U bent hier: Home

Leuvens Instituut voor Criminologie

 

Welkom op onze website

Welkom op de website van het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC). Op deze website vindt u informatie over de onderzoekers en de onderzoeksprojecten binnen LINC. Verder kan u hier ook terecht voor informatie over studiedagen die door ons worden georganiseerd. Indien u ons wenst te contacteren, kan u dat via deze link doen.


Binnen de Afdeling Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid groepeert het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) sinds 1 januari 2007 een zeventigtal professoren en assistenten die betrokken zijn bij het criminologisch onderzoek en onderwijs. LINC is daarmee de meest recente uiting van een lange criminologische traditie aan de KU Leuven die werd ingezet met de oprichting van de "School voor Criminologie" in 1929. LINC wil de Leuvense traditie van degelijk wetenschappelijk onderzoek in combinatie met een stevige maatschappelijke betrokkenheid verderzetten. Dit krijgt gestalte in fundamenteel en beleidsgericht onderzoek dat wordt georganiseerd rond 8 onderzoekslijnen.

 

Studiedagen

Komende studiedagen

  • 10 februari 2017: Congres OP.RECHT.MECHELEN.: 'Beter management van justitie: ook beter voor de burger?​'
  • 28 februari 2017: Cyrille Fijnaut Lecture Series: 'De preventie en aanpak van radicalisering door de lokale bestuurlijke overheden'
  • 7 maart 2017: Cyrille Fijnaut Lecture Series: 'De vaststellingen en aanbevelingen van de Belgische parlementaire onderzoekscommissie Terroristische aanslagen'
  • 16 maart 2017: Cyrille Fijnaut Lecture Series: 'De rol van Europol en Eurojust bij de bestrijding van het islamistisch terrorisme'

 

Afgelopen studiedagen

  • 22 december 2016: Cyrille Fijnaut Lecture Series: 'De Europese samenwerking tussen de inlichtingendiensten'
  • 24 november 2016: Privatising punishment in Europe?
  • 22 november 2016: Cyrille Fijnaut Lecture Series: 'Het terreurnetwerk Islamitische Staat'
  • 3 november 2016: Cyrille Fijnaut Lecture Series: 'Het islamistisch terrorisme: ontwikkelingen en uitdagingen in het binnenlands en buitenlands veiligheidsbeleid van de Europese Unie'
  • 21 oktober 2016: Congres OP.RECHT.MECHELEN.: 'Beter worden door Justitie?'
  • 20 oktober 2016: Congres OP.RECHT.MECHELEN.: 'Justitie bekent kleur'
  • 20 oktober 2016: Avondseminarie OP.RECHT.MECHELEN.: 'Preventie en aanpak van radicalisering'
  • 13-14 oktober 2016: Conference Victims & Corporations. Rights of Victims, Challenges for Corporations, Potentials for new models of Criminal Justice
  • 10 mei 2016: Cyrille Fijnaut Lecture Series: 'De derde weg: naar een evenwichtig Europees cannabisbeleid'
  • 29 april 2016: Colloquium: 'Which future for the prison?'
  • 12 april 2016: Cyrille Fijnaut Lecture Series: 'De vorming van de Nationale Politie en de politiële samenwerking in de Europese Unie'
  • 11 april 2016: Studienamiddag 'Divers jong'
    • De afdeling Jeugd en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) stellen op 11 april de publicatie 'Divers jong' voor. Het boek peilt naar de impact van diversiteit op de leefwereld van jongeren en brengt ook de groeiende diversiteit binnen de categorie jongeren in beeld.
    • Meer informatie
  • 3 maart 2016: Cyrille Fijnaut Lecture Series: 'De integriteit van het openbaar bestuur als voorwaarde voor een geloofwaardig en doeltreffend veiligheidsbeleid'
  • 26 februari 2016: Cyrille Fijnaut Lecture Series: 'De bestuurlijke aanpak van criminaliteit en onveiligheid in Amsterdam'
  • 15 februari 2016: Cyrille Fijnaut Lecture Series: 'De visie van Nederland op het veiligheidsbeleid van de Europese Unie' en 'Een reactie op de Nederlandse visie vanuit het perspectief van de Benelux-samenwerking'
  • 10 december 2015: Cyrille Fijnaut Lecture Series: 'The European Union Under Siege: Security Challenges for Europe and the EU's Ability to Cope With Them'
  • 9 december 2015: Colloquium Recht & Empirie
    • Met het thema Recht en Empirie bevinden we ons op de dunne lijn tussen recht en feit, tussen justitie en pragmatisme, tussen rechtstheorie en rechtspraktijk. In het bijzonder houdt het colloquium een verkenning in van de wijze waarop (empirische) gegevensverwerking de rechtspraktijk beïnvloedt. Centraal hierbij staat de vraag naar de effecten en invloeden van dergelijke gegevensverwerking in de rechtspraktijk.
      Hoe gaan we met verzamelde gegevens om in het recht? Hoe structureren we ons oordeelsvermogen aan de hand hiervan? Bieden overzichten van rechtspraak een ideale aanzet tot gegevensverwerking en juridische statistiek? Vormt de indicatieve tabel een hulpmiddel tot betere rechtsvinding of geldt ze eerder als lapmiddel voor rechtszekerheid, waarbij de uniciteit van de casus teloorgaat?
    • Meer informatie
  • 16-18 november 2015: Final Conference 'Justice and Security in Intercultural Europe: Exploring Alternatives'
  • 4 juni 2015: Academische Zitting 'Levensbeschouwing in een veranderende context van detentie'
  • 28 mei 2015: Studiedag '50 jaar Jeugdbeschermingsrecht'
  • 27 mei 2015: The Prosecution of Hissein Habré at the Extraordinary African Chambers. What perspectives for international criminal justice in Africa?
  • 30 april 2015: Surviving the Catastrophe: Commemoration of the Armenian Genocide
  • 13 maart 2015: Colloquium: 'Limits to the growth of electronic monitoring?'
  • 6 februari 2015: Forumdag Vlaamse Vereniging voor Criminologie (VVC): 'Wetenschapsfraude: criminologische verklaringen en reacties'
  • 17 december 2014: Studienamiddag Jeugdonderzoeksplatform (JOP): 'Gender(en). Constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren'
  • 9 december 2014: Studienamiddag 'Overheidsbeleid verbeteren door toekomstonderzoek'
  • 27 november 2014: Studienamiddag 'Waarheidsvinding en adviesverlening bij rampen. Naar een onderzoeksorgaan voor veiligheid in België?'
  • 12-14 november 2014: Conference 'Exploring the potential of restorative justice for sexual violence: the need for an integrated response'
  • 24 oktober 2014: Slachtofferbeleid in België: naar een geïntegreerde aanpak
  • 29 september 2014: Samen werken tegen kindermishandeling: een interactief vormingsmoment voor professionals
  • 25 september 2014: Studienamiddag 'Ethische competentie: het belang van selectie en socialisatie'
  • 11-14 juni 2014: 8th International Conference of the European Forum for Restorative Justice "Beyond Crime - Pathways to desistance, social justice and peacebuilding"
  • 15 mei 2014: Hutsebaut-lezing "Intrafamiliaal geweld: Uitdagingen voor de interventie" door Pascale Franck
  • 25 april 2014: Actualiadag Criminologie: "Preventie van rechterlijke dwalingen en actualia criminologie"
  • 24 april 2014: Hutsebaut-lezing "Private Veiligheid en security management: een verstandshuwelijk" door Paul Robrechts
  • 3 april 2014: Exit gevangenis? De werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf (Gent)
    • Op donderdag 3 april 2014 organiseert de deelredactie ‘Penologie en victimologie’ van Panopticon een studiedag, gewijd aan de werking van de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf. Tijdens deze dag komen in het voormiddagluik de juridische ontwikkelingen sinds de aanname van de wetten in 2006, de beleidsmatige context en het beschikbare empirisch onderzoek aan bod. In de namiddagsessie is het woord aan het werkveld.
    • Meer informatie
  • 20 maart 2014: Hutsebaut-lezing "Kanttekeningen bij een loopbaan op het kruispunt van justitie en welzijn" door Kristine Kloeck
  • 17 maart 2014: Dialoogmoment cliëntgebonden overleg welzijn-politie-justitie
  • 28 februari 2014: Studievoormiddag ‘Nieuwe werkvormen binnen Herstelrecht’
  • 20 februari 2014: Hutsebaut-lezing "Journalisten, kunnen we ze nog vertrouwen?" door Filip Voets

 

Contactgegevens

Leuvens Instituut voor Criminologie
Hooverplein 10, B-3000 Leuven
Tel: (+32) (0)16/32.53.00
Fax: (+32) (0)16/32.54.63
E-mail: linc@law.kuleuven.be
Website: www.law.kuleuven.be/linc