U bent hier: LINC

Leuvens Instituut voor Criminologie

 

Welkom op onze website

Welkom op de website van het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC). Op deze website vindt u informatie over de onderzoekers en de onderzoeksprojecten binnen LINC. Verder kan u hier ook terecht voor informatie over studiedagen die door ons worden georganiseerd. Indien u ons wenst te contacteren, kan u dat via deze link doen.


Binnen de Afdeling Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid groepeert het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) sinds 1 januari 2007 een zeventigtal professoren en assistenten die betrokken zijn bij het criminologisch onderzoek en onderwijs. LINC is daarmee de meest recente uiting van een lange criminologische traditie aan de KU Leuven die werd ingezet met de oprichting van de "School voor Criminologie" in 1929. LINC wil de Leuvense traditie van degelijk wetenschappelijk onderzoek in combinatie met een stevige maatschappelijke betrokkenheid verderzetten. Dit krijgt gestalte in fundamenteel en beleidsgericht onderzoek dat wordt georganiseerd rond 8 onderzoekslijnen.

 

Studiedagen

Komende studiedagen

 • 27 november 2015Studienamiddag 'Divers jong' 
  • De afdeling Jeugd en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) stellen op 27 november de publicatie 'Divers jong' voor. Het boek peilt naar de impact van diversiteit op de leefwereld van jongeren en brengt ook de groeiende diversiteit binnen de categorie jongeren in beeld.
  • Meer informatie
 • 9 december 2015: Colloquium Recht & Empirie
  • Met het thema Recht en Empirie bevinden we ons op de dunne lijn tussen recht en feit, tussen justitie en pragmatisme, tussen rechtstheorie en rechtspraktijk. In het bijzonder houdt het colloquium een verkenning in van de wijze waarop (empirische) gegevensverwerking de rechtspraktijk beïnvloedt. Centraal hierbij staat de vraag naar de effecten en invloeden van dergelijke gegevensverwerking in de rechtspraktijk.
   Hoe gaan we met verzamelde gegevens om in het recht? Hoe structureren we ons oordeelsvermogen aan de hand hiervan? Bieden overzichten van rechtspraak een ideale aanzet tot gegevensverwerking en juridische statistiek? Vormt de indicatieve tabel een hulpmiddel tot betere rechtsvinding of geldt ze eerder als lapmiddel voor rechtszekerheid, waarbij de uniciteit van de casus teloorgaat?
  • Meer informatie
 • 10 december 2015: Cyrille Fijnaut Lecture Series: 'The European Union Under Siege: Security Challenges for Europe and the EU's Ability to Cope With Them'
 • 15 februari 2016: Cyrille Fijnaut Lecture Series: 'De visie van Nederland op het veiligheidsbeleid van de Europese Unie' en 'Een reactie op de Nederlandse visie vanuit het perspectief van de Benelux-samenwerking'
 • 26 februari 2016: Cyrille Fijnaut Lecture Series: 'De bestuurlijke aanpak van criminaliteit en onveiligheid in Amsterdam'
 • 3 maart 2016: Cyrille Fijnaut Lecture Series: 'De integriteit van het openbaar bestuur als voorwaarde voor een
  geloofwaardig en doeltreffend veiligheidsbeleid
  '
 • 12 april 2016: Cyrille Fijnaut Lecture Series: 'De vorming van de Nationale Politie en de politiële samenwerking
  in de Europese Unie
  '
 • 10 mei 2016: Cyrille Fijnaut Lecture Series: 'De derde weg: naar een evenwichtig Europees cannabisbeleid'

Afgelopen studiedagen

 

Contactgegevens

Leuvens Instituut voor Criminologie
Hooverplein 10, B-3000 Leuven
Tel: (+32) (0)16/32.53.00
Fax: (+32) (0)16/32.54.63
E-mail: linc@law.kuleuven.be
Website: www.law.kuleuven.be/linc

 

Zoeken

Zoeken in LINC