U bent hier: Instituut voor Milieu- en Energierecht Onderzoek

Onderzoek

Algemeen

Het IMER verricht onderzoek over tal van onderwerpen inzake milieu-, energie- en klimaatrecht. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen onderzoek "op eigen initiatief" en onderzoek "op vraag".

Op eigen initiatief

Het onderzoek "op eigen initiatief" dat door het IMER wordt uitgevoerd inzake milieu-, energie-  en klimaatrecht, kan als volgt worden opgesplitst: onderzoek inzake "federale en regionale wetgeving en rechtspraak"; onderzoek inzake "internationale en Europese wetgeving en rechtspraak"; "rechtsvergelijkend" onderzoek. Binnen het IMER specialiseren de stafleden zich in het kader van hun onderzoek in welbepaalde materies. Uit de verschillende CV's blijkt welke deze specialisaties zijn.

Op vraag

Door het IMER werden, en worden nog altijd, diverse onderzoeksopdrachten in het domein van milieu-, energie-  en klimaatrecht uitgevoerd op vraag van lokale, regionale, federale en Europese overheden. 

In de pers

'Het gevecht van 1 biljoen'
De Morgen 17/03/2015 (p.7-8) 
met bijdrage Kurt Deketelaere

'Het Belgische Klimaatbeleid
is een drama'
Knack 28/01/2015 (p.80-83)
met bijdrage Kurt Deketelaere

In de kijker

 

Applications are now open! 
Click here for even more info...

----------------------------------------------

Klik hier voor de uitnodiging!