLAN
Parkeergelegenheid: Parking Ladeuze

 

In de kijker

Lezingenreeks in het kader van het emeritaat van prof. dr. em. Frank Hutsebaut
folder - webpagina
5e lezing: "Private veiligheid en security management: een verstandshuwelijk"
Paul Robrechts
Leuven, don. 24 april 2014

 

Prof. Steven Dewulf wint Henri Rolinprijs voor zijn doctoraat The Signature of Evil. (Re)Defining Torture in International Law (Cambridge: Intersentia, 2011)

 

themalunches.gifLunchen met justitie
"Gerechtelijke verslaggeving & Proces, Vonnis en Re-integratie"
Informatie of sensatie? Neutraliteit of beïnvloeding? Samenwerken of tegenwerken?
+ Tentoonstelling: Prison Art Project
Leuven, di. 3 december 2013

 

Doctoraatsverdediging Vanessa Franssen
"European Sentencing Principles for Corporations"
fotoverslag - samenvatting
Heverlee, zat. 15 juni 2013