Instituut voor Strafrecht

Over ons

Het Instituut voor Strafrecht werd in 1983 opgericht als afzonderlijk instituut binnen de toenmalige Afdeling, nu Onderzoekseenheid Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. De eigenheid van het strafrecht als rechtstak, met alle dogmatische en juridisch-technische deskundigheid die dit vereist, betekent echter niet dat de leden van het Instituut voor Strafrecht zich opsluiten op hun domein. Integendeel. Het strafrecht sanctioneert vaak normen waarvan de inhoud in andere rechtstakken werd bepaald. Bovendien lopen strafrechtelijke procedures om tot sanctionering te komen meestal samen of parallel met andere, formele of informele sanctiemechanismen. Vandaar dat de penalist een ideale partner oplevert voor allerlei vormen van interdisciplinaire samenwerking. Bovendien bestaat institutioneel nog een stevige band met de criminologie, die aan de K.U.Leuven in het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) tot een zelfstandige multidisciplinaire wetenschap is uitgebloeid, maar de natuurlijke bondgenoot van de betere penalist blijft.

De leden van het Instituut verzorgen het onderwijs op het vlak van strafrecht, zowel in de bachelor als in de major en minor strafrecht van de master.

Zonder de algemene kennis uit het oog te verliezen, verrichten de leden in het bijzonder onderzoek naar Terrorisme en georganiseerde criminaliteit, Witteboordencriminaliteit, Beschermingsmechanismen in de strafprocedure en Straftoemeting en strafuitvoering. Binnen elk thema beklemtonen ze aan de ene kant de voortdurende wisselwerking tussen het nationale en internationale (vooral Europese) niveau en aan de andere kant die tussen materieel strafrecht en strafprocedure.

 

Contactgegevens

Adres: Hooverplein 10, B-3000 Leuven (eerste verdieping)
Secretariaat: Lok. 01.66
Tel.: (+ 32) (0)16 32 52 11 (secr.)
E-mail: law.strafrecht@kuleuven.be
Website: www.law.kuleuven.be/strafrecht

PLAN
Parkeergelegenheid: Parking Ladeuze

 

In de kijker

THEMIS - Straf- en Strafprocesrecht
Europese ontwikkelingen met een weerslag op de Belgische rechtspraktijk
Recente wetgeving en rechtspraak inzake (hoofd- en bijkomende) straffen en straftoemeting
Recente ontwikkelingen en knelpunten in het strafprocesrecht

Leuven, don.14 april 2016
Kortrijk, ma. 18 april 2016
Hasselt, di. 26 april 2016

 

THEMIS - Studiedag Mystery Shopping
KU Leuven Campus Brussel, donderdag 26 mei 2016
Programma
Inschrijven: Themis

 

themalunches.gifThemalunch: 'Hoger, lager?' Evoluties inzake criminaliteit

Vrijdag 19 februari 2016, 12u15

http://resolveuid/2053f31daecb44578c35adb2d3db6ec2

 

Workshop
The Directive for data protection in the police and justice sectors: a significant step towards modern EU data protection?
Leuven, 1 februari 2016

 

Cyrille Fijnaut Lecture Series
Nederlandse accenten in het veiligheidsbeleid van de Europese Unie

Leuven, vanaf ma. 15 febr. 2016
"De visie van Nederland op het veiligheidsbeleid van de Europese Unie"


 

themalunches.gifLunchen met justitie
"Gevoelige Plaat"
Mogen burgers politiebeambten in actie fotograferen of filmen?
Leuven, don. 17 december 2015

 

Raf Verstraeten over de hervormingen binnen justitie
Knack 2/12/2015 - in gesprek met J. Vermassen