U bent hier: LINC

Leuvens Instituut voor Criminologie

 

Welkom op onze website

Welkom op de website van het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC). Op deze website vindt u informatie over de onderzoekers en de onderzoeksprojecten binnen LINC. Verder kan u hier ook terecht voor informatie over studiedagen die door ons worden georganiseerd. Indien u ons wenst te contacteren, kan u dat via deze link doen.


Binnen de Afdeling Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid groepeert het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) sinds 1 januari 2007 een zeventigtal professoren en assistenten die betrokken zijn bij het criminologisch onderzoek en onderwijs. LINC is daarmee de meest recente uiting van een lange criminologische traditie aan de KU Leuven die werd ingezet met de oprichting van de "School voor Criminologie" in 1929. LINC wil de Leuvense traditie van degelijk wetenschappelijk onderzoek in combinatie met een stevige maatschappelijke betrokkenheid verderzetten. Dit krijgt gestalte in fundamenteel en beleidsgericht onderzoek dat wordt georganiseerd rond 7 onderzoekslijnen.

 

Studiedagen

Komende studiedagen

  • 25 september 2014: Studienamiddag "Ethische competentie: het belang van selectie en socialisatie"
  • 29 september 2014: Samen werken tegen kindermishandeling: een interactief vormingsmoment voor professionals
  • 24 oktober 2014: Slachtofferbeleid in België: naar een geïntegreerde aanpak
  • 12-14 november 2014: Conference "Exploring the potential of restorative justice for sexual violence: the need for an integrated response"
  • 27 november 2014: Studienamiddag "Waarheidsvinding en adviesverlening bij rampen. Naar een onderzoeksorgaan voor veiligheid in België?"

Afgelopen studiedagen

 

Contactgegevens

Leuvens Instituut voor Criminologie
Hooverplein 10, B-3000 Leuven
Tel: (+32) (0)16/32.53.00
Fax: (+32) (0)16/32.54.63
E-mail: linc@law.kuleuven.be
Website: www.law.kuleuven.be/linc

 

Zoeken

Zoeken in LINC