U bent hier: LINC

Leuvens Instituut voor Criminologie

 

Welkom op onze website

Welkom op de website van het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC). Op deze website vindt u informatie over de onderzoekers en de onderzoeksprojecten binnen LINC. Verder kan u hier ook terecht voor informatie over studiedagen die door ons worden georganiseerd. Indien u ons wenst te contacteren, kan u dat via deze link doen.


Binnen de Afdeling Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid groepeert het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) sinds 1 januari 2007 een zeventigtal professoren en assistenten die betrokken zijn bij het criminologisch onderzoek en onderwijs. LINC is daarmee de meest recente uiting van een lange criminologische traditie aan de KU Leuven die werd ingezet met de oprichting van de "School voor Criminologie" in 1929. LINC wil de Leuvense traditie van degelijk wetenschappelijk onderzoek in combinatie met een stevige maatschappelijke betrokkenheid verderzetten. Dit krijgt gestalte in fundamenteel en beleidsgericht onderzoek dat wordt georganiseerd rond 8 onderzoekslijnen.

 

Studiedagen

Komende studiedagen

  • 27 mei 2015: The Prosecution of Hissein Habré at the Extraordinary African Chambers. What perspectives for international criminal justice in Africa?
  • 28 mei 2015: Studiedag '50 jaar Jeugdbeschermingsrecht'
  • 4 juni 2015: Academische Zitting 'Levensbeschouwing in een veranderende context van detentie'

Afgelopen studiedagen

 

Contactgegevens

Leuvens Instituut voor Criminologie
Hooverplein 10, B-3000 Leuven
Tel: (+32) (0)16/32.53.00
Fax: (+32) (0)16/32.54.63
E-mail: linc@law.kuleuven.be
Website: www.law.kuleuven.be/linc

 

Recente Publicaties

Handboek Jeugdbeschermings-recht
Auteur: Johan Put


Criminografische ontwikkelingen III: van (victim)survey tot penitentiaire statistiek (Reeks Panopticon Libri, nr. 9)
Editors: Stefaan Pleysier et al.


Samen werken tegen kindermishandeling. Het Protocol van moed en de grenzen van het beroepsgeheim
Auteurs: Hanne Op de Beeck, Johan Put, Stefaan Pleysier, et al.


Justice for Victims. Perspectives on rights, transition and reconciliation
Editors: Inge Vanfraechem et al.


Perceptions of Criminal Justice
Auteur: Vicky De Mesmaecker


Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013
Auteurs: Stefaan Pleysier, Johan Put et al.


Voorstel voor een constructief jeugdsanctierecht. Werkgroep Jeugdsanctierecht
Auteurs: Sabien Hespel en Johan Put


Genocide, Risk and Resilience. An Interdisciplinary Approach
Editors: Stephan Parmentier et al.


Themanummer Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten. Evidence-based beleid en praktijk in de non-profitsector
Auteurs: Stefaan Pleysier et al.


NEW JOURNAL: Restorative Justice. An International Journal
Editors: Ivo Aertsen, Stephan Parmentier, Inge Vanfraechem, Lode Walgrave en Estelle Zinsstag


Conferencing and Restorative Justice. International Practices and Perspectives
Editors: Estelle Zinsstag en Inge Vanfraechem


Handboek Forensisch Welzijnswerk. Ontwikkeling, beleid, organisatie & praktijk
Auteurs: Ivo Aertsen, Leo Van Garsse et al.


Tachtig jaar criminologie aan de Leuvense universiteit. Onderwijs, onderzoek en praktijk
Editors: Joris Casselman, Ivo Aertsen en Stephan Parmentier


Zoeken

Zoeken in LINC