Monitoraat rechten

Welkom bij het monitoraat rechten!

Een enthousiast team van monitoren staat klaar om je te begeleiden bij je eerste jaar aan de universiteit.

Voor de meeste opleidingsonderdelen bestaat zowel een groepsaanbod als de mogelijkheid tot individuele begeleiding. Tijdens de groepsoefeningen leer je hoe je een bepaalde cursus best studeert, hoe je hoofd- van bijzaken kan onderscheiden, hoe je examenvragen beantwoordt ... 

Als je na de groepsoefeningen nog vragen hebt, kan je individueel terecht bij de monitoren tijdens de spreekuren of op afspraak.

De monitoren zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van allerlei zelftesten en voor de organisatie van de proefexamens. Voor het vak Economie met beginselen van boekhouding worden bijvoorbeeld geen klassieke oefensessie georganiseerd maar kan je via Toledo oefeningen maken. Tijdens de maand november worden proefexamens georganiseerd in samenwerking met de docenten. Meer informatie daarover volgt later...

Praktische afspraken

  1. Inschrijven: via onderstaande pagina's kan je je inschrijven voor groepsoefeningen. Indien je niet kan komen naar een bepaalde sessie, kan je je uitschrijven via dezelfde toepassing. Let op: elke sessie heeft een uiterste in- en uitschrijfdatum. Is de uitschrijfdatum verstreken en ontdek je dat je onmogelijk aanwezig kan zijn, verwittig dan zo snel mogelijk de monitor. Indien je afwezig bent zonder verwittiging, zal je uitgesloten worden voor de groepsoefeningen.
  2. De monitor kan door onverwachte omstandigheden nog wijzigingen aanbrengen aan de geprogrammeerde oefeningen. Controleer je overzicht dus regelmatig, ook nadat je je al ingeschreven hebt. Houd ook de mededelingen onderaan deze pagina in het oog.  

 

Opleidingsonderdelen met monitoraatbegeleiding

Klik op een van onderstaande opleidingsonderdelen om het aanbod bij het vak te kennen, de planning van de oefensessies en de contactgegevens van de monitoren. Via deze pagina's kan je je ook inschrijven voor een oefensessie.

 

eerste semester tweede semester
Inleiding tot de rechtswetenschap Staats- en administratief recht
Romeins Recht Verbintenissenrecht
Geschiedenis van publiekrecht Economie
Fundamentele wijsbegeerte