Instituut voor Strafrecht

Over ons

Het Instituut voor Strafrecht werd in 1983 opgericht als afzonderlijk instituut binnen de toenmalige Afdeling, nu Onderzoekseenheid Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. De eigenheid van het strafrecht als rechtstak, met alle dogmatische en juridisch-technische deskundigheid die dit vereist, betekent echter niet dat de leden van het Instituut voor Strafrecht zich opsluiten op hun domein. Integendeel. Het strafrecht sanctioneert vaak normen waarvan de inhoud in andere rechtstakken werd bepaald. Bovendien lopen strafrechtelijke procedures om tot sanctionering te komen meestal samen of parallel met andere, formele of informele sanctiemechanismen. Vandaar dat de penalist een ideale partner oplevert voor allerlei vormen van interdisciplinaire samenwerking. Bovendien bestaat institutioneel nog een stevige band met de criminologie, die aan de K.U.Leuven in het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) tot een zelfstandige multidisciplinaire wetenschap is uitgebloeid, maar de natuurlijke bondgenoot van de betere penalist blijft.

De leden van het Instituut verzorgen het onderwijs op het vlak van strafrecht, zowel in de bachelor als in de major en minor strafrecht van de master.

Zonder de algemene kennis uit het oog te verliezen, verrichten de leden in het bijzonder onderzoek naar Terrorisme en georganiseerde criminaliteit, Witteboordencriminaliteit, Beschermingsmechanismen in de strafprocedure en Straftoemeting en strafuitvoering. Binnen elk thema beklemtonen ze aan de ene kant de voortdurende wisselwerking tussen het nationale en internationale (vooral Europese) niveau en aan de andere kant die tussen materieel strafrecht en strafprocedure.

 

Contactgegevens

Adres: Hooverplein 10, B-3000 Leuven (eerste verdieping)
Secretariaat: Lok. 01.66
Tel.: (+ 32) (0)16 32 52 11 (secr.)
E-mail: law.strafrecht@kuleuven.be
Website: www.law.kuleuven.be/strafrecht

PLAN
Parkeergelegenheid: Parking Ladeuze

 

In de kijker

themalunches.gifLunchen met justitie
"Gevoelige Plaat"
Mogen burgers politiebeambten in actie fotograferen of filmen?
Leuven, don. 17 december 2015

 

Cyrille Fijnaut Lecture Series
Nederlandse accenten in het veiligheidsbeleid van de Europese Unie

Leuven, vanaf don. 10 dec. 2015
"The European Union Under Siege: Security Challenges for Europe and the EU’s Ability to Cope With Them"

 

Studiedag Jura Falconis
"De grote strafprocedure-hervorming: na de diagnose, de therapie?"
i.s.m. Instituut voor Strafrecht
Leuven, vrij. 8 mei 2015

 

 

International Cyber Security Strategy Congress
Cyber Security & Forensic Readiness
b-ccentre & KU Leuven

 

Workshop
"The Post-Stockholm Syndrome:
Lack of Ambition or a Welcome Dose of Realism
in EU Criminal Policy?"

I.s.m. Leuven Centre for Global Governance Studies en b-ccentre
Leuven, vrijdag 26 sept. 2014