U bent hier: Instituut voor Milieu- en Energierecht Onderzoek

Onderzoek

Algemeen

Het IMER verricht onderzoek over tal van onderwerpen inzake milieu- en energierecht. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen onderzoek "op eigen initiatief" en onderzoek "op vraag".

Op eigen initiatief

Het onderzoek "op eigen initiatief" dat door het IMER wordt uitgevoerd inzake milieu- en energierecht, kan als volgt worden opgesplitst: onderzoek inzake "federale en regionale wetgeving en rechtspraak"; onderzoek inzake "internationale en Europese wetgeving en rechtspraak"; "rechtsvergelijkend" onderzoek. Dit laatste is essentieel in het kader van de sectie "Grensoverschrijdend milieurecht" van de Ius Commune Onderzoeksschool, die sedert 2004 functioneert onder de koepel van het Ius Commune Center of Environmental Law. Binnen het IMER specialiseren de stafleden zich in het kader van hun onderzoek in welbepaalde materies. Uit de verschillende CV's (zie medewerkers) blijkt welke deze specialisaties zijn.

Op vraag

Door het IMER werden, en worden nog altijd, diverse onderzoeksopdrachten uitgevoerd op vraag van lokale, regionale en federale overheden in België, en dit zowel in het domein van het milieu- als het energierecht.