U bent hier: Home

Leergang Pensioenrecht

Pensioenrecht vandaag

De vergrijzing leidt tot meer en meer pensioenrechtelijke vraagstukken. Ook neemt de complexiteit van deze vraagstukken toe. Inzicht in en kennis van het pensioenrecht zijn meer dan ooit onontbeerlijk bij het oplossen van pensioenproblemen.

Het pensioenrecht omvat niet alleen de wettelijke pensioenen. Ook de aanvullende pensioenen en de individuele pensioenvormen vallen onder het pensioenrecht. Hier valt een duidelijk juridisch onderscheid tussen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren op.

Doorheen al deze materies loopt ook in toenemende mate een Europeesrechtelijke draad. Het pensioenrecht wordt duidelijk steeds meer een eigen rechtsgebied bestaande uit vele specifieke voorschriften van uiteenlopende aard. Deze nationale en Europese beleidsregels maken een gedegen inzicht in de rechtspraak en de werking van de toezichthouders en pensioeninstellingen onmisbaar.

 

Nieuw vanaf academiejaar 2016 - 2017

In academiejaar 2016 - 2017 start de leergang pensioenrecht met een vernieuwd programma dat de evoluties van de laatste jaren integreert. Er worden colleges toegevoegd en samengevoegd. In het nieuwe programma wordt er meer aandacht besteed aan een aantal actuele en praktijkrelevante thema’s. Volledig nieuw in het programma zijn:

  •         Aanvullende pensioenen bij fusies en overnames
  •         Informatiebeheer, Sigedis en databescherming
  •         Boekhoudkundige normen
  •         The European Framework: Solvency, IORP en EIOPA (in het Engels gedoceerd)

 

Er komt een gevoelige uitbreiding van de uren die betrekking hebben op de controle-aspecten van pensioenen en er gaat ook meer aandacht naar de individuele pensioenen, sparen en onroerend goed.

Voor meer informatie: zie hier het lessenrooster. voorzijde Valk

 

Opzet van de leergang

De leergang heeft als doel inzicht te bieden in de systematiek, de achtergronden en de concrete toepassing van het pensioenrecht. De actuele academische kennis en praktijkkennis van het pensioenrecht worden op een hoog niveau overgedragen. Het pensioenrecht wordt daarbij als een zeer breed domein benaderd.

Na afronding van de leergang zijn de deelnemers in staat om pensioenvraagstukken zelfstandig te behandelen, de pensioenjuridische en -fiscale problemen af te bakenen, alsmede relevante wet- en regelgeving en rechtspraak toe te passen. In de lessen wordt uitgebreid ingegaan op actuele thema's relevant voor practici, zoals de implementatie van de WAP (Wet Aanvullende Pensioenen), discriminatievraagstukken in aanvullende pensioenen, de pensioenrechten bij de overgang van onderneming, de fiscale behandeling van aanvullende pensioenplannen, de berekeningswijze van de inkomensgarantie voor ouderen ...