Instituut voor Sociaal Recht (ISR)

 

Van harte welkom op de website van het Instituut voor Sociaal Recht!

De website bevat in de eerste plaats een algemene situering van het Instituut voor Sociaal Recht. Zo vindt u een kort historisch overzicht van het Instituut, alsook een lijst van onderzoekers en onderzoeksprojecten.

De voornaamste taak van het Instituut bestaat in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het vlak van het socialezekerheidsrecht in ruime zin.

 

Het Instituut voor Sociaal Recht is één van de twee onderzoeksinstituten binnen de afdeling Arbeids- en Socialezekerheidsrecht. Deze afdeling is één van de vele afdelingen van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Aan het Instituut voor Sociaal Recht zijn een twintigtal medewerkers tewerkgesteld.

Studenten die meer willen weten over de onderwijsactiviteiten waarbij het Instituut betrokken is, vinden deze informatie onder de rubriek 'Onderwijs'. U vindt er ook informatie over de Leergang Pensioenrecht die sinds enkele jaren aan de faculteit wordt georganiseerd door prof. Yves Stevens. Indien u een expert wenst te worden in alles wat te maken heeft met de sociale zekerheid in de verschillende Europese landen, is de Engelstalige 'Master of European Social Security' misschien iets voor u.

In de loop van 1990 werd in de schoot van de K.U.Leuven het "Walter Leën Fonds voor Sociaal Recht" opgericht ter bevordering van de studie en de verspreiding van het sociaal recht. Eén van de taken van dit fonds bestaat in het organiseren van een driejaarlijkse prijs.