U bent hier: Home

Instituut voor Strafrecht

Over ons

Het Instituut voor Strafrecht werd in 1983 opgericht als afzonderlijk instituut binnen de toenmalige Afdeling, nu Onderzoekseenheid Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. De eigenheid van het strafrecht als rechtstak, met alle dogmatische en juridisch-technische deskundigheid die dit vereist, betekent echter niet dat de leden van het Instituut voor Strafrecht zich opsluiten op hun domein. Integendeel. Het strafrecht sanctioneert vaak normen waarvan de inhoud in andere rechtstakken werd bepaald. Bovendien lopen strafrechtelijke procedures om tot sanctionering te komen meestal samen of parallel met andere, formele of informele sanctiemechanismen. Vandaar dat de penalist een ideale partner oplevert voor allerlei vormen van interdisciplinaire samenwerking. Bovendien bestaat institutioneel nog een stevige band met de criminologie, die aan de K.U.Leuven in het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) tot een zelfstandige multidisciplinaire wetenschap is uitgebloeid, maar de natuurlijke bondgenoot van de betere penalist blijft.

De leden van het Instituut verzorgen het onderwijs op het vlak van strafrecht, zowel in de bachelor als in de major en minor strafrecht van de master.

Zonder de algemene kennis uit het oog te verliezen, verrichten de leden in het bijzonder onderzoek naar Terrorisme en georganiseerde criminaliteit, Witteboordencriminaliteit, Beschermingsmechanismen in de strafprocedure en Straftoemeting en strafuitvoering. Binnen elk thema beklemtonen ze aan de ene kant de voortdurende wisselwerking tussen het nationale en internationale (vooral Europese) niveau en aan de andere kant die tussen materieel strafrecht en strafprocedure.

Contactgegevens

Adres: Hooverplein 10, B-3000 Leuven (eerste verdieping)
Secretariaat: Lok. 01.66
Tel.: (+ 32) (0)16 32 52 11 (secr.)
E-mail: law.strafrecht@kuleuven.be
Website: www.law.kuleuven.be/strafrecht

PLAN
Parkeergelegenheid: Parking Ladeuze

In de kijker

Lunchen met justitie
"Toegang tot justitie. Een recht voor iedereen of alleen voor de happy few?"
Leuven, vrijdag 17 februari 2017


Doctoraatsverdediging Katrien Hanoulle
"De beoordeling van de toerekeningsvatbaarheid van de geestesgestoorde delinquent"
Leuven, vrijdag 3 februari 2017


Doctoraatsverdediging Charlotte Conings
"Een coherent regime voor strafrechtelijke zoekingen in de fysieke en digitale wereld"
Leuven, maandag 12 december 2016


Seminarie
"Europees Strafrecht"
Leuven, 18 november 2016
Georganiseerd door de ERA, i.s.m. de balie van Leuven en het Instituut voor Strafrecht KU Leuven


Nieuwe publicatie Drs. Gaelle Marlier
"Familiale misdrijven"
In dit boek gaat de auteur in op de strafbaarheid en aanpak van delictstypisch gedrag gesteld door familieleden.


Fijnaut Lectures 2016-2017


Lunchen met justitie
"Eerste hulp bij trauma's op de werkvloer"
Leuven, woensdag 22 juni 2016


Doctoraatsverdediging Joost Huysmans
"Legitieme verdediging. Gebruik en misbruik van de procedurele rechten van de verdediging in strafzaken"
Leuven, woensdag 22 juni 2016


THEMIS - Studiedag Mystery Shopping
KU Leuven Campus Brussel, donderdag 26 mei 2016
Programma
Inschrijven: Themis